Filosofie en religie


Religie

Het Leiden Islam Blog is een initiatief van het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving (LUCIS). LUCIS is een interdisciplinair kenniscentrum en samenwerkingsverband van wetenschappers verbonden aan de Leidse faculteiten Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. LUCIS heeft tot doel het Leidse onderwijs en onderzoek op het gebied van islam en moslimse samenlevingen te bundelen en te bevorderen. Daarnaast beoogt het een bijdrage te leveren aan maatschappelijk debat en beleidsvorming.

Deze blog bevat veel ongewoon interessante bijdragen zoals Bekeren door kleineren: islam en schaamte (Dorrit van Dalen) en Turkije: zichtbare islam symboliseert politieke machtsstrijd (Lily Sprangers).

Filosofie.nl