Interessante journalisten, politici, activisten..

Regine Beer

Regine Beer (1920 -2014) was een Belgische Auschwitz-overlevende, die heel haar leven het fascisme bleef bekampen.
In 1992 schreef ze samen met Paul De Keulenaer het boek "KZ A 5148", over haar leven, haar deportatie en gevangenschap en de lessen die we daaruit moeten trekken.

Jan Hertogen heeft een pagina van zijn site getuigen.be aan Regine Beer gewijd, waar je dit boek in zijn geheel kunt lezen.

In 2006 verscheen er een tweede boek van dezelfde auteurs, dat het eerste omvat onder de titel Mijn leven als KZ A 5148.
Naar aanleiding van haar overlijden publiceerde DeWereldMorgen een uitreksel uit dit tweede werk.

Lees ook het inmemoriam door Hugo Franssen (PVDA en voormalig uitgever van EPO) en dat van de stichting Auschwitz.

Jan Hertogen verzet nog steeds veel werk opdat we de wreedheden uit de tweede wereldoorlog niet zouden vergeten. Zie bvb. dit artikel van hem in DWM:

Het vergeten KZ Sonnenburg/ Słońsk

Jan Hertogen heeft een boeiende blog op dewereldmorgen.be, maar ik hou vooral van zijn site getuigen.be waar allerlei brochures over de nazi-gruwelen tijdens WOII te lezen zijn, een site die moet blijven bestaan. Jan beheert nog twee andere sites. npdoc.be bevat niet alleen documentatie over de tweede wereldoorlog, maar behandelt ook andere thema"s zoals de zorgsector en zijn witte woede. Ook de situatie in Nederland komt hier aan bod. Andere thema's zijn mijnwerkers en allerhande andere bewegingen en evenemeten, zoals bvb. een 229 foto's tellende reportage over de Rosa Luxemburg - Karl Liebknecht herdenking van 10 januari 2010 te Berlijn. Er is uiteraard veel meer... maar dat moet je zelf maar ontdekken. Ik wil in verband met de tweede wereldoorlog toch nog het verslag van een reis, die Jan in 2009 naar Lublin maakte, aanraden.
npdata.be bevat allerlei data en statistieken over arbeid, asiel, gevangeniswezen, verkiezingen en veel, veel meer. Min of meer verborgen vind je hier ook de blog Berichten uit het Ongewisse.
Tenslotte wil ik even op op interessante commentaren van Jan wijzen in DeWereldMorgen, nl.op de boekbespreking Katholiek Vlaanderen, een afsluitend fotoboek?, op het op zich al interessante artikel Wat staat de nieuwe NMBS-baas allemaal te wachten? en Jeugdwerkloosheid aanpakken voor sociale en economische tijdbom ontploft. Lees ook de scherpe opmerking die Jan maakte na het artikel Zorgverstrekking voor geïnterneerden: van de regen in de drop? op DeWereldMorgen.
Een meer persoonlijke (en dus betere) introductie van Jan vind je op de site informateurs.be, waarvan ik zou vrij ben om zin foto te stelen om deze site wat op te fleuren.
Jan Hertogen op DeWereldMorgen, waar hij ook regelmatig interessante commentaren op andere artikels levert zoals na Arbeidsduurvermindering is een succes dat we moeten afdwingen.

Luc Barbé (Groen) was van 1999 tot 2003 kabinetschef van Staatssecretaris voor Energie Olivier Deleuze (Ecolo). Van zijn website kun je twee interessante boeken waarvan hij de auteur is downloaden: "Kernenergie in de Wetstraat" en "België en de bom" over de rol van België in de proliferatie van kernwapens. Peter Teirlinck interviewde hem over dit laatste boek voor Vrede vzw.
Luc blogt niet alleen op zijn eigen site, maar ook op MO* en DeWereldMorgen, waar hij ook het opiniestuk. Betoging Tihange voor 'regime change' kernenergie publiceerde.

Ook Lieven De Cauter blogt op DeWereldMorgen. Hij is filosoof, kunsthistoricus, schrijver en docent cultuurfilosofie aan het departement Architectuur van de K.U.Leuven en de mediaschool RITS. Je kunt één van zijn boeken," De Alledaagse Apocalyps: van Nine-Eleven tot de Arabische lente (2001-2011)" online lezen of downloaden. Dit werk wordt trouwens door Erwin Jans onder de titel "Het entropisch imperium" op deReactor.org ,besproken. Lieven schreef ook mee aan A slow science manifesto.
Eind 2012 voerde Lieven een klein experiment uit. Aanleiding was een opiniestuk dat Bart De Wever (of beter gezegd zijn ghostwriter Joachim Pohlmann) op 22 december 2012 in De Standaard publiceerde onder de titel "Afbreken om op te bouwen" (ik link hier naar een kopie van dit artikel op de site van de N-VA omdat De Standaard de oorspronkelijke versie achter een betaalmuur gestopt heef). Wat er daarna gebeurde kun je in  Bart De Wever klaagt bij rector over 'onbeleefde KU Leuven-filosoof' op DeWereldMorgen lezen. Dit alles wordt verder geduid door in "Met krachttaal kom je sneller in de krant dan met inhoudelijk discours" en natuurlijk door Lieven zelf in Kanttekeningen bij ‘een heftige cultuurstrijd’. Drie open brieven aan Bart De Wever. Dit alles past in een algemeen toegepaste strategie van de N-VA zoals je in N-VA intimideert politieke tegenstanders op systematische wijze kan lezen (DeWereldMorgen 06/09/2016).
Pleidooi voor een urbane architectuur verscheen zowel in DeWereldMorgen als in Rekto:verso.
Afscheid van de identiteit postuleert een goed idee, dat verdere uitwerking verdient.
Jan de Zutter interviewde Lieven voor het tijdschrift Samenleving en Politiek onder de titel ‘Pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk’.
De blog ‘lessen in urgentie’ (op DeWereldMorgen) is niet alleen een uitlaatklep voor Lieven, maar ook een openbaar elektronisch leerplatform voor zijn studenten. We kunnen er maar met zijn allen slimmer van worden, zou ik zeggen.

Lieven De Cauter over de activistische verbeelding door Victoria Deluxe. Dit interview (hier uitgeschreven op DeWereldMorgen) doet ook dienst als epiloog bij het boek 'Metamoderniteit voor beginners'. Lieven sprak over dit boek in Passa Porta op 5/11/2015. Emma Fiona Johnson bespreekt dit boek onder de titel Metamodernist luidt noodklok op 8weekly. Carel Peeters deed hetzelfde onder de titel "Vliegend met beide benen op de grond" voor Vrij Nederland.
In 2016 verscheen Klein lexicon van het managementjargon - Een kritiek van de nieuwe newspeak, dat Lieven samen met Rudi Laermans en Karel Vanhaesebrouck schreef (bespreking op DeWereldMorgen).

Samen met Petra Van Brabandt onderging Lieven het dubbelinterview Problemen met porno? Dit was een deel van het dossier Fuck porn in Nr. 60 februari - maart 2014 van rekto:verso. Op deze site verschenen meerdere andere bijdragen van Petra zoals bvb. Sterf witte man!
De bijdragen van Petra op DeWereldMorgen vind ik goed geschreven en "to the point".
Op de site van deBuren vind je onder het thema "Luiheid: Het laatste taboe" heelder video verslagen en veel meer over dit thema, dat ze samen met Isabelle Stengers bediscussiëerde. Ze kwam hierover ook te woord in het radio 1 programma "Meteen mee" onder de titel "Tot nut van 't algemeen".

Paul Lookman is een Nederlander, die na een lange internationale carrière in marketing en management van zijn pensioen geniet in zijn laatste werkplek, België. Eindelijk kan hij zich op zijn interesse in de wereldpolitiek richten door cursussen te volgen. Geïnspireerd door professor Yvan Vandenberghe, ontwikkelde hij een bijzondere interesse in de stijgende rivaliteit tussen de USA, onbetwistbare wereldmacht nummer één en de opkomende economische macht van China. Zo kwam hij een tijdje in het lobby-werk van Amnesty International terecht met de bedoeling van multinationale ondernemingen te dwingen om de mensenrechten te respecteren in hun activiteiten in de “derde wereld”.
Na menigmaal zijn gedachten te hebben geuit in lezersbrieven en reacties op weblogs besloot hij zijn eigen politieke blog te beginnen. “Geopolitiek in perspectief” gaat over internationale politiek, met speciale aandacht voor brandhaard Midden-Oosten en de bijzondere relatie Israël-USA.
Paul blogt ook op DeWereldMorgen, waar hij ook regelmatig bijdragen levert.
Enkele artikels van Paul om de smaak te pakken te krijgen: Waarom geweld verweven is met de Amerikaanse cultuur, Obama’s dilemma: echte diplomatie of oorlog met Iran en Het Israel-Palestina overleg: optreden voor de publieke tribune.

Thomas Decreus studeerde geschiedenis en filosofie aan de KUL.  Aan diezelfde instelling werkt hij momenteel aan een doctoraat dat de conceptuele linken wil blootleggen tussen (politieke) representatie, hegemonie en macht. Daarbij focust hij op auteurs als Pitkin, Laclau, Mouffe, Gramsci en Lefort. Hij is ook auteur van het boek Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet (2013) en was mede-organisator van de SHAME-betoging in januari 2011. DeWereldMorgen publiceerde het - in mijn ogen schitterende - Links en Vlaams: de tang en het varken? Hierop kwam na enige tijd een - in mijn ogen zwak - antwoord van Peter De Roover in naam van Doorbraak.be onder de titel Links en Vlaams: waarom de tang niet van het varken gehaald? Thomas reageerde hier prompt op met het knappe Links en Vlaams: nog steeds de tang en het varken.
In Januari 2014 interviewde  Mohamed El Khalfioui Thomas voor DeWereldMorgen onder de titel "Na 25 mei krijgen we weer duidelijke links-rechts tegenstelling".
Andere knappe artikelen van Thomas op DeWereldMorgen: Het echte debat: cannabis reguleren of overlaten aan de markt? , Antwerpen bant straathoekwerk en N-VA: de mythes doorprikt. Deze lijst kan ik blijven aanvullen. Lees bvb. ook dit knappe dubbelinterview met John Crombez en Raoul Hedebouw. Thomas is nu trouwens redactielid van DeWereldMorgen.
Thomas Decreus op DewereldMorgen

Lucas Catherine, auteursnaam van Lucas C.L. Vereertbrugghen (geboren 1947), is een Brusselse auteur die publiceert over kolonisatie, de relatie van de Europese beschaving met andere wereldbeschavingen en islam. Hij benadert godsdiensten vanuit een atheïstisch perspectief. Een overzicht van zijn oeuvre vind je op de website van de uitgeverij EPO. Een interessant werkje is bvb. Loopgraven in Afrika (1914-1918) · De vergeten oorlog van de Congolezen tegen de Duitsers, welk hier besproken wordt in DeWereldMorgen en waarover Lucas in volgende video drie vragen beantwoord:

Naar aanleiding van dit boek was hij ook te gast bij het radio 1-programma "Interne Keuken". Indien van een hoofdstuk uit dit boek wil proeven, kun je Toen de Duitsers een pandoering kregen in Centraal-Afrika: de slag om Tabora op DeWereldMorgen lezen.
Lucas schrijft o.a. bijdragen voor DeWereldMorgen en het Salon van Sisyphus. Op het Salon verscheen o.a. VERMONT, een STATE APART ook in de Amerikaanse verkiezingen en De Fyra, onze (B/N) trots. "Mok ma Zweut" en "Mok ma Zweut (versie 2.0)" vond ik reuze grappig. Het laatste artikel is trouwens gedateerd op 1 april 2013 en roept herinneringen op aan dit nieuwsfeit: Belgisch Congo stemt Vlaams. Het Salon van Sisyphus staat trouwens bol van interessante schrijfsels van Lucas Catherine.
Begin 2012 probeerde Joods Actueel DeWereldMorgen met alle mogelijke manieren, inclusief leugens en provocaties monddood wil maken. Hierop schreef Lucas het artikel "Enige duiding bij de aanval op DeWereldMorgen.be door Joods Actueel". Hij is immers ervaringsdeskundige op dit vlak.
Andere bijdragen van hem op DeWereldMorgen:
- Günter Grass en de atoombommen van Israël
- Bij het overlijden van de eerste vrouwelijke Europese fedayin Yvonne Sterk
- Gaza, waarom? Lucas Catherine legt uit"
- Was Gaza eerste stap naar oorlog met Iran?
- Gewapende rebellen Syrië tonen hun ware gelaat
- Marokkanen aan de IJzer en 22 augustus 1914, de dag dat de Onbekende Kongolese Soldaat sneuvelde.
- Gaza: oorlog met de O van Oslo
- Wat is zionisme?
- De rol van België in het conflict Palestina/Israël
- Mufti met een geurtje. Muf uiteraard
- Israël leidt de dans, Jan Jambon volgt
- Zal Trump de VS ambassade in Israël onverwijld naar Jeruzalem verhuizen?
- en veel meer, maar dat kun je gemakkelijk zelf ontdekken

Jan Blommaert is hoogleraar taal, cultuur en globalisering aan de universiteiten van Tilburg en Gent. In die functie is hij ook directeur van Babylon, een onderzoekscentrum voor de studie van superdiversiteit. Naar eigen zeggen beschouwt hij zijn blog als "een soort archiefje aan van zijn eigen standpunten doorheen de jaren" onder het motto “Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen.” Op deze blog vind je o.a. V van Varoufakis: waarom we best goed luisteren naar de Grieken, een schitterende inleiding op de politiek van het Griekenland van Syriza met tal van interessante links en Het debat over racisme: enkele voetnoten (of hoe de geschiedenis zich herhaalt). Interessant op deze blog is ook Tinneke Beeckman en de politieke correctheid (14/09/2016).
De opinies van Jan Blommaert in Knack
Jan op DeWereldMorgen
Jan en zijn boeken op site van uitgeverij EPO. Lees ook het interview met Jan op DeWereldMorgen over zijn boek Over Let op je woorden - Politiek, taal en strijd. Ook de bespreking van dit boek door Rudy De Leeuw is lezenswaard.
Redelijk Links is een essay over de fundamentele uitdagingen voor links anno 2010. De auteur bracht dit essay als lezing in het kader van de eerste Jaap Kruithof-lezing in Gent op woensdag 24 februari 2010.
In Macht en schaal: het belang van Europa legt Jan uit waarom de inzet van de Europese verkiezingen van 2014 veel groter is dan die van de regionale en federale verkiezingen samen.

Volgende foto staat op de cover van het boek "De paradox van Hayek - Vrijheid als privilege" door Jan Blommaert en Karim Zahidi.
Fotograaf Taslima Akhter maakte deze foto in de eerste uren na het instorten van het Rana Plaza gebouw in de wijk Savar van Dhaka, hoofdstad van Bangladesh op 24 april 2013:


Meer uitleg door de fotograaf hierbij in Bangladesh: de foto die niemand onberoerd kan laten.

In 2014 verscheen "De paradox van Hayek - Vrijheid als privilege" door Jan Blommaert en Karim Zahidi. De inleiding van dit boek vind je op de site van de uitgeverij. Jan publiceerde een eerste versie van het eerste hoofdstuk op zijn site. Op DeWereldMorgen tenslotte kan je het derde hoofdstuk lezen. Thomas Decreus interviewde beide auteurs voor DeWereldMorgen in "We moeten de vrijheid herwinnen". Er bestaat ook een facebook pagina rond dit boek.
Lees ook het artikel Welke democratie? door beide auteurs op De Nieuwe Socialist. Lode Cossaer levert kritiek vanuit liberale hoek op dit boek in De nuance in Hayek: tussen vrijheid en overheid. Hierop repliceerde Karim Zahidi met Hayek: nuance of verbloeming?

Karim Zahidi is als docent verbonden aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onder andere Inleiding in de natuurwetenschappen doceert aan de studenten in de menswetenschappen. In zijn wetenschappelijk werk concentreert Zahidi zich voornamelijk op logica, filosofie van de wiskunde, filosofische psychologie, analytische filosofie en wetenschapsfilosofie.
Hij is lid van  ‘De Vooruitgroep’, en was een van de initiatiefnemers van het project ‘Niet in onze naam’, dat zich uitsprak tegen het (Vlaams-)nationalisme en de roep om de splitsing van België. Karim ziet achter de splitsingsgedachte een agenda van verdere afbouw van de solidariteitsmechanismen die ons land kent.

- Karim Zahidi op DeWereldMorgen
- Karim Zahidi op facebook
- Uit het wetenschappelijk werk van Karim Zahidi

Karim Zahidi gaat samen met Dirk Verhofstadt, Etienne Vermeersch en Patrick Loobuyck in debat en dit begeleid door Maarten Boudry in De Nacht van de Vrijdenker. Op de site kritischdenken.info van Jozef van Giel en Rik Delaet kun je dit debat beluisteren: deel 1 en deel 2.

