Geschiedenis

Christophe Callewaert, journalist bij DeWereldMorgen.be verbindt op schitterende wijze geschiedenis met actualiteit in

Waarom Snowden in tegenstelling tot Victor Hugo, Marx of Multatuli geen asiel zoekt in Brussel

Om te beginnen een heel speciale site voor mij, de wijk waar ik ben geboren: Hof ter lo. Ook het Antwerpse noordkasteel en bij uitbreiding de ganse fortengordel rond Antwerpen roepen bij mij speciale herinneringen op. Momenteel dreigt het laatste restje noordkasteel voor de aanleg van de Oosterweelverbinding te verdwijnen. Lees meer hierover op de site van ademloos.

Over de Anderlechtse wijk Kuregem bestaat er een interessante geschiedenis brochure, geschreven door Dirk De Caluwé. Mijn link verwijst naar de site van DWM, waar deze brochure hier in contekst wordt geplaatst wordt door Jochem Oomen, maar je vindt deze brochure ook terug op andere plaatsen op het net.

Op de site Serendib van Gie van den Berghe vind je ook zeer vele artikels in verband met geschiedenis in het algemeen en de tweede wereldoorlog in het bijzonder. Bijzonder boeiend is bvb. Kwaad waar je beter van wordt - De Holocaust als schoolmuseum naar aanleiding van het holocaustmuseum in Mechelen. Een "must read" voor diegenen onder ons die dit museum bezochten of gaan bezoeken.
Op 16 oktober 2013 ging een deel van Terzake over 'het Auschwitzproces'. Slechte duiding naast de kwestie beweert Gie in Terzake niet ter zake.
Op het "Salon van Sisyphus" schreef Gie De oogkleppen van Auschwitz en van de media.
Gie van den Berghe op DeWereldMorgen

Jacques Pauwels is een Belgische historicus, die in Canada woont. Hij is ook auteur van het schitterend artikel "70 jaar geleden, december 1941: keerpunt in de Tweede Wereldoorlog" op dewereldmorgen.be. Hij was ook te gast in het radio één programma "Interne keuken" waar hij sprak over zijn boek 'Big Business met Nazi-Duitsland'. U kan dit gesprek hier beluisteren. In het nagesprek van dit programma sprak hij even over het Morgenthau-plan. Jacques was een tweede maal te gast bij interne keuken en dit naar aanleiding van zijn fel gecommentarieerd artikel Pearl Harbor: mythe en werkelijkheid, ook op DeWereldMorgen.
In 2014 schreef hij het magistrale De Groote Klassenoorlog · 1914-1918 waarover je een bespreking door Lode Vanoost kan lezen. Hier komt de auteur zelf aan het woord over dit boek. 'The Yanks are coming!', een uitreksel van dit boek op DeWereldMorgen. Jef Coeck besprak dit boek in "Hebben we nu alles gehad over de groote oorlog?" in het salon van Sisyphus.
Op donderdag 23 oktober 2014 gaf Jacques R. Pauwels in Leuven een conferentie over dit boek:

Op woensdag 22 april 2015 kwam een vervolgconferentie, ook in Leuven:

Ook dit maal was hij te gast bij Interne Keuken met De Groote Klassenoorlog.

Ludo De Witte specialiseerde zich in de geschiedenis van de Democratisch Republiek Congo vanaf 1959 en geeft hiermee een inzicht van de werking van het imperialisme en het (neo-)kolonialisme. Zijn eerste boek "Crisis in Kongo" met als ondertitel "De rol van de Verenigde Naties, de regering Eyskens en het koningshuis in de omverwerping van Lumumba en de opkomst van Mobutu" verscheen in 1996 en kun je op de site van apache.be downloaden en lezen.
Drie jaar verscheen zijn tweede boek "De moord op Lumumba", waarmee Ludo de internationale erkenning kreeg die hij verdiende. Het boek concentreert zich op de geostrategische implicaties van de dekolonisatie van Belgisch Congo. Na uitgebreide studie van documenten, vooral van de Verenigde Naties, vertelt dit werk het verhaal hoe een westerse coalitie de regering Lumumba onverwierp en hem uiteindelijk vermoordde. Gans die operatie werd geleid door VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjoeld, eerste minister Gaston Eyskens, koning Boudewijn en de Amerikaanse president Eisenhower. De uiteindelijke moord is uitgevoerd door Belgische officieren en diplomaten, met hulp van hun Congolese handlangers. Dit was een voorwaarde om de belangen van de neo-kolionale trusts te vrijwaren. Dit boek vormde de aanleiding voor een parlementaire onderzoekscommissie in België, de Lumumba-commissie.
Een derde boek "Huurlingen, geheim agenten en diplomaten" (2014) legt uit hoe in 1964-1965 de zaak wordt afgemaakt en Mobutu definitief aan de macht wordt geholpen om de westerse belangen te vrijwaren. Radio 1 interviewde Ludo hierover in het programma "Vandaag". Je kan ook de boekbespreking of het interview met de auteur, beide door Lode Vanoost op DeWereldMorgen nalezen.

