Het neo-liberalisme van Bart De Wever en zijn N-VA

Omdat het me meer en meer verbaast dat vele Vlaamse kiezers met open ogen in de neo-liberale val van Bart De Wever en zijn NVA lopen, wil ik deze bijdrage voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar plaatsen, zodanig dat ze niet beïnvloed word door de uitslag van deze verkiezingen.

Enkele jaren geleden dacht ik verkeerdelijk dat het neo-liberalisme van Milton Friedman als gevolg van de rampspoed die het teweeg had gebracht op sterven na dood was en dat de wereld zijn lessen uit de ellende getrokken had. Het begon met ellende in Chili, vervolgens de rest van Zuid-Amerika. Daarna werden ook grote delen van Azië en Rusland – om nog te zwijgen over Afrika – het slachtoffer.

Het was pas met de zogenaamde bankencrisis dat ik doorhad dat de “ingenieurs” van het neo-liberalisme ook van plan waren Europa te veroveren en zelfs al jaren actief hun zaakje aan het voorbereiden waren in de coulissen van de “Europese Unie”.

In het zuiden van Europa is men momenteel bezig het neo-liberalisme met de beproefde "shockdoctrine" methode (zie hierover het gelijknamige boek van Naomi Klein) in te voeren. In zekere zin kan men dit als een experiment voor de rest van Europa beschouwen. Kan het zijn dat deze methode door het hoofd van BDW spookte toen hij in 2010 en 2011 er in slaagde België anderhalf jaar onbestuurbaar te maken met alle gevolgen van dien?

Dit laatste is uiteraard slechts speculatie van mijn kant. Vast staat echter wel dat BDW en het VOKA, de werkgeversorganisatie waarover BDW zijn mening uitte in de one-liner: "VOKA is mijn baas", graag publiekelijk cadeautjes uitwisselen zoals het boek "Atlas in staking" van de extreem liberaal-libertaire Ayn Rand.   

 

De artikelenreeks van Ico Maly over BDW en de NVA in deWereldMorgen

Nil volentibus arduum: de oude en de nieuwe Wever (24/04/2012 - coauteur: Jan Blommaert)

De N-VA: analyse van een politieke campagne (7/9/2012)

De Wever en de kracht van verandering (11/9/2012)

De Wever for president? (12/9/2012)

De 11 juli-speech van De Wever als 'redder des vaderlands' (13/9/2012)

Calimero, vox-populisme en de angst voor N-VA (18/9/2012)

De electorale inzet van de migratiebarometer (25/9/2012)

Wetenschap als deel van de lulkoek (29/9/2012- coauteur: Jan Blommaert)

Concreet: hoe ziet het politiek project van BDW en NVA er in praktijk uit?

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik hier al lang over wou schrijven en dat ik zelfs al het één en ander in mijn hoofd had,  maar dat ik een klaardere blik op de zaak kreeg door de artikelenreeks van Ico Maly in dewereldmorgen.be, waarin de verkiezingscampagne van de NVA uit de doeken gedaan wordt. Na de verkiezingen gaat er trouwens een turf van een boek door hem uitkomen, getiteld "NVA - Analyse van een politieke ideologie". Als je weet dat Ico zijn doctoraatsthesis aan de universiteit van Tilburg over de retoriek van de NVA ging, belooft dit een zeer interessant werk te worden. Volledigheidshalve wil ik nog vermelden dat Ico Maly coördinator van Kif Kif is.

Ico vermeldt de 11 juli-speech die BDW op 9 juli 2012 bij de Vlaamse elite-club 'De Warande' in Brussel hield. Deze speech geeft een goed beeld van de sociaal-economische plannen van de NVA. Nu worden de artikels uit de reeks van Ico nogal heftig becommentariëerd door BDW supporters, die kritiek hebben op alle mogelijke punten en komma's, maar niemand sprak het feit tegen dat BDW tijdens die speech wel degelijk het economisch project van zijn partij weergaf.  Je kan de integrale versie terugvinden op de site van de NVA en ook op die van de krant De Standaard.

 

Duitsland: het licht in de duisternis

BDW is tot veel in staat, maar zijn bewondering voor het Duitsland van Merkel kan hij niet onder stoelen of banken steken. Vraag is of zijn kiezers zo tevreden zullen als ze het zelfde lot als vele Duitsers moeten ondergaan.