Over Ico Maly en zijn boekwerk "N-VA Analyse van een politieke ideologie" schreef ik al in dit blogbericht. Ondertussen heb ik het boek al lang gelezen en kan ik zeggen dat het niet gemakkelijk is, maar de moeite loont. Een interessant artikel van hem is BDW en de oneliners voor de meerwaardezoeker op DeWereldMorgen.
Dat Ico een meesterlijke analist is bewijst hij nogmaal in Een Vlaanderen van Verliezers: Een analyse van het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering over het Vlaams regeerakkoord van 2014. Een "must read"!
Het boek "Superdiversiteit in Oostende", dat je op de site van kifkif kan downloaden (volg de link onder de titel van het boek), is een verdieping van de gelijknamige documentaire:

Bekijk hier een interview van Focus TV spreekt met Ico Maly over superdiversiteit in Oostende.
- Ico Maly op DewereldMorgen
- facebook community rond N-VA. Analyse van een politieke ideologie
- Ico Maly op facebook
- Ico Maly op twitter
- Ico Maly op de site van uitgeverij EPO
- Ico Maly op LinkedIn

In 2014 verscheen ook het boek Superdiversiteit en democratie door Ico Maly, Jan Blommaert en Joachim Ben Yakoub. Dit wordt op DeWereldMorgen besproken door Lode Vanoost en Walter Lotens.

""Twee jaar geleden was Stijn Tormans (Knack) de eerste en tegelijk de laatste journalist in Vlaanderen die Bart De Wever kritisch wilde interviewen, maar uiteindelijk de kans niet kreeg. De Wever het vuur na aan de schenen leggen, iets wat Vlaamse journalisten al tien jaar niet durven of kunnen doen, deed Sven Kockelmann, een Nederlandse journalist van het programma Oog in Oog."

Bleri Lleshi in ‘De prachtige samenleving’ van Bart De Wever (DeWereldMorgen - 13 november 2014)

Bleri Lleshi stelt zichzelf voor als filosoof, activist en documentairemaker. Je zou hem ook een publicist en iemand met een warm hart voor jongeren en de minderbedeelden onder ons kunnen noemen. Zijn persoonlijke blog is een pareltje in zijn soort. Bovendien schrijft hij regelmatig opiniestukken en bijdragen voor Knack, De Morgen (hier moet je wel Bleri Lleshi als zoekterm opgeven), deredactie en DeWereldMorgen.
Op zijn blog en in De Morgen laat hij in de rubriek "Brieven uit Brussel" jongeren over hun stad aan het woord. Soortgelijk zijn "Brieven uit Antwerpen en "Brieven uit Gent". Uit de rubriek "Brieven uit Brussel" groeide een boekje met dezelfde naam, waarin veertien jongeren schrijven over wat hen op hun lever ligt. Ze hebben het over vooroordelen, stereotypes, identiteit, taal, onderwijs, engagement en solidariteit. Ze vertellen over hun realiteit, hun leefwereld, hun stad. Bijzonder aan dit boek is dat het tweetalig is. De brieven van de franstalige jongeren zijn trouwens nooit eerder gepubliceerd. Voor de geïnteresseerden schreef Lode Vanoost een mooie bespreking van dit boek op DeWereldMorgen.
In dit verband voeg ik hier graag,een link toe naar een video op de site brusselnieuws.be: Polspoel met Bleri Lleshi en Christelle Samba. Bleri wordt hier trouwens beter voorgesteld, dan ik ooit zou kunnen doen.
Als documentairemaker regisseerde hij o.a. Balkan Melange (2012), een reportage over de visie van muzikanten uit de Balkan op muziek en politiek in hun regio:

In 2012 maakte hij ook  Protest voor het leven, een reportage over het verzet van asielzoekers met een hongerstaking en het engagement van een moeder en haar dochter tegen onrecht en ontmenselijking:

Zijn nieuwste film is getiteld Mensen zoals ons (2013), een reportage over Brusselse jongeren die zich inzetten voor de daklozen:

Andere documentaires van hem zijn Bxl stad zonder eigenaar (2009) en Inspirerende Parcours ( 2011).

In 2014 publiceerde Bleri Lleshi "De neoliberale strafstaat". Op de site van de uitgever EPO vind je heel wat informatie hierover, inclusief een uitgebreid video interview. Knack publiceerde een korte voorpublicatie uit dit boek. Talrijke recensies zijn over dit boek verschenen. Een staaltje: DeWereldMorgen (door Walter Lotens), joop.nl, Humanistisch-vrijzinnige vereniging, Cutting Edge, Links socialistische partij, Liga voor mensenrechten,...
Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek interviewde Lode Vanoost Bleri voor DeWereldMorgen: “We moeten dit systeem in vraag stellen”. Een voorpublicatie van dit boek vind je op DeWereldMorgen.

In maart 2015 lanceerde Bleri de hashtag #dailyracism op de sociale media. Dit had een geweldig sukses. Lees meer hierover in #dailyracism: "Er zijn nog veel onvertelde verhalen" op DeWereldMorgen. Op radio 1 wordt Bleri hierover geïnterviewd in "vandaag" op 23/03/2015. Lees hierover ook #dailyracism: ‘Racisme is nergens een groter probleem dan in België’ in De Standaard en #DailyRacism: zo relatief is racisme op DeWereldMorgen.
Als reactie op deze actie verklaart Bart De Wever in Terzake dat racisme te makkelijk wordt ingeroepen als excuus voor het eigen falen. Hierbij moet één bepaalde groepen migranten het vooral ontgelden. "Vooral Berbers. Dat zijn zeer gesloten gemeenschappen, met een wantrouwen tegenover de overheid." dixit BDW. Verder verklaart hij: “We hebben de verkeerde soort migranten massaal toegelaten en kansarmoede geïmporteerd.” Het beruchte interview met deze en andere schandalige uitspraken kan je hier bekijken en beluisteren. Lees hierover ook 'Antwerpen verdient een burgemeester die racisme aanpakt' op DeWereldMorgen. Gelukkig was de reactie op deze uitingen van BDW vrijwel algemeen negatief (buiten zijn eigen partij uiteraard): "Uitspraken De Wever zijn deel van probleem, niet van oplossing" (deredactie) en MR distantieert zich van integratie-uitspraken De Wever (De Standaard).

In 2016 verscheen "Liefde in tijden van angst" over liefde om de problemen in onze angstsamenleving te overwinnen. Lees in dit verband ook het interview dat Joon Bilcke van Bleri afnam. Walter Lotens besprak dit boek voor DeWereldMorgen. Het dubbelinterview waarover sprake is in deze bespreking kun je nalezen op de blog van Bleri.

Bleri Lleshi op YouTube
Bleri Lleshi op facebook
Bleri Lleshi op twitter
facebook page rond de neoliberale strafstaat
Daily Racism facebook community
Bleri Lleshi op DeWereldMorgen
Bleri Lleshi op deredactie.be

Ook Walter Lotens (auteur van De pijn van Pachamama en Pijnen van een Pachakuti) schreef voor DeWereldMorgen o.a. een interessante bespreking van ‘Bouterse aan de macht’ door twee journalisten, Ivo Evers en Pieter Van Maele, die proberen antwoord te geven op de vraag waarom Desi Bouterse, ondanks zijn verleden, in Suriname nog steeds zo populair is en hoe hij het er als president vanaf brengt. Rond Suriname schreef hij ook Surinaamse president dan toch voor het gerecht (DeWereldMorgen - 4/12/2015) en Bouterse tovert weer wit konijn uit zijn hoed (DeWereldMorgen - 01/07/2016). Hij bespreekt ook 'Islam en radicalisering bij Marokkanen in Brussel' door Bilal Benyaich.
In het najaar 2015 verscheen ‘Elcker-Ik, 45 jaar sociale actie’. Hiervoor werkte Walter samen met Stefaan Vermeulen om de bewogen geschiedenis van Elcker-Ik te schilderen met vele illustraties en getuigenissen. De inleiding van dit boek kun je hier in voorpublicatie op DeWereldMorgen lezen.
Over Bolivia schreef Walter o.a. Bolivia tussen 'buen vivir' en extractivisme, Evo kan niet tot 2025 Boliviaans president blijven en Coöperatieve mijnwerkers boos op Morales.

Over Paul Verhaeghe vind je een schat aan informatie op zijn persoonlijke website.te vinden is. Er is ook het een en het ander over hem in DeWereldMorgen verschenen. Verder heb ik in 2012 een storify aan hem gewijd.
Dan is er nog Jochen Devlieghere, voorzitter van de Gentse christendemocratische studentenvereniging (CDS), die in Een christendemocratische kijk op Verhaeghe ons tracht te verkopen dat we misschien wel in de best mogelijke samenleving vertoeven.
Marc Vandepitte schreef De school als voorsortering van de werkvloer. Lezing door Paul Verhaeghe over een lezing op het congres (18-19 oktober2013) van de christelijke onderwijsvakbond (COC).

Baharak Bashar vluchtte op haar dertiende samen met haar moeder uit Iran en arriveerde op haar veertiende in België. Zij studeerde af als geologe in Gent.  Zij is ook master in de wetenschappen van zee en meren en volgde de lerarenopleiding in de scheikunde. Ze werkte aan de VUB en de VRT en schrijft op dit moment freelance.
Haar mama, Roya Raha, schreef enkele prachtige stikjes over haar leven in België, die je allemaal op deze bladzijde van de site van Baharak vindt. Baharak zelf pleegt natuurlijk ook boeiende en leerrijke literatuur, die hier op haar site in het Nederlands en hier in het Engels vindt.
Verder is Baharak is gekend van de Plasactie Gent, maar dat wist je waarschijnlijk al na het doornemen van haar schrijfsels. Buiten de tegenwoordig onvermijdelijke GAS-boetes, heeft dit haar toch de steun van Francine Mestrum opgeleverd (zie De revolutie van de latrines).
Naar aanleiding van haar (reis-)boek Djenghis, democratie en vrouwen was Baharak Bashar te gast in het radio 1 programma "Interne keuken". Je kan haar interview hier beluisteren. Je hoort haar ook in het begin van het nagesprek en daarna vanaf minuut 10:30
Baharak Bashar op DeWereldMorgen (ook over de kansen van het fudamenteel wetenschappelijk onderzoek in België)

Dirk Barrez is het best gekend als televisiejournalist en documentairemaker. Hij schreef alleen of in samenwerking met anderen tot nog toe dertien boeken. Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw. Over leven in de 21ste eeuw (1999, 238 p.) beleefde zijn elektronische geboorte in 2001 en was daarmee – voorzover bekend - het eerste gratis downloadbaar e-boek in Vlaanderen. Hieruit ontstond de journalistieke en educatieve website www.globalsociety.be met artikels, een woordenboek, web-tv-reportages en dagelijks nieuws uit de wijde wereld.
Bij de oprichting van DeWereldMorgen werd Dirk, samen met Han Soete, woordvoerder en coördinator van deze site. Spijtig genoeg kwam het in maart 2014 tot een breuk tussen DeWereldMorgen en Global Society vzw van Dirk Barrez.
"Het land van de 1000 schandalen. Encyclopedie van een kwarteeuw Belgische affaires" is de titel van een andere boek van Dirk Barrez, verschenen in 1997. Op DeWereldMorgen vind je de vruchten van dit werk.
Dirk schreef ook het 4-delig essay: Kerven in de wereld. De onbetaalbare jacht op bodemrijkdommen.
- Dirk Barrez op DeWereldMorgen
- Dirk Barrez op PALA

SOULPRESS is de website van Greet Brauwers, Raf Custers en Jazie Custers. Hun blog of/en vlog op deze site hebben ze revolutio(*) gedoopt.
Op 28 augustus 2013  vertrok dit trio voor een reis van een jaar door Brazilië en de buurlanden. De reis leidt naar mensen die vechten, om te leven en voor hun "Buen Vivir". De bedoeling is dat uit de reisverslagen een boek (La Revolucion Gulliveriana ©) en een documentaire voortkomen . Uiteraard kun je deze reis op hun blog volgen. Zo schreven Raf en Greet op 7 september 2013 in Rio de Janeiro "Protesten heffen scheiding op" en op 10 december van hetzelfde jaar in Montevideo "Laatste illegale marihuana mars door Montevideo".
Voorheen (in 2010) maakten ze al Lithium, een vloek of een zegen voor Bolivia (voor de geïnteresseerden, bekroond met de persprijs van de Raad voor Duurzame Ontwikkeling):

Hierover werden ze trouwens geïnterviewd in "Docuduo Custers en Brauwers: 'Neem niet zomaar alles voor waar aan'" in brusselnieuws.be.

Greet Brauwers en Raf Custers zijn ook de makers van het drieluik De activist, van hindermacht naar ontwikkelkracht met tekst en video:

Deel 1: 'Zevenslag voor Zanon' gaat over gaat over de arbeiders van de fabriek van keramiektegels Zanon in Argentinië. Zij zijn, verenigd in een coöperatieve, officieel de eigenaars van de naam, het merk en de fabriek. De Fabrica Sin Patrones (Fabriek zonder Bazen)

Deel 2: 'Chili's studenten schudden elitair bestel dooreen' over de studentenstrijd voor een meer democratisch onderwijs in Chili met o.a. een betoging met 100.000 deelnemers op 8 mei 2014 door de straten van de hoofdstad Santiago

Deel 3: 'Klein Argentijns stadje verzet zich tegen Goliath Monsanto', over Malvinas dat er in januari 2014 in sloeg de bouw van een Monsanto fabriek te doen stilleggen.

Greet Brauwers was al actief op indymedia. Op DeWereldMorgen "placeerde" ze interessante videos zoals  "In het spoor van de 'sukkelaars' van Gent", "Dit is geen leven", Jean Ziegler: "De haat tegen het Westen" (een niet-te-missen interview) en veel meer, .. .

Raf Custers is auteur van het boek "Grondstoffenjagers" waarvan je hier een voorpublicatie vindt op DWM. Er bestaat een facebook page rond grondstoffenjagers. In dit verband zijn ook "De auto is een grondstoffenjager" en "Promotor van 'fracking' steekt de oceaan over" boeiend artikels. Op 24 februari 2013 was Raf te gast bij de Nederlandse VPRO radio. Dit kan je hier beluisten (vanaf 38:10).  Hij werkt ook als researcher voor de Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA), waarvoor hij o.a. Het plan-Juncker: een illusie (vertaling op DeWereldMorgen 21/05/2015) schreef.
In 2016 verscheen De uitverkoop van Zuid-Amerika · Grondstoffen, burgers en big business. Waar Raf in In Grondstoffenjagers beschrijft hoe multinationale ondernemingen en hun politieke bondgenoten de grondstoffen weghalen uit landen in het Zuiden, bescrijft hij in dit boek het tegenkamp, nl. de burgers. Een uittreksel uit dit boek vind je ook op DeWereldMorgen, alsook een bespreking door Walter Lotens.
- Raf Custers op DeWereldMorgen
- Raf Custers op MO*
- Papers van Raf Custers op academia.edu
- Raf Custers op facebook
- Raf Custers op twitter
- Raf Custers op LinkedIn
- Raf Custers op Gresea
- Raf Custers of africultures

Wie op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen in Griekenland kan terecht op de blogs van Bruno Tersago en Geertje Spiliotopoulou-Nieuwenhuis. Bruno schrijft regelmatig interessante dingen op DeWereldMorgen. Geertje "debuteerde" daar met "Drie maanden zonder zon" - Het lot van illegalen in Griekenland. Bruno beschrijft regelmatig de schrijnende situatie van de gewone mensen in Griekenland. Politiek interessant is bvb. zijn analyse na de Europese verkiezingen 2014 in dat land onder de titel Historische verkiezingsoverwinning van links in Griekenland leidt (nog) niet naar verandering op DeWereldMorgen. Op dezelfde site staat er ook een overzicht van de partijen, die aan de Griekse verkiezingen van 25 januari 2015 deelnemen. Bruno publiceert ook regelmatig op deredactie.be.
Bruno werkt ook mee aan de Nederlands-Griekse MEDIACIRKEL, een initiatief van  het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) en de Europese Beweging Nederland (EBN) onder auspiciën van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dit initiatief is er gekomen uit frustratie over de berichtgeving en beeldvorming over Griekenland in de Nederlandse media, waarbij de sociale, economische en politieke gevolgen van het bezuinigingsbeleid niet of niet voldoende worden belicht. Zij hopen het Nederlands medialandschap te verrijken en een aanspreekpunt/expertisecentrum te bieden voor alles wat met de berichtgeving over de “Griekse” crisis te maken heeft. Zo schreef hij o.a. op 16/12/2015 samen met Ingeborg Beugel en Angelos Avgoustidis Na dreiging met Grexit, nu dreiging met Schexit over de onterechte beschuldigingen en verwijten aan het adres van Griekenland. Lees ook "Griekse vrijwilligers helpen vluchtelingen" (29/01/2016) en "Gewone Grieken blijven solidair, verdienen niets" (27/02/2016) waarin Lode Vanoost Bruno interviewt over de vluchtelingencrisis.
Verder is er Bruno Tersago: "Politieke chaos in Griekenland is compleet" (DeWereldMorgen 29/04/2016)

Peter Edel is freelance journalist/fotograaf en woont in Istanbul. Zijn berichten over Turkije vinden we o.a. terug op DeWereldMorgen, Joop.nl, turksnieuws.nl en de site van zijn uitgever (EPO). Hij is auteur van De diepte van de Bosporus, een politieke biografie van Turkije (2012). Dit boek wordt o.a. door Baharak Bashar in DeWereldMorgen en Paul Vanden Bavière in Uitpers besproken.
In 2002 schreef Peter "De schaduw van de ster" over de geschiedenis van het Zionisme. Een bespreking hiervan vind je op iedereenleest.be. Wil van der Klift interviewde Peter over dit boek voor de site van de NCPN (Nieuwe Communistische Partij Nederland). Een deel van de discussie die dit boek teweegbracht kan je nalezen op de site DeWaarheid.nu.
- Peter Edel op twitter

Sven Tuytens is o.a. VRT-correspondent in Madrid (zie deredactie hierover). Hij schrijft ook interessante dingen over de Spaanse actualiteit en de Spaanse burgeroorlog in DeWereldMorgen. Op 24 maart 2012 was Sven te gast bij radio 1 programma "Interne keuken" om over het verbazingwekkende Spaanse dorp Marinaleda te spreken onder de titel Utopia (het gaat een heel klein beetje verder in het nagesprek). Sven werkte ook mee aan de volgende video over dit dorp:

Ook Walter Lotens bezocht Marinaleda. Zie hierover de reportage Utopieën zijn geen hersenschimmen in Marinaleda (DeWereldMorgen 12/09/2016)

Sven schreef samen met Rudi Van Doorslaer het boek Israël Piet Akkerman · Van Antwerpse vakbondsleider tot Spanjestrijder (2016). Lees over dit boek ook de besprekingen op de site van het Anti-Fascistisch Front en in DeWereldMorgen. Walter Lotens besprak dit boek samen met een ander werk over de Spaanse burgeroorlog in Piet Akkerman en de slag om Madrid.

Rudi schreef vroeger al o.a. Israël 'Piet' Akkerman, de diamantzager (1913-1937) - Een joodse militant van de Derde Internationale in Antwerpen (62 blz.) en De vervolging van de Belgische vrijwilligers in de spaanse Burgeroorlog, 1936-1939 - Omtrent de rol gespeeld door de BWP en de autonomie van de rechterlijke macht (22 blz.) over dit onderwerp.
Hij is historicus, schrijver en directeur van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CEGESOMA).

Meer over deze herdenking: Herdenkingsplechtigheid voor Antwerpse Spanjestrijder (deredactie - 21/03/2015 - beluister zeker het audio gedeelte)

De Gestolen Grootmoeder - Broodje aap met voetnoten is de titel van een blog door Peter Burger. Enkele opwarmertjes: Waarom politici en nieuwsmedia larie verkopen over calamari en Terug van nooit weggeweest: verhalen over zigeuners als kinderdieven.

Chika Unigwe is een Belgische schrijfster van Nigeriaanse afkomst. Ze was ook gemeenteraadslid in Turnhout voor CD&V en verhuisde in 2013 naar de USA. Ik vernoem haar hier omdat ze regelmatige interessante bijdragen schrijft voor o.a MO* en DeWereldMorgen (maar ook hier). Zo schreef ze het grappige "Wat Geert Bourgeois vergeten is" waarmee "echte" Vlamingen niet kunnen lachen. Haar beste vind ik "Blanke slipjes voor Zimbabwe".
Chika is ook auteur van de roman De Zwarte Messias, waarover ze te gast was in het Radio 1 programma "Interne Keuken". Dirk Michiels schreef deze recensie over dit boek.
In een interview met Knack zei Chika 'België is een structureel racistisch land'
- Chika Unigwe in The Guardian
- Chika Unigwe on TEDx Euston
- Chika Unigwe in wikipedia

Chika wordt door David Van Peteghem geïnterviewd voor solidair: “De protesten in Nigeria zullen aanhouden

David Van Peteghem schrijft over economie en politiek in de West-Afrikaanse regio voor o.a MO* en DeWereldMorgen. Lees bvb. "Het zwarte goud van gehandicapten in Benin" (met een tweede, derde en vierde deel). Over dit onderwerp was David ook te gast bij het radio 1 programma "Interne keuken. Een gesprek dat je onder de titel Gehandicapt in Benin kunt beluisteren.
In Aduke en het protestlied van 'Occupy Nigeria' interviewt David de artieste Aduke, die de hoop op verandering op een adembenemende wijze tot uitdrukking brengt:

Op de site van intal schreef David Benin - een ramp die niet plaatsvindt? (02/11/2010)
David Van Peteghem wordt op de Nederlandse VARA radio geïnterviewd over Boko Haram en de ontvoering van honderden schoolmeisjes (30/04/2014):

Extra

Naar aanleiding van de op 18/01/2015 uitgezonden VPRO Tegenlicht-documentaire ‘Red de mens’, die focust rond Thomas Piketty en Naomi Klein vond er op 20 april 2015 in De Groene Waterman een interessant debat met Matthias Lievens, Ludo De Witte en Thomas Decreus plaats:

Gevonden dank zij Red de mens (met verzwegen boeken) (DeWereldMorgen 28/06/2015)

Matthias Lievens studeerde politieke wetenschappen, filosofie, antropologie en geschiedenis. Je kan zowel zijn licentiaatsthesis (Fordisme, fascisme en passieve revolutie bij Antonio Gramsci - 2004) als zijn doctoraatsthesis(Spectres of the Political: Uncovering the Metapolitical in Carl Schmitt - 2009) en andere wetenschappelijk werk (hier en hier) online raadplegen.
Voor een breder publiek schreef Matthias Het neoliberaal bedrog (2005 - hier besproken en hier te bestellen). Samen met David Dessers schreef hij Gebroken vitrines - De andersglobalisten tien jaar na Seattle (2009 - hier besproken). Socialisme en Democratie in de 21ste Eeuw (2010) kun je dank zij Matthias gratis downloaden. Interessant is de reactie op dit laatste boek van Jet Menist op de site van de SAP en in het Engelse vertaald in Internationaal Viewpoint. Matthias beantwoordde dit onder de titel 'Socialism and Democracy'.
Matthias is voor het grote publiek vooral bekend geworden door het boek De mythe van de groene economie. Samen met Anneleen Kenis neemt hij de stelling in dat economische groei niet te verzoenen is met de strijd tegen de klimaatverandering en met sociale rechtvaardigheid. De stellingnames in dit boek roepen uiteraard de nodige tegenreacties op zoals die van Dirk Holemans, momenteel fractieleider van Groen in de Gentse gemeenteraad en coördinator en hoofdredacteur van Oikos, een denktank voor sociaal-ecologische verandering, die hier op DeWereldMorgen in de clinch gaat met Anneleen Kenis en Matthias Lievens. Zij dienen hem van repliek in "De mythe van de groene economie: voorbij het zwart-wit denken".
Beide auteurs van "De mythe van de groene economie" zijn op radio 1 programma Interne keuken over dit boek gaan spreken. Eerst kwam Anneleen aan bod. Tijdens dit gesprek maakt Ben Caudron trouwens een opmerking over het Marxisme, waar ik met plezier later op terug kom. Een week later was Matthias aan de beurt. Anneleen is trouwens later nog eens bij dat programma op bezoek geweest. Dan ging het over boek "Uit de olie" door Jeremy Leggett onder de titel 'Welkom in het post-petroleumtijdperk'.
Er is ook heel wat van Matthias en Anneleen op DeWereldMorgen verschenen.
Matthias Lievens op DeWereldMorgen (ook hier met een foutje in zijn naam).
Anneleen Kenis op DeWereldMorgen

Pieter Stockmans is een onderzoeksjournalist, gespecialiseerd in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij gelooft in het principe van “slow journalism”, het vertrouwen van mensen en families vinden en die dan voor jaren opvolgen.
Dagboek: Tekenles in de schaduw van IS: in 2014 trok Peter met Roni Hossein, een acteur die in 2008 Aleppo ontvluchtte en nu als haarkapper in België werkt., naar Syrië en Turkije. De neerslag hiervan is een uitgebreide reportage reeks op de site van Knack met artikels en video's, die je meenemen naar de mensen in Syrisch Koerdistan, waar ze wekenlang verbleven. Als inleiding hierop kun je het interview met Pieter in het radio 1 programma "Interne keuken" beluisteren.
Zie hierover ook het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek.
De Jihadkaravaan is een boek dat Pieter samen met Montasser AlDe’emeh, een politiek wetenschapper aan de KU Leuven van Palestijnse origine, schreef. Montasser is een internationaal erkend jihad specialist en oprichter van het kennis- en onderzoekscentrum “The Way To” (maar vooral deze facebook pagina), dat ook in de praktijk nuttig werk verricht in verband met teruggekeerde strijders, Moslim jongeren die raad zoeken en getroffen ouders en familieleden.
Op de MO* site kun je een voorpublicatie van "De Jihadkaravaan" lezen en op Stampmedia interviewt Hayat El Khattabi de auteurs: Op reis naar de wortels van de haat.
Eén van de MO* wereldblogs draagt de titel "Tussen Vrijheid En Geluk": Majd Khalifeh, Pieter Stockmans en Xander Stockmans reizen 5 maanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, op zoek naar dromen van vrijheid en geluk van gewone mensen, jongeren, imams, priesters, professoren, vakbondsleiders, journalisten,…
Interessant zijn ook de twee deeltjes in deze blog die over Griekenland gaan. Deze kan je onder de titel "Toekomstdromen en geesten van het verleden" beginnen te lezen.
"Tussen vrijheid en geluk" leeft nog altijd voort als journalistiek project. Deze facebook pagina is er het bewijs van.

Majd Khalifeh is een Palestijns-Vlaamse freelance journalist die o.a. voor de VRT werkt. Hij woont sinds 2004 in België. Khalifeh is officieel staatloos.In 1948, tijdens de Al-Nakba, werd zijn familie verdreven uit de streek rond Haifa, nu deel van Israël. Over die staatloosheid maakte regisseur Senne Dehandschutter voor het programma Vranckx de documentaire Stateless. In deze documentaire gaat Majd, samen met de Stockmansen, voor het eerst op zoek naar zijn Palestijnse roots. Alle achtergronden en een link naar de volledige documentaire vind je op de MO*-pagina STATELESS.
De samenwerking tussen Senne en Majd werd bezegeld door de Canvas reeks "Arabische liefde". In vijf afleveringen gaan ze op zoek voor een Arabisch lief voor Senne. Libanon, Qatar, Tunesië, Palestina en Egypte worden aangedaan. Leuk en leerzaam! Dit duo maakte ook de documentaire "Reis naar Marokko".
Op Brussel nieuws vertelt Majd Khalifeh in een interview meer over zichzelf: ‘Ik heb nog nooit tien jaar in één land gewoond’.

Thomas Blommaert is auteur van Ik was nog nooit in Zelzate geweest. Over dit boek was hij te gast was bij o.a. "De Laatste Show" en "Interne Keuken" (waar je hem ook beluisteren in het leuk nagesprek van minuut 9:35 tot 15:25). Regelmatig verschijnen er ook bijdragen van hem in DeWereldMorgen. Zo toont hij in De terugkeer van het VNV in het schepencollege van Sint-Niklaas hoe jongerengrappen de ware aard van het beestje openbaren.
Naar aanleiding van het overlijden van de Nederlandse zanger Armand op 19/11/2015 hernam DeWereldMorgen een indymedia interview met de zanger door Thomas uit 2005.