Volledigheidshalve wil ik nog vermelden dan in 2004 "Wie is bang van moslims? Aantekeningen over Abou Jahjah, etnocentrisme en islamofobie." door dezelfde auteur verscheen. Hieruit kun je een uitreksel op apache.be lezen. Uitpers interviewde Ludo over dit boek.

Ludo De Witte op apache.be
Ludo De Witte op De WereldMorgen met o.a. De moord op de Burundese premier Louis Rwagasore en Murder Inc.: na Lumumba, de Burundese premier Louis Rwagasore. Het pamflet Wie is er bang van Lumumba? is ondertekend door Ludo en andere personen en organisaties. Dit pamflet is een aanklacht tegen het verbannen van elke verwijzing naar de figuur van Lumumba tijdens de herdenking nav de verjaardag van zijn dood op 17 januari 2015 in de Bozar te Brussel.

Dit brengt ons bij getuigen.be, het meest uitgebreid archief over de nazi-gruwelen in België tijdens WOII dat ik ken, een werk van Jan Hertogen. Er is nog veel meer werk van Jan over de tweede wereldoorlog en vele andere zaken te vinden op het net. Graag verwijs ik hiervoor naar een andere plek op deze site, waar ik het werk van Jan uitgebreider bespreek.

Holland Doc is hét documentaireplatform van de Nederlandse publieke omroep. Begin mei 2013 zonden ze een week lang documentaires uit over de verschillende rollen van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tussen 1873 en 1934 vervoerde de scheepvaartmaatschappij Red Star Line ruim twee miljoen passagiers van de Antwerpen naar de Verenigde Staten. Veelal waren dit arme mensen die naar Amerika migreerden. Aan de Rijnkaai in  Antwerpen had het bedrijf zijn havenloodsen en een vertrekhal.  Na de economische crisis in 1929 ging het bergafwaarts met het bedrijf en een faillissement volgde. De gebouwen werden voor andere doeleinden gebruikt, kwamen leeg te staan en verkommerden. In mei 2010 begon de stad Antwerpen de gebouwen in oorspronkelijke staat te herstellen en er het Red Star Line Museum te openen. Het museum opende op 27 september 2013.
Het museum stelt verhalen van migranten uit het verleden en heden centraal. Auteur Tine Symoens laat zeven migranten aan het woord in haar verhalenbundel ‘De prijs van mijn vrijheid’. DeWereldMorgen.be publiceerde drie verhalen uit de bundel: 
- het verhaal van Musa Gayedzada
- het verhaal van Emmanuel
- het verhaal van Xia Hua
De bijgevoegde foto hier vind ik bijzonder leuk om wille van de badende mensen op het strand van Sint-Anneke op de voorgrond. Bekijk ook eens deze interessante slide show op flickr.

Site van het "Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG)": dit nieuwe tijdschrift, waarin in het Nederlands, het Frans en het Engels gepubliceerd wordt, is het resultaat van een fusie tussen het oude BTNG, dat al sinds 1969 bestaat en "Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis", dat sinds 1996 werd uitgegeven. Het volledige archief van beide tijdschriften vind je trouwens terug op deze site. In DeWereldMorgen vind je een interessante inleiding op dit nieuwe tijdschrift.

Een uiterst boeiende geschiedenis site met veel interessant beeld materiaal is deze van de Nederlandse omroepvereniging VPRO: Geschiedenis  24. Kijk bvb. eens naar de schitterende documentaire "De dood van Stalin" of luister eens naar "Ooggetuigen van de Russische geschiedenis".

Ro Sa: bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en vrouwenstudies.

Gekaapte Brieven: hier kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt.

De Mechelse Cavalcade van 1938:

Bezet Brussel 14-18
Antwerpen 1914-1918: over leven en bezetting

Erfgoed

Flandrica.be is een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het gaat hier om publicaties (boeken, kranten, tijdschriften, etc.) die vanuit cultureel en historisch oogpunt of vanwege hun cultureel-erfgoedwaarde voor Vlaanderen van belang zijn, bijvoorbeeld omdat ze in Vlaanderen werden gedrukt of omdat ze over Vlaanderen handelen. Naast publicaties geproduceerd in of handelend over Vlaanderen bevat deze digitale bibliotheek ook bijzondere unica (zoals handschriften) die strikt genomen niet voldoen aan de bovenstaande definitie van flandrica, maar wel deel uitmaken van het Vlaamse bibliotheekpatrimonium.

Reacties