Willen deze kiezers werkelijk een overheid die werkgevers, die lage lonen betalen, subsidieert, zodat een werkgever die normale goede lonen betaalt, niet meer tegen hem op kan? Wel dit gebeurt hedentendage in Duitsland (lees hierover bvb. Het onnavolgbare Duitse model door John Vandaele op de Mo* site). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gewone Duitse mensen weinig vreugde beleefden aan de economische groei die na 2000 plaatsvond. Integendeel de binnenlandse comsumptie daalde zelfs gedurende deze periode. Het gevolg is dan ook dat Duitsland meer en meer afhankelijk wordt van de export en de kloof tussen de toplaag en de rest van de bevolking groter en groter wordt.

 

Staat ontvetten en indirecte in plaats van directe belastingen

U raadt het: het neo-liberaal credo. De Vlaamse en zeker de Belgische staat moet ontvet worden. Nochtans was de NVA de enige partij in België die in de lente van dit jaar het budget van defensie afkeurde omdat het... te laag was naar hun inzichten (zie hierover "N-VA wil VS signaal sturen" van 6 juni op de site van De Standaard). Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat een nationalistisch-separatische partij ijvert voor een sterker leger van de staat waardoor ze onderdrukt wordt. Wat zou hiervan de oorzaak zijn? Bon, defensie valt dus buiten schot.

Gelukkig geet BDW wel aan waar er wel bezuinigd kan worden: het openbaar vervoer. Hij spreekt over "het hardnekkig sprookje dat openbaar vervoer in Vlaanderen gratis uit de hemel kan vallen". Neen, BDW, het openbaar vervoer valt niet uit de hemel evenmin als de wegen waar U U in een wagen met chauffeur over beweegt.

Verder kan er flink bespaard worden in de ziekteverzekering (zorg voor gehandicapten valt blijkbaar wel uit de hemel...) en uiteraard moet allerlei uitkeringen aan banden gelegd worden, te beginnen met de werkloosheid. Tussendoor wordt nog eens opgemerkt dat we niet lang meer op ons pensioen moeten rekenen om wille van een lege pensioenkas. Paniekzaaierij hoort uiteindelijk bij het neo-liberaal discours.

Tenslotte kan er nog bespaard worden door het geven van allerlei vergunningen aan bedrijven gemakkelijker te maken. De regels zijn immers toch veel te streng.

Ook zouden de belastingen voor bedrijven en hoge lonen verlicht kunnen worden. Dit zou dan gecompenseerd worden door een hogere BTW-voet: nog maar eens een transfer van geld van de armen naar de rijken. Blijkbaar is BDW vergeten om een pleidooi ten voordele van een vlaktaks te houden.

 

Werken moet meer lonen

Dit is de wel de meeste cynische zin die BDW tijdens zijn 11 juli speech uitte. Daarna legt is een perfide redening uit hoe hij de werklozen wil helpen en hoe hij lonend werken ziet. Zijn uitgangspunt is dat de loonkost moet dalen. Dit kan in de eerste plaats door de - in zijn ogen - de malfide koppeling van de lonen aan de index te "hervormen" of m.a.w een aanzet te geven tot een effectieve loonsvermindering. Bovendien moeten de minimum lonen en wat er nog rest van het brugpensioen worden afgeschaft. De werklozen wil hij helpen door hun uitkering te verminderen en in de tijd te beperken. Zo worden ze verplicht gelijk welk werk tegen een willekeurig laag loon aan te nemen.

Het is duidelijk dat BDW eigenlijk van mening is dat arbeid meer moet lonen voor de econmische toplaag, maar zeker niet voor degene die de arbeid effectief uitvoeren; Dit geldt zowel voor wie in loonarbeid als voor wie als zelfstandige werkt. Denkt Mevrouw Nabila Ait Daoud, kandidaat voor de NVA in Antwerpen en eigenares van een florissante broodjeszaak, dat haar zaak beter zou draaien in bvb. het Duitse Herne, waar de dromen van BDW traag maar zeker in werkelijkheid worden omgezet. Auteur Jan Van Vaek kreeg zijn vrijpostigheid tegenover deze NVA dame wel terug op zijn bordje via de gekende NVA methode, klagen tegen de werkgever van de auteur.

 

Extra

Ik heb het een en ander over de BDW en de NVA bijgehouden op storify. Hoewel dit breder gaat dan de sociaal-economische politiek wil ik jullie dit niet onthouden.

Tags: