Interessante Nederlandstalige nieuwssites

Inleiding

"Verandering in een richting, die afwijkt van het doordrijven van marktfundamentalisme en vernietiging op planetaire schaal, roept het verzet op van praktische de hele gilde van betaalde opiniemakers."
George Monbiot in How the media shafted the people of Scotland (The Guardian 16 September 2014)

In mijn blogbericht “De grote mediagroepen in Vlaanderen” legde ik uit hoe het merendeel van de media hier ten lande in handen zijn van enkele families, met uitzondering van de openbare omroep, waarvan de Vlaamse overheid alle aandelen bezit. Er is dan ook geen twijfel dat de grote media nooit iets zullen schrijven dat de belangen van deze families en hun vrienden schaadt. Gezien de goede relaties van deze media met de grote nationale and multinationale ondernemingen o.a. om wille van de advertentie-inkomsten zullen ook deze belangen niet geschaad worden. Men kan dit plaatje doortrekken tot de nationale en regionale politiek, die ook ten dienste van deze grote bedrijven en banken staat en het plaatje is rond.

Interessante lectuur over de positie van de VRT op het maatschappelijk veld: VRT mailt Voka: 'Zeg, wanneer gaan we nog eens netwerken?' door Christophe Callewaert op DeWereldMorgen (20/04/2015) en Welke VRT is nog nuttig door door diverse verantwoordelijken (DeWereldMorgen - 15/10.2015).

Spijtig genoeg doet dit verschijnsel zich zowat overal in Europa voor. Dit leidt tot verschijnselen zoals Karel van Wolferen in Oekraïne, corrupte journalistiek en Atlantisch geloof en De verraderlijke kracht van propaganda beschrijft. In dit opzicht is ook Eenzijdige berichtgeving Oekraïne bemoeilijkt politieke oplossing door Lode Vanoost lezenswaardig. Dichter bij huis is de situatie in Griekenland frappant. Dit wordt treffend geïllustreerd door de verslaggeving over de betogingen in de week voor het Grieks referendum van 5 juli 2015. Lees hierover Griekse privémedia eenzijdig over JA-NEEN-betogingen, ook door Lode Vanoost. Onthullend over de Britse pers is deze voorpublicatie van het boek 'Het Establishment' door Owen Jones.

Ook het geroemde BBC is stekeblind als het tegen het belang van de aandeelhouders in gaat: 50.000 betogers tegen besparingen in Londen. BBC zag niets (DeWereldMorgen 23/06/2014). De verkrampt leugenachtige reactie van de Britse media op het vermeende succes van Jeremy Corbyn bij de voorzittersverkiezing van de Labour partij is het vermelden waard (Lees hierover volgende artikels van Lode Vanoost op DeWereldMorgen: Jeremy Corbyn toont wat 'links' en democratie voor de media betekent op 18/11/2015 en Jeremy Corbyn blijft populair, Britse media blijven ontkennen op 14/01/2016). Zelfs onze Abou Jahjah wordt in deze drek meegesleurd.

Interessant is ook de masterproef die Kaat Van Damme in 2011 schreef: Alternatieve media online: het nieuws, anders bekeken - Een vergelijkende casestudie van Apache en De Wereld Morgen. Meer algemeen is het interview dat Lode Vanoost op 25/04/2014 van Dahr Jamail voor DeWereldmorgen afnam "verplichte lectuur". Ik vind dat artikel een uitstekend uitgangspunt voor verdere discussie.

Een binnenlands voorbeeld: op 12 maart 2014 pakten de vaderlandse kranten La Libre Belgique, Le Soir, De Morgen, De Standaard en Gazet Van Antwerpen en sommige andere nieuwsbronnen uit met de titel "Eén werkloze op twee zoekt niet actief naar werk". Wouter Wittevrongel, medewerker van de studiedienst van de Algemene Centrale - ABVV, legt aan de hand van de cijfers in DeWerelMorgen uit wat er werkelijk aan de hand is onder de titel "Journalisten dienen actiever te kijken naar het zoekgedrag van werkzoekenden".

Luister ook eens naar wat Kristof Clerix over oorlogsberichtgeving te vertellen op radio 1 te vertellen heeft in Feiten en Fillet op 26/05/2010. Heel de problematiek wordt treffend samengevat door John Pilger in Oorlog door media en de triomf van propaganda (DeWereldMorgen). In "Media bereiden kernoorlog voor" legt John uit hoe de media door hun leugenachtigheid oorlog en geweld propageren.

Fact checking hoeft meestal niet meer voor de meeste redacties. Zeker niet als het in hun kraam past: Hoe de VRT christenen met moslims verwarde door Thomas Decreus (DeWereldMorgen 21/05/2015)

Een klassiek Belgisch truukje is mensen hun steungeld als werkloze afnemen zodat die niet meer als werkloze in de statistieken terecht komen en dan pochen dat het aantal werklozen gedaald is. De traditionele pers pikt dit verhaaltje. Gelukkig zijn er de alternatieven om het te doorprikken: Peeters en de verdwijntruc met werklozen (Christophe Callewaert in DeWereldMorgen op 31/07/2015).

Ook titels kunnen manipulatief zijn, zoals Lode Vanoost in De Standaard: “Een goede titel zegt meer” aantoont. Na de nodige heisa moet De Standaard bij monde van zijn "ombudsman" hierover trouwens het boetekleed aantrekken.
Enkele dagen na deze "goede titel" was het op 1 september 2015 weer prijs. De kranten "Gazet van Antwerpen" en "Het Belang van Limburg" konden niet nalaten om het einde van de vakantie en de start van het schooljaar aan te grijpen om enige wansmakelijke racistische cartoons te plaatsen (zie DeWereldMorgen hierover).

Het DeWereldMorgen dossier "Belgische Marokkaan Ali Aarrass" is een staaltje van wat de traditionele pers in België verzwijgt. Meer hierover en over de schandalige houding van de Belgische staat kun je ook lezen in Belgische regering negeert folterpraktijken Marokko (ook in DeWereldMorgen - 22/04/2016). Ondertussen lezen we dezelfde 22/04/2016 op deredactie: "Samenwerking met Marokko staat nu lichtjaren verder dankzij akkoord".

In april 2016 wordt het ook duidelijk dat voor onze media (en onze machthebbers) de ene wegblokkade de andere niet is. Tergend en stuitend was de berichtgeving in sommige media na de terreuraanslagen van 22 maart 2016. Opvallend was dat zij hierbij de steun van de overheid kregen. DeWereldMorgen kwam hiertegen in in o.a. 'Illegale gebedsruimte op Zaventem': er blijkt niets van aan. Een verdere reactie van de vakbond bij monde van Frank Moreels vind je in 'Stop met de werknemers van Zaventem te viseren'.

Onder het motto "als er geen nieuws is, maken we het zelf wel ten koste van minderheidsgroepen": Vertoning 'Black' krijgt scenario van 'Image' (13/11/2015), waarin Christophe Callewaert o.a. de rijke fantasie van De Morgen beschrijft.

Na de vakbondsbetoging van 29/09/2016 ging Het Nieuwsblad volledig uit de bocht met oude foto over betoging en verzonnen verhaal over ambulance (DWM - Samira Atillah) en dit zelfs nadat ze hun artikel hadden aangepast.

Verdere lectuur:
- Mainstream-pers gaat kort door de bocht door Paul Vanden Bavière (Uitpers 13/05/2013) over zijn ex-werkgever, De Standaard
- Kwaliteitskrant over Portugal: nederlaag wordt overwinning, democratische meerderheid een coup door Lode Vanoost (DeWereldMorgen 27/10/2015), ook over De Standaard, maar ook over andere media dit het discours van die krant overnemen.
- Eerste advies Raad voor Journalistiek over buitenlandse berichtgeving belangrijk precedent door Lode Vanoost (DeWereldMorgen 27/11/2015) geeft inzicht in de verknipte berichtgeving van de VRT over Venezuela.
- Misschien reageren we gewoon beter niet op opinies als die van Rutten door Thomas Decreus (DWM - 10/06/2016) over de werkwijze van opinies in onze mainstream pers.
- Naar aanleiding van het uitkomen van het Chilcot-rapport bekijkt Lode Vanoost in DeWereldMorgen de houding van de Britse pers bij de inval van USA en UK in Irak in 2003 en vergelijkt deze met de houding van vandaag van de mainstream pers tov de NAVO top in Warschau in juli 2016: Leren de media iets uit het Chilcot-rapport? (08/07/2016).
- Commissaris Vandersmissen probeert blogger DeWereldMorgen.be mond te snoeren (DeWereldMorgen redactie - 25/10/2016)
 

België

De WereldMorgen.be

De Wereld Morgen is een onafhankelijke nieuwssite waar zowel professionele als burgerjournalisten werken onder een professionele redactie. De focus ligt op sociaal en politiek nieuws, maar ook cultuur in al zijn vormen komt ruim aan bod. DeWereldMorgen.be werd in maart 2010 opgericht. Hun filosofie en manier van werken wordt beschreven in deze handige FAQ op hun site. DeWereldMorgen ontstond vanuit een synergie van krachten uit Indymedia.be en Pala.be. Indymedia.be stopte er toen mee na 10 jaar alternatieve journalistiek. Gelukkig bleef de site behouden als archief. In maart 2014 zette Pala.be zijn samenwerking met DeWereldMorgen stop. De samenstelling van de professionele kern van DeWereldMorg vind je in deze colofon.

 Naast hun journalistiek werk zorgen Bieke Purnelle en Ciska Hoet de algemene coördinatie. Bieke heeft hierbuiten nog een persoonlijke blog.

Op journalistiek vlak zijn Christophe Callewaert en Lode Vanoost veruit het meest actief. Christophe was al journalist bij indymedia.be. Lode is redactielid sinds 1 oktober 2012 na een carrière als arbeider, ambtenaar, parlementair en internationaal adviseur, welke hij in detail op zijn profielpagina voorstelt. Eindredacteur Marc Kregting schrijft ook zijn bijdragen meestal als cursiefjes. Marc heeft twee blogs: de honingpot en het Kregtingarchief. Verder zijn Greet Brauwers en Keltoum Belorf nog lid van de redactie. Verder werken er nog twee stagiairs in het kader van het EVS-programma voor DeWereldMorgen. Momenteel zijn dat Nadia El Khannoussi en Helenka Spanjer. Het is ook interessant te zien welke artikels ondertekend worden door de ganse redactie.

De "burgerjournalisten" op DeWereldMorgen, die ik elders op deze site vermeld ga ik hier niet vernoemen. Er komt wel een linkje met hun bijdragen op de plaats waar ik hen meer uitgebreid bespreek. Volgende namen wil ik hier wel vermelden:
- Nadia Fadil
- Guido Deckers (en ook hier) is nationaal ACV-propagandist voor het thema 'rechtvaardige fiscaliteit'. Hij schreef heel wat interessante bijdragen.
- schrijver en essayist Joris Note brengt wel zeer belangwekkende bijdragen zoals bvb. David Van Reybrouck tegen Lumumba. Was dat nu wel nodig? (27/03/2011). In Minnaar, dichter, communist introduceert Joris ons in het denken, schrijven en doen van Herman Gorter. Zie ook Joris Note op DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren)
- Jan Jaap de Ruiter met o.a het tiendelige dossier De ideologie van de PVV. Meer werk van Jan Jaap de Ruiter vind je gemakkelijk langs zijn persoonlijke website.
- Sarah Wagemans, die o.a. verhalen uit de haven verzamelde in "Van 't Bos en den Blauwe Steen": Sabine Wysocki, David Schoenmakers, Joeri Ros, Ahmed Aziz Vaes, Bob Baete. Samen met Peter Terryn maakte ze ook interessante straatreportages in Athene gedurende de dramatische julimaand van 2015.
- Peter Terryn brengt hier reportages uit Griekenland, Turkije en solidariteit met het vluchtelingenkamp in Calais maar ook de schitterende analyse Schuld of Vriend (01/04/2016).
- Guy Poppe (oud-journalist van de VRT-radionieuwsdienst die jarenlang Centraal-Afrika volgde)
- Dominique Willaert (artistiek leider van sociaalartistieke werkplek Victoria de Luxe en lid van de Vooruitgroep)
- Wouter Hillaert (woordvoerder Hart boven Hard): tijdens de opening van het Theaterfestival 2016 sprak Wouter een State of the Union uit, die zoveel reacties teweeg dat DeWereldMorgen besloot er een State of the Union dossier rond te verzamelen.
- Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen, coördinator FAN)
- Frank Vanaerschot (Fairfin)
- Catharina Dehullu, docent Publiek Recht aan de Universiteit Gent, schetst het juridische kader rond de Europese Migratie- en Asielcrisis en de maatregelen tegen klimaatverandering op internationaal en Europees niveau.
- Jonas Van Vossole woont en werkt in Portugal. Hij heeft ook een eigen blog.
- Eric Corijn
- Dirk Adriaensens (van het "Brussells tribunal")
- Jef Poppelmonde is historicus en student journalistiek. Zijn masterthesis: Een Ongelijke Strijd. Evolerende discours van beheersing en beschermingen in de debatten over het Belgische uitwijzingsbeleid
- Orhan Agirdag (professor als onderwijswetenschapper verbonden aan KU Leuven en Universiteit van Amsterdam)
- Marc Vandepitte
- Herman Michiel (Ander Europa). Herman is ook hier.
- Ida Dequeecker
- Evie Embrechts
- Merel Terlien
- Sander Barrez
- Pascal Debruyne
- Erwin Jans
- Brigitte Herremans (medewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen)
- Patrick Hens (over Venezuela)
- Toon Danhieux (Cuba en Latijns-Amerika)
- Jochem Oomen
- Fikry el azzouzi (Marokkaans-Vlaams schrijver van romans, columns en theaterstukken, winnaar van de Arkprijs van het Vrije Woord 2013, waarbij hij het woord aan BOEH! liet).  Zijn boeken worden uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag.
- Philippe Diepvents (waarover ik toevallig deze blogpost geschreven heb). Hij is ook één van de ABVV-experten, die uiteraard ook als groep op DeWereldMorgen aanwezig zijn.
- fotoreportages komen o.a. van Kevin Van den Panhuyzen (lid van Collectif Krasnyi), mediActivista (meer van zijn portfolio vind je op facebook), Karina Brys (met bvb. Athene anno 2015), Frederik Sadones, ...
- Koenraad Bogaert: post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies (UGent) en lid van de onderzoeksgroep Middle East and North Africa Research Group (MENARG)
- Ook Pascal Debruyne is lid van MENARG.
- Dimitri Dhuyvetter is o.a. geïnteresseerd in digitale rechten en sociale media en vind je ook terug op het diaspora platform.
- Robrecht Vanderbeeken, cultuurfilosoof volgt op de voet alles wat met de combinatie cultuur-politiek te maken heeft. Hij is ook vakbondsverantwoordelijke cultuurwerk ACOD-ABVV.
- Francine Mestrum
- Ingrid Verbanck
- Wim Schrever van de Giesbaergske Koleuren Gazette
- Solange Peirsegaele - KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten)
- Mathieu Beirlaen (Mexico)
- Patrick Wouters (zie ook Patrick Wouters : « C’est de l’enfumage ! » op Plateforme Marolles)
- Evelien Verstraeten, die als student meertalige communicatie de interessante scriptie “Kom, we gaan een beetje slapen hé.” over de communicatie tussen professionele hulpverleners en ouderen schreef. Je kan er hier meer over lezen. Ze was ook actief op StampMedia, en is te volgen op twitter.
- Paul Vanden Bavière (vooral actief bij Uitpers)
- Ivan Heyligen (havenarbeider en chauffeur op een van de containerterminals)
- Eric Hulsens
- Willem Van den Panhuysen (uranium en kernenergie)
- Selma Franssen liep stage bij DeWereldMorgen in 2013-2014. In 2016 stuurt ze regelmatig nieuws uit Nederlandse (vaak ecologische) hoek.
- C Bastin
- Jonas Slaats weet veel over de "Moslim wereld". Interessant ! Jonas schrijft ook voor Kif kif en heeft ook een eigen site.
- Ewout Lauwers. Ewout is ook medewerker aan de blog Leuven 360°
- Eveline Vandevelde werkte in januari 2017als vrijwilliger in vluchtelingenkampen op Lesbos
- Marc Alexander (ook hier) is actief in het ACV en de 11 maart beweging.

Hetzelfde geldt voor de organisaties die regelmatig hun bijdragen aan DeWereldMorgen leveren. De meeste heb ik elders al met een linkje naar DeWereldMorgen besproken. Hierbuiten wil ik de Denkgroep MaatschappijKritische Christenen, Beweging CAB (een groep militanten en vrijgestelden uit de christelijke arbeidersbeweging die opkomt voor een strijdbare, sociale en politiek onafhankelijke opstelling van het ACV en ACW), Ons Recht (ledenblad van de vakbond LBC-NVK), de sector Samenlevingsopbouw (ook hier en hier), en het Koerdisch Instituut Brussel vernoemen. Het Koerdisch Instituut heeft nu trouwens terug een eigen (uitstekende) website. Ook Dokters van de Wereld heeft een eigen website. Verder moet ik de interessante standpunten van Femma nog vermelden (ook met eigen website).

DeWereldMorgen gebruikt ook IPS als persagentschap. Daarbuiten worden er interessante artikels van diverse internationale auteurs en sites vertaald. Zo vinden we heel wat interessants van mensen zoals Noam Chomsky, Michael Parenti, John Pilger, David Cronin, Michael Moore, Jonathan Cook, André Vltchek en vele anderen terug. Ook vind je belangwekkende artikels van leden van Gresea (een Belgische franstalige onderzoeksgroep) in vertaalde vorm terug. In dit verband kan ik bvb. Bruno Bauraind noemen. Meer gresea artikelen vind je hier en hier op DeWereldMorgen.
Dank zij de vertaaldesk kunnen we ook interessante artikels lezen, die anders niet onder onze ogen zouden komen, zoals Hoe men, vluchtend voor IS, zijn dood vindt aan de grens met Europa, dat oorspronkelijk op een Bulgaarse website verscheen.
Illegitieme schulden in België: een reeks oorspronkelijk in het Frans verschenen op CADTM en vertaald door Nadia Cornelis. Ook het artikel Behind the Numbers, de nieuwe propaganda van de Beurs komt van dezelfde bron.

Het CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde) speelde ook een belangrijke rol in Griekenland toen er in 2015 beroep werd gedaan op de expertise van dit comité door een parlementaire waarheidscommissie die onderzoek doet naar de wettelijkheid van het memorandum van 2010, waarin de voorwaarden voor de leningen aan Griekenland werden vastgelegd. Zo kwam de Belg Eric Toussaint van het CADTM aan het hoofd van deze commissie te staan.

Lees hierover “Onhoudbare leningen aan Grieken opgelegd alleen om Duitse en Franse banken te redden”, een interview van Lode Vanoost met Renaud Vivien, medewerker aan het onderzoek en co-secretaris-generaal van het CADTM. In "Aan alle eerlijke journalisten die de publieke opinie echt willen informeren" vind je de volledige toespraak van Eric Toussaint in dit verband voor het Grieks parlement op 16 juni 2015. Ook IMF in 2010: "Onder deze voorwaarden zal Griekse schuld toenemen" staat in verband met deze waarheidscommissie.

Lode Vanoost vertaalde Du Sud au Nord : Crise de la dette et programmes d’ajustement, de inleiding van de hand van Eric Toussaint in het boek FMI : Les peuples entrent en résistance. Dit boek werd in 2000 gerealiseerd in samenwerking met ATTAC en met de Association internationale des techniciens, experts et chercheurs (AITEC). Deze tekst schetst het bredere kader waardoor het drama dat zich nu in Griekenland afspeelt beter kunnen begrijpen.

"Bancocracy": dit financiële systeem gaat niet samen met democratie is een bespreking door Lode Vanoost van het gelijkname boek van Eric Toussaint. De Franstalige versie 'Bancocratie' verscheen in 2014 en de Engelse vertaling Bancocracy kwam in juni 2015 uit. De Engelse versie kan ook gratis gedownload worden.

Handig is dat DeWereldMorgen sommige van zijn artikels bundelt in dossiers zoals:
- Burkina Faso, Nigeria, Libië, Opstand in Egypte, Conflict Syrië, Oorlog in Irak, Bezetting Palestijns gebied (en hiermee samenhangend Gaza 2012 - spijtig genoeg moet ook Brussels Airlines zwicht onder Israëlische lobby hieraan toegevoegd worden), Onrust in Oekraïne, NAVO, drones, Charlie Hebdo, Aanslag Parijs, Jemen
- Het Venezuela van Chávez (hier moet ik toch ook Venezuela: terminale crisis van het opbrengstmodel van de olie? door Edgardo Lander, één van de leidende denkers van links in Venezuela, vermelden. Hier vind je meer van hem in het Engels), Protesten Brazilë en Brazilië Coup, Colombia, (maar ook wat Florian Cassier hierover schrijft), Guatemala, Honduras
- Griekse crisis, Nieuw links in Europa (Syriza, Podemos, ..., wat de Spaanse staat betreft is Spaanse Revolutie hier een voorloper van en wat Griekenland betreft is dat Griekse crisis), Cyprus, Turkije, Europees economisch beleid, #NuitDebout, Jeremy Corbyn
- Aasgierfondsen Argentinië, TTIP en andere vrijhandelsakkoorden (DeWereldMorgen journalist Claire Jansen ondervond aan den lijve dat protesteren hiertegen niet altijd vrijblijvend is), het GGO debat, Verkiezingen VS (gevolgd door Trump)
- Migratiestromen, armoede, Bangladesh: ramp textielfabriek
- Staking, Politiegeweld, Hart boven Hard, Federaal regeerakkoord, Besparingsregering, dat we als vervolg op het dossier Verkiezingen 2014 kunnen beschouwen, Nationale betoging 07 oktober 2015
- de NMBS, BNP Paribas, Het failliet van Sabena, 10 jaar later
- schaliegas, klimaat, het energiedebat in België en de wereld, transitie, Kernramp Japan en debat rond kernergie, dat hier vervolgd wordt.
- media, onderwijs (ook hier), cultuursubsidies
- wikileaks, Assange, Manning, Snowden,...
- basisinkomen (later hier voortgezet)
- vluchtelingen, aanslagen Brussel

Voor wie liever kortere stukjes leest, is er DeWereldMorgen Light.

Voor het beluisteren van wereldmuziek moet je bij Radio Mukambo van Benjamin Tollet zijn, dat op 8 april 2015 aan zijn tweehonderdste aflevering toe was. Bezoek in dit verband ook de Radio Mukambo website en Groovalización (een internetradio die 24u/24 wereldmuziek uitzendt).
Verder is er nog de muziekrubriek "LuisterPost" van Koen De Meester, ....

DeWereldMorgen biedt ook een blogplatform aan aan groepen en individuen, die er behoefte aan hebben. Ik noem hier Patrick Dewals (lees bvb. zijn interview met Professor Koen Byttebier (VUB) over het internationaal financiëel systeem), Dimitri Dhuyvetter, Luc Vanheerentals (auteur van Leven zonder auto), Jurgen Masure (onder de titel "Over woorden en waarden") en Jan Willems, die ook regelmatig boekbesprekingen schrijft voor DeWereldMorgen. Jan schrijft en blogt ook regelmatig voor de Nederlandse site Crimelink. Interessant is ook de ABVV adviseursblog.
Elisabeth Mensaert, een oude getrouwe van DeWereldMorgen en indymedia, maakte schitterende reportages over Griekenland in januari 2016.

- DeWereldMorgen op facebook met videos (enkele oudere videos vind je op YouTube)
- Wikipedia over DeWereldMorgen.be

Apache.be

Apache.be is vooral gekend door zijn doorgedreven onderzoeksjournalistiek. Daarbij willen ze vooral onafhankelijk zijn. Daarom is een deel van de website voorbehouden voor abonnees. De opiniestukken, de rubriek ‘Goed Gelezen’, de columns en de artikels in de rubriek ‘Mediakritiek’ zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Maar de nieuwsberichten en diepgravende analyses daarentegen, kunnen enkel door abonnees worden gelezen.

De vaste redactieploeg bestaat uit Karl van den Broeck (hoofdredacteur), Georges Timmerman, Tom Cochez en Peter Casteels. Bovendien zijn er talrijke freelance journalisten actief op Apache.be.

Karl van den Broeck was tweemaal te gast bij het radio 1 programma "Interne keuken". Je kan deze uitzendingen herbeluisteren:
- 19/02/2011: De media: stand van zaken (Karl was toen nog hoofdredacteur bij Knack) - ook in het nagesprek komt hij aan bod.
- 19/05/2012: Was Kurt Cobain een Turnhoutenaar? met een nagesprek ter verheerlijking van de stad Turnhout

Tot eind 2013 bestond er ook een franstalige versie 'Apache en français', waarvan je nog steeds de inhoud kunt raadplegen.

Gastbijdragen komen o.a. van Frank Roels,

- Apache.be op facebook
- Apache.be op twitter

MO*

MO.be en het maandblad MO* (mondiaal nieuws) behandelt (anders-)globalisering en alle hieraan verbonden thema’s in de meest ruime zin. Het wordt uitgegeven door de vzw Wereldmediahuis, opgericht in 2003 en 8 ngo-leden tellende: 11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, FOS, Trias, Wereldsolidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Plan België.

Met het artikel "From Brussels With Love" over de buitenlandse geheime diensten in België won MO*-journalist Kristof Clerix in 2005 de aanmoedigingsprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. In 2013 werd hij uitgenodigd om lid te worden van het "global investigations network" van het ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists). Hij is één van de drie Belgische leden van deze organisatie. Meer over het ICIJ vind je op de Engelstalige versie van mijn site. Het #LuxLeaks dossier is een resultaat van deze samenwerking.
Je kan Kristof beluisteren in het radio 1 programma "interne keuken" nav zijn eerste boek  'Vrij Spel - Buitenlandse geheime diensten in België' onder de titel Brussel: broeinest van spionage.

In 2010 was er heel wat ophef over het artikel "Duurzaam op papier" over de onfrisse praktijken rond het FSC-label, dat garant zou moeten staan voor goed beheerde bossen. Twee jaar later verscheen er een documentaire over, die je hier kunt bekijken.

Op 18 december 2014 verscheen "Klimaatvluchtelingen in de kou" door Melanie Gavel en Jago Kosolosky met een link naar de thesis over dit onderwerp door Melanie.

Op deze pagina vind je de belangrijkste auteurs op deze site. MO* deelt deze in in vier categorieën:
- de redactie met o.a. John Vandaele (zie kader) en natuurlijk Kristof Clerix. Hier wil ik ook de aandacht trekken op Samira Bendadi en haar artikel "De Grote Sektarische Oorlog - Hoe sjiieten en soennieten tegen elkaar worden opgezet" .
- columnisten met mensen zoals Ben Caudron, Geert Van Istendael en Olivia Rutazibwa
- de MO*academy met o.a. Kris Berwouts (Centraal-Afrika kenner), Michel Bauwens (stichter van de P2P Foundation), Pieter Stockmans en Dries Lesage.
- de MO*Jonge Turken, beloftevolle jonge journalisten zoals Toon Lambrechts, die je o.a. ook op DeWereldMorgen terugvindt. Hij schreef ook mee aan Verapaz, het verhaal van de eerste Belgische kolonie... en werkt ook mee aan de website van het Koerdisch Instituut. Dan is er nog Toons profiel op het fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek.
- wereldbloggers zijn ontwikkelingswerkers, lange termijntrekkers, kaders, academici, missionarissen en meer die schrijven over hun ervaringen, impressies, bedenkingen en avonturen. Dit levert heel wat interessante informatie op.

In 2006 schreef John Vandaele een artikel in MO* waarin hij bewees dat Congo gepluimd wordt en dat de Belgische ondernemer George Forrest daar een hoofdrol in speelt. Hierop diende diende George Forrest en Kinross Forrest klacht in tegen het artikel en tegen een spotprent op de cover van het blad. Deze zouden kwetsend en schadelijk voor de klagers zijn. Voor beide eisten ze 50.000 € schadeloosstelling. Het artikel draagt de titel "De koper-koning van Congo" en de spotprent vind je hieronder:

Zowel de rechtbank van Eerste Aanleg als het hof van beroep verwierpen de klacht wat het artikel betreft, maar veroordeelde de uitgevers tot een schadevergoeding voor het publiceren van een cartoon op de cover van het magazine. Het hof van beroep verhoogde deze zelfs van een symbolische euro tot 5000 euro op 11 december 2012. Het beroep was aangespannen werd door Forrest en Kinross Forrest.

In het belang van de persvrijheid konden de uitgevers niet anders dan het vonnis aanvechten in Cassatie. Het Hof van Cassatie stelde op zijn beurt vast dat het hof van beroep niet op pertinente wijze de veroordeling van de cartoon heeft kunnen verantwoorden als een dwingende sociale noodwendigheid. De zaak zal dus moeten overgedaan worden voor het hof van beroep van Antwerpen. Wordt dus vervolgd.

Natuurlijk blijft MO* niet bij de pakken zitten. Zo verscheen er eind 2013 een ander nieuw Dossier Congolese mijnbouw.

Eind 2014 zijn er al meer dan zeventig interessante uitgebreide dossiers op MO* verschenen. Sommige hiervan zijn hierboven vernoemd. Enkele andere titels:
- Grondstoffen
- Is Marx actueel?
- Thomas Sankara
- USSR: 20 jaar later
- Superrijken
- Onderzeeërs
- Chinese tanker op ramkoers met zichzelf
- Kinderpardon
- Libanon en Hezbollah
- Syrië op de vlucht
- Hervestiging van vluchtelingen
- F-35
- Legalisering Cannabis
- Privacy
- 20 jaar Rwandese genocide
- Roma: burgerrechten als een ander
- Kruitvat Kivu
- Extreemrechts in Oost-Europa
- Syriëstrijders
- Voluntourism
- De schaliegasrevolutie
- School 2.0
- Seks, geld en ontwikkeling in Pinksterkerken
- Grondstoffen in Latijns-Amerika
- Irak in tijden van Islamitische staat
- Terug naar Kaboel
- Kruitvat Nigeria
- 25 turbulente jaren: 1989-2014
- De impact van #Luxleaks

In 2015 volgden o.a.:
- Het beloofde land van Zuid-Afrika
- De grenzen van de revolutie in Ecuador
- Syrisch conflict in São Paulo
- Griekse omwenteling
- #Swissleaks
- Spiraal van geweld
- De toekomst van defensie
- Oceanen, goudmijnen van de toekomst
- Wie is er bang van het wahabisme?
- 'We zullen onthaald worden als bevrijders'
- Russische spionage
- Verkiezingen Nigeria
- Ontwikkeling moet anders
- Uw hormonen lopen gevaar
- Verdreven & verlaten
- Eerlijke kleren
- De Balkanroute
- Persvrijheid bedreigd
- De Mapuche in Chili
- Stemmen in Suriname
- Revolutie in belastingland
- Internationale samenwerking
- Syrische familie zkt. visum
- Van zwart naar groen geld
- GGO's in Europa
- Grenzen aan Braziliaanse groei
- Geld voor ontwikkeling
- ...

Dan zijn er nog twee interessante dossiers die blijkbaar van de officiële MO*-lijst verdwenen zijn maar toch nog op hun site staan: De NSA-files en Liberalisering Mexicaanse oliemarkt. Beide vind ik belangrijk.

- YouTube kanaal van MO*

Uitpers

Uitpers (met als ondertitel "Webzine voor internationale politiek") is een onafhankelijk en ongebonden initiatief, dat het eenheidsdenken wil doorbreken en nieuws over internationale politiek in een maatschappelijke context plaatst. In 2014 vierde het zijn vijftienjarige bestaan. Mede-oprichter Freddy De Pauw schreef voor deze gelegenheid Uitpers, al 15 jaar. Verdere medewerkers  zijn o.a. Francine Mestrum, Lode Vanoost (ook aktief op DeWereldMorgen), de mensen van Vrede vzw, Paul Vanden Bavière,...
Guy Poppe maakt een analyse na de verkiezingen van 2014 in Zuid-Afrika onder de titel "Verkiezingen in Zuid-Afrika, barsten en breuken". Op DeWereldMorgen staat er een interessante commentaar op dit artikel.
Eind 2014 vat Antoine Uytterhaeghe de wereldsituatie samen in Het machtsspel van de imperator.
Frank Slegers schreef Europese Unie: een militair antwoord op vluchtelingen (25/05/2015)
NAVO-top in Warschau zoekt confrontatie met Rusland door Ludo De Brabander (Vrede vzw - 21/06/2016)

- Uitpers op facebook

StampMedia

StampMedia is een erkend algemeen nieuwsmedium dat een stem geeft aan alle jongeren in de media. Het wil ook de berichtgeving over jongeren corrigeren en hen vooral zelf aan het woord laten. Kortom: het is een persagentschap door jongeren met nieuws voor iedereen die het wil horen. StampMedia is trouwens altijd op zoek naar vers journalistiek talent van 16 tot 25 jaar.

Eind 2014 werd de derde jaargang en nummer 8 (startend van nummer 0 in de nulde jaargang) van PIDMAG, het "gedrukte" magazine van StampMedia bereikt. Elk nummer is een themanummer onder een afzonderlijke gasthoofdredacteur. Zo ging het tweede nummer over GAS-boetes met als hoofdredacteur Douglas De Coninck:

 

PIDMAG - thema's en gasthoofdredacteurs

12 – Geluksdruk – Sue Somers
11 – Sociale Media – Mieke Geysmans
10 – Sex – Tine Hens
 9 – Taal – Sara Vandekerckhove
 8 - De Ideale Migrant - Tom Naegels
 7 - Generaties - Maartje Luif
 6 - Toekomst/Keuzes - Tim F. Van der Mensbrugghe
 5 - Privacy is (bijna) dood - Jeroen De Preter
 4 - Jongeren & Drugs - Ivo Vandekerckhove
 3 - Jeugdwerkloosheid - Lex Moolenaar
 2 - GAS-boetes - Douglas De Coninck: het één en ander van dit nummer wordt overgenomen en samengevat in De Standaard
 1 - geen thema - Gie Goris
 0 - geen thema - Karl van den Broeck

De GAS-boetes in al hun logica

GAS glijden af naar strafwet bis door Gunther Malin tekent treffend de ultieme logica van het principe van de GAS-boetes.
Dit artikel is overgenomen in DWM waar de commentaar van Roland Horvath ons aan de historiek en de oorzaak van deze boetes herinnert en zo toekomst en verleden met elkaar verbindt. Een verhaal dat niet tot vrolijkheid stemt.

Met GAS-boetes hervormen kan ook samen reageert Gunther op de uitspraken van Bart De Wever op radio 1 (18/12/2013)

‘De Steenhouwer’, een inloophuis voor dak- en thuislozen in Antwerpen, sloot vrijdag in mineur. “Het gebouw is niet veilig genoeg meer”, klonk het bij OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA).

Het zwarte schaap van de Steenhouwersvest

door Camille Thys en Joy De Meulemeester

Joy schreef o.a. ook Online journalistiek in België onder vuur

Liefste België,

door Mohamed Barrie (nationale feestdag 2016)

Samen met Fatima-Zahra Naimi schreef Mohamed ook Brussel Centraal in alle kleuren voor BlackLivesMatter (27/07/2016)

In #backtoschool, maar mag ik mezelf zijn? toont Mohamed dat hij een geweldige talent is, goed geschreven, goed gedocumenteerd, to the point en met de nodige links en embedded video (06/09/2016).

Eén van de actiefste journalisten op StampMedia is Gunther Malin. Hij ergert zich niet alleen aan GAS-boetes (met als voorlopig hoogtepunt Achtervolgingswaanzin van de GAS in Herentals), maar ook van vele andere markten thuis. Zo heeft hij een bijzondere interesse voor Italiaanse politiek. Over Eddie De Block (Open Vld en jawel... broer van Maggie) schreef  hij Burgemeester Merchtem “wil niet wachten tot justitie iets doet”. Ter memorie: het gaat over dezelfde Eddie De Block, die later een strijd met de broodautomaten in zijn gemeente aanging.
Je kan Gunther ook volgen op zijn persoonlijke blog "de Actueel" met ondertitel "artikels over zaken die ertoe doen".

Een schitterend geschreven artikel over de tragische situatie in Palestina/Israël is Palestijnse bedoeïenen: vergeten en verjaagd door C. Bastin. Bovendien bevat dit artikel veel interessante links voor wie dieper op de zaak wil gaan en eindigt het met een veelzeggende documentaire. Dezelfde auteur schreef ook Silwan, Jerusalem: het conflict in een notendop en Palestijn al vier keer veroordeeld voor weigering dienstplicht bij… Israëlisch leger. Op DeWereldMorgen verscheen van hem Israël weigert levensnoodzakelijke medische hulp aan politieke gevangenen.

Een artikel om verder over na te denken is Naar een nieuw geldsysteem door Lander Kennis. Ik weet niet of het hier en nu zinvol is om rond dit thema te werken, maar het is zeker het onderzoeken waard. De links in dit artikel vormen in ieder geval een goed aanknopingspunt. Het boek van Bernard Lietaer staat trouwens online. Verdere leestips staan als commentaar bij dit artikel in DeWereldMorgen, die het heeft overgenomen.

Meer interessante artikels en interviews
Nicola Neefs interviewde Jef Lambrecht over de Arabische lente (30/05/2012).

Hasna Ankal interviewde Aboubakr Jamaï onder de titel "De moeite waard om Marokko te volgen" (27/06/2012).

Babyfabrieken in Nigeria: een gruwelijke, maar winstgevende industrie (09/01/2014) en Bart Staes: “TTIP ontmantelt nationale rechtspraak en wetgeving” (26/02/2015) zijn van de hand van Laurens Soenen.
Vijf jaar na de Arabische Lente: een verwelkte bloem in een verwoest veld (08/02/2016) door Ghazi Mabrouk en Laurens Soenen

Ik wil ook twee artikelen van Wided Bouchrika aanhalen, over twee totaal verschillende onderwerpen maar beide "to the point":
-‘Irish Coffees van de Vlasmarkt gewoonweg schabouwelijk’ (23/07/2013)
- Blijvende onrust in Tunesië (31/07/2013)

Onze ongelijke wereld in piepkleine infografieken door Rik Potoms (16/03/2014), schokkende cijfers maar spijtig genoeg is de besproken site veranderd.

Een dag aan het stakingspiket door Nicolas Cosson (27/04/2014) over de staking bij Lanxess Zwijndrecht.

Knuffelweeshuizen in Cambodja: hoe zinvol is vrijwilligerswerk? door Rebecca Van Remoortere (13/01/2015)

Een avondje Pegida: storm in een glas water door Jef Cauwenberghs en Liesbeth Knaeps gaat over de Pegida-bijeenkomst die op 2 maart 2015 in Antwerpen plaatsvond. Dit artikel werd door nogal wat andere media overgenomen.

Debat, een zegen voor de democratie (25/04/2015), een knappe analyse van de politieke attitude van Bart De Wever door Lennert De Vroey

Het fenomeen Bernie Sanders door Elisabeth Vroonen (19/12/2015)
Geluk zoeken in het Noorse Volda door Saranja Vanoverschelde (20/11/2015)
Digitale Samaritanen: erfgoed en het Palestijns-Israëlisch conflict door Tom Cassauwers (20/11/2015)  

Steeds meer haatberichten tegen moslims en vluchtelingen op sociale media door Matthias Vanherle (21/05/2016)

Antwerpse jongeren maken kortfilm Kuffar: “Wie is er nu eigenlijk de ongelovige?” door Jef Cauwenberghs (11/10/2016)

Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede leefde Miek Thieren (toen 19) een week in oktober 2014 in armoede. Hij kwam rond met 1,20 euro per dag en hield daarover een videodagboek bij. Maya Witters interviewde hem hierover in “De maatschappij is echt gesloten tegenover armoede”.

Tenslotte nog wil ik nog vermelden dat er dank zij Tural Amin  af en toe een artikel over het vergeten Azerbeidzjan in StampMedia verschijnt. Een land en een gebied waar we veel te weinig van weten.

Een korte documentaire van Samir Taif, Miek Thieren, Tom Corthaut en Bert Roymans:

Je kan meer over deze documentaire lezen in “Als je in jezelf gelooft, is alles mogelijk” (10/04/2012).

Andere interessante journalisten op StampMedia: Seppe Malfait, Izabelle Devulder, Sakina Elkayouhi, Jurgen Van den Plas, Stefan Lambrechts, Niels D’Haene, Charlotte Van Campenhout, ...
Zo introduceert Seppe Kairo Is Koming, een speerpunt van progressieve kunstbeweging in Egypte en Arab League Records met de quote “Wij brengen een hiphopleger op de been” uit hetzelfde land tot bij ons. Sakina is mede-auteur van Pro-Palestinabetoging: bedevaart uit ongeloof en onbegrip.
 

Dan is er nog het YouTube kanaal van StampMedia waarop o.a. het volgende fragment met Rafeef verscheen:

Meer hierover uiteraard op de site van StampMedia zelf.

StampMedia op Vimeo

IPS Vlaanderen

IPS Vlaanderen is een persagentschap, dat deel uitmaakt van Inter Press Service International Association (waarover ik op de Engelstalige pagina meer schrijf). Daardoor hebben ze input van 350 correspondenten in 150 landen. Ze schrijven ook eigen artikels, gebaseerd op andere bronnen. Dagelijks verschijnen er 5 tot 7 Nederlandstalige artikels, die klaar zijn om te publiceren. Dit zijn gewoonlijk samenvattingen van de oorspronkelijk anderstalige artikels, waarbij er – naar mijn mening – wel eens belangrijke nuances verloren gaan.

Een opvallend verschil tussen IPS Vlaanderen en zijn grote internationale Engelstalige broer is het feit dat IPS Vlaanderen veelvuldig berichten van internationale NGO's verder verspreid, waar IPS International meer zelf aan nieuwsgaring door middel van onafhankelijke journalisten probeert te doen.

Het zwaartepunt ligt bij berichtgeving uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika, met bijzondere aandacht voor thema's als milieu, globalisering, migratie, de situatie van minderheden en ontwikkeling.

Tot begin 2013 verzorgden ze ook Franstalige nieuwsberichten. Blijkbaar worden deze nu enkel vanuit Benin verzorgd.

Dank zij IPS kun je soms interessante nieuwtjes lezen zoals bvb. "Peru biedt armste inwoners gratis zonnepanelen" en het veel minder leuke "Wet legt Australische dokters het zwijgen op over toestand asielzoekers".

Op 19 mei 2015 publiceerde IPS Vlaanderen het bericht "IMF: Wereld subsidieert fossiele brandstoffen met 10 miljoen dollar – per minuut". Hierbij moet opgemerkt worden dat, niettegenstaande het feit dat de oorspronkelijke paper op de site van het IMF staat, de organisatie zelf zich hier van distantiëert. Het zou trouwens naïef zijn om van het IMF iets anders te verwachten.

Frank Mulder is een Nederlandse journalist, die voor IPS o.a. "Fort Europa krijgt bewakingscamera's en toegangspoortjes", "Multinationals gebruiken Nederlandse verdragen voor miljoenenclaims" en "Deal met Iran is ook noodzaak voor Afghaanse vluchtelingen" schreef. Meer Frank Mulder op IPS Vlaanderen en in het Engels.

Eva Schram schreef o.a. een vijfdelige reeks over sociale startups in de USA:
- Startup mRelief tackelt bureaucratie en helpt arme Amerikanen
- Sunfarmer brengt betrouwbare zonne-energie naar Nepal
- Toiletten zorgen voor schoon drinkwater in India
- Kledingbedrijven produceren zonder verlies via crowdfunding
- App brengt mensen zonder wifi of 3G toch online

Julie Reniers schreef Oekraïne sleept Booking.com voor de rechtbank (23/12/2016) en Honderdduizend Russen tekenen protest aan tegen controversiële antiterreurwetten (17/01/2017). Julie schrijft ook voor MO*.

Atlastronaut Pascal Laureyn schrijft over de landen in Zuidoost-Azië zoals bvb. De vuile oorlog van Duterte.

Experts gedwarsboomd in onderzoek vermiste Mexicaanse studenten (25/04/2016) en Vijftig indianenstammen slaan handen in elkaar tegen pijpleidingen (23/09/2016) verschenen ook op IPS Vlaanderen.
Interessant zijn ook de uit het Spaans vertaalde berichten van Orlando Milesi uit Chili zoals Chileen pikt schamel pensioentje niet meer (26/09/2016).

- IPS Vlaanderen op facebook

Locale sites

Borgerhout (Antwerpen)

Vroeger heette het De Gazet van Borgerhout, nu is het Borgerhout.tv voor en door Borgerhoutenaren gaat over alles: politiek, mobiliteit, samenlevingsproblemen en –‘oplossingen’, nieuwe winkels, toneelstukken, culturele evenementen, premières, markante figuren,… De oude Gazet van Borgerhout  blijft bewaard als archief voor de periode tot 23 januari 2013.
Hoofdredacteur Paul Van Goethem kwam in het radio 1 programma "Interne Keuken" over dit initiatief aan het woord.

Gent

Gent is de stad. RADAR is onze groep. DZJOEF is onze stadskrant. DZJOEF  wil een netwerk vormen voor de sociale bewegingen en bruggen slaan naar de bewoners. Daarom willen we per nummer op zoek gaan naar verhalen, getuigenissen en ‘goede praktijken’ die andere stadsbewoners kunnen inspireren. Zo versterken en dynamiseren we het sociale weefsel. Dat is onze bijdrage aan een nieuwe vorm van stedelijke democratie.
DZJOEF is de doorstart van de stadskrant TiensTiens en staat volgens Radoveden, die zelf geen Gentenaar is maar er wel - lang geleden - één van de boeiendste jaren van zijn leven heeft doorgebracht, vol met boeiende dingen. DZJOEF wordt ondersteund en financieel mogelijk gemaakt door Victoria Deluxe, Trafiek vzw, kunstencentrum Vooruit en KifKif. Buiten Trafiek zijn deze organisaites al elders op deze site ter sprake gekomen. Kwaliteit is dus verzekerd wink

Brussel

Brussel Deze Week VZW is een de niet-commercieel uitgever, wiens geschiedenis aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw begint.met de uitgaven van een maandblad met aandacht voor de activiteiten van en het nieuws uit de Vlaams-Brusselse verenigingen. In 1985 werd het maandblad een weekblad, en in 1998 werd het blad omgevormd tot Brussel Deze Week, een volwaardige stadskrant met ook aandacht voor het stadsleven, de economie en de politiek.
Een andere uitgave van deze VZW is Agenda (het vroegere Tram 81), dat ook in 1998 werd gelanceerd en gericht was op de anderstaligen in Brussel. Agenda evolueerde geleidelijk tot de ideal informatiebron voor iedereen die aan het culturele leven van de hoofdstad wil deelnemen.
brusselnieuws.be ging in 2004 online en kwam in 2009 onder de vleugels van Brussel Deze Week vzw terecht. Deze nieuwssite houdt u op de hoogte van de Brusselse actualiteit, met eigen nieuws maar ook met een selectie van de reportages van FM Brussel en tvbrussel. Daarnaast vindt u op deze website uiteraard ook de artikels uit BDW en Agenda.
Lees op brusselnieuws.be bvb. 'Uw stad is verkocht', over de vermarkting van Brussel door Bram Dewolfs van Les Boulistes Bruxellois en tevens de man achter burgerbeweging Picnic The Streets

Kleinere initiatieven

Willy Van Damme's Weblog

Willy Van Damme's Weblog is van zulke hoge kwaliteit dat deze niet misstaat in het rijtje van DeWereldMorgen, Uitpers en dergelijke. Getuige hiervan is bvb. het artikel "Jorn De Cock–Vrienden in Qatar" dat trouwens door zowel DeWereldMorgen als Uitpers is overgenomen.

Ik was al een tijdje verbaasd over de slechte en - laat ons een kat een kat noemen - soms reactionaire kwaliteit van de artikelen uit de hoek van Amnesty International op DeWereldMorgen en zo. Het artikel  De dubieuze praktijken van Amnesty International gaf me een verklaring. Ook dit artikel werd door Uitpers overgenomen, waarop Amnesty International prompt een recht op antwoord eiste.

Een uitstekende samenvatting van de situatie in Oekraïne: Oekraïne–With Georgia on my mind.

Willy Van Damme is ook auteur van het boek Handelaar des doods met als ondertitel "Het verhaal van Jacques Monsieur, Belgiës grootste misdadiger ooit". Hierover kwam hij o.a. in het radio 1 programma "Interne Keuken" aan het woord. Hij kwam ook aan bod op radio en televisie bij de aanhouding van Monsieur in de VS in 2009. Monsieur wordt ook vermeld in het blogbericht Mossad–Een vrijgeleide in België van Willy.

Toch nog even opmerken dat ook de locale en nationale actualiteit Willy niet voorbijgaan. Zie bvb. Subsidies voor Erfgoedcel Land van Dendermonde en N-VA–Schitteren als een diamant.

Salon van Sisyphus

Het Salon van Sisyphus is een website van journalisten en andere schrijvenden die beseffen dat de bestaande wereldorde niet alleen onrechtvaardig is, maar ook achterhaald en daardoor de oorzaak vormt van almaar grotere catastrofes. Ze willen de absurditeit van de status quo aantonen en luidop nadenken over hoe het anders kan. Steeds minder is daar ruimte voor in de commerciële media. Daarom is er deze blog, onafhankelijk van bedrijven, partijen of andere pressiegroepen, waarin tegendraadse publicisten hun inzichten kunnen uiten.

Het salon van Sisyphus heeft een groeiend aantal medewerkers maar de kern bestaat (voorlopig nog) uit:
- Tom Ronse, die voor deze website zijn persoonlijke blog in de steek liet (maar nog wel een  Engelstalige kunstblog heeft)
- Jef Coeck, journalist sinds 1965 met o.a. De raketten van oktober over de Cubacrisis in 1962 en Lumumba: dood maar niet begraven (17/01/2016)
- Johan De Poortere, die heel zijn carrière bij de BRT/VRT werkte. Zijn andere blogs zijn bvb. langs deze drie wegen te bereiken.

Lees ook Ze zijn zo lief voor de N-VA meneer door Walter Zinzen. Hij schreef ook "Gerard Mortier. Enige persoonlijke observaties" naar aanleiding van het overlijden van Gerard Mortier (1943-2014). Schroomvol beschrijft Jef Lambrecht Hugo Claus en de politiek.

Lowtech Magazine

Lowtech Magazine brengt nieuws en duiding over milieu, energie en technologie. Het stelt zich vragen bij het blind geloof in vooruitgang en hoogtechnologische oplossingen. Een goede samenvatting van hun filosofie vind je in dit opiniestuk, dat verscheen in de Nederlandse krant nrc.next. Lowtech Magazine is online sinds 15 september 2007. Het is een initiatief van Kris De Decker, in een vorig leven freelance journalist voor 'Knack', 'De Standaard' en 'De Tijd'.
Lezenswaardig zijn zeker De Étoile du Nord (1995): bijna even snel als de Thalys, maar veel goedkoper en De file voorbij: afscheid van het automobilisme een bespreking door Kris De Decker van het gelijknamige boek door Kris Peeters.
In het voorjaar 2014 verscheen van Kris "Weg van mobiliteit", waaruit je op DeWereldMorgen een fragment kunt lezen. Op 14 mei 2014 was Kris hierover te gast bij het radio 1 programma Hautekiet. Lees ook een recensie van dit boek op de website van het netwerk duurzame mobiliteit.

De Rijkste Belgen

Ludwig Verduyn houdt al 15 jaar een rangschikking bij van de 500 rijkste Belgen. Om het vermogen van de rijkste families vast te stellen neemt hij de slapende en buitenlandse vermogens niet op in zijn berekening, net zomin als villa’s, auto’s en kunstwerken. Het gaat louter om het vermogen, vastgeankerd in vennootschappen.

Sites met interessante informatie, die niet meer geüpdated worden

Op de website helpderijken.com worden een aantal van de pleitbezorgers van loonmatiging, indexsprongen, langer werken en lagere uitkeringen in hun hemd gezet. Lees ook een inleiding op deze site ook bij DWM.

Un otro mundo .news bracht nieuws en sfeerverslagen uit Nicaragua, Mexico, Guatemala en buurlanden. Journalist Debby Burssens en ingenieur Chris Wauman startten dit project in juli 2013 omdat zij in de kranten en magazines van het thuisfront weinig of geen nieuws konden verorberen over Nicaragua, het land waar zij reeds maandenlang verblijven. Spijtig genoeg haalde dit initiatief 2014 niet. Lees bvb. Zapatistas: tien jaar doe-het-zelfoverheid en De Zapatista-school: een sterk staaltje van democratie (in drie delen).

Ten slotte...

Charlie gaat waar andere (vrouwen)bladen stoppen. Echte verhalen, realistische rolmodellen en nieuws dat je nergens anders vindt. Charlie staat voor een vrije geest en een warm hart. En voelt zich prima als luis in de pels van de commerciële media. Op Charlie mag het iets meer zijn. De interviews iets dieper, de columns persoonlijker, de humor scherper en ons wereldbeeld breder.
Op deze site worden 22 medewerkers (of beter charlies) voorgesteld, waaronder drie mannen. Eén ervan is de reeds in het oog lopende Philippe Diepvents.
Een andere Charlie is Inke Hutse met o.a. Het water aan de lippen - Voltijds werken en toch niet rondkomen. Bekijk in dit verband ook eens de blog Inkelspielchen.

Chinasquare: een uitgebreide infosite van de Vereniging België-China. Frank Willems schreef hier o.a. Zal Afrika China voeden? (3/11/2015), Hervormingen van de socialistische markteconomie: naar een nieuw model (02/06/2016) door Jenny Clegg en Toespraak Xi Jinping in Davos trekt veel aandacht (19/01/2017).

Nederland

OneWorld.nl - Magazine over mondiaal denken en groen doen -is de Nederlandstalige site van OneWorld.net, een netwerk dat nieuws verzameld i.v.m. mensenrechten en armoedebestrijding. Het is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid.
Indien je niets van ISDN weet of indien je er echt over geïnformeerd wilt zijn, moet je echt het dossier Hoe bedrijven landen aanklagen (en waarom ze dat doen) lezen op deze site. Nederland is spil in ISDS-systeem door Adriana Homolova, Eva Schram en Frank Mulder maakt deel uit van dit dossier.

Tenk wil ruimte bieden voor kritiek en analyse met een overtuigd linkse blik op onze wereld, en wil zo bijdragen aan een nieuwe politieke debatcultuur en zo de verwatering van de linkse politiek tegengaan.
De Waarheid van Wilders is ondertekend door de oprichters van TENK.
A Revolution of Life – Interview with Saleh Muslim door Jonas Staal vertaald op DeWereldMorgen als Saleh Muslim: "Het is een revolutie van het leven". Lees verder over Jonas Staal in Assembly voorbij de angst: New World Summit van Jonas Staal door Robrecht Vanderbeeken in DeWereldMorgen (24/06/2016).

De Correspondent streeft naar het maken van onafhankelijke achtergrond- en onderzoekjournalistiek. Hierbij wordt het gefinancierd door leden (60 € per jaar) en giften. Het initiatief werd op 18 maart 2013 gepresenteerd in het televisieprogramma De Wereld Draait Door door hoofdredacteur, Rob Wijnberg.
Rutger Bregman schreef voor deze site o.a. 'Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’, dat genomineerd werd voor de European Press Prize 2014 in de rubriek opiniestukken. Ook De oplossing voor (bijna) alles: minder werken en Waarom leuke mensen altijd ontkennen dat ze links zijn zijn van zijn hand.

In het bovengenoemde 'Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers’ maakt Rutger Bregman het punt dat er nog steeds mensen zijn, zoals vuilnismannen, die werk doen waar de maatschappij niet zonder kan, terwijl er meer en meer mensen rondlopen, die eigenlijk werk doen, dat maatschappelijk overbodig is. Hierbij kunnen we denken aan speculanten, marketing jongens en meisjes, en vele andere groepen.

De staking van de Gentse vuilnismannen van IVAGO, die op 26 mei 2015 was hier een mooie illustratie van, die zelfs Knack niet was ontgaan. Een mooi overzicht van deze stakingsactie vind je op de site van Solidair onder de titel Werknemers IVAGO behalen klinkende overwinning na acht dagen staking.
Lees hierover ook Dag vijf van de Ivago-staking in Gent: tijd voor bemiddeling op DeWereldMorgen.

Jesse Frederik is een beetje de specialist economie bij De Correspondent. Hij schreef o.a. De geschiedenis leert: wat de Grieken willen is heel redelijk (en wat de Duitsers willen hypocriet) op 28 januari 2015 en Guy Verhofstadt kent zijn klassiekers niet op 9 juli 2015.

De Nieuwe Reporter (DNR) is een onafhankelijk weblog voor het debat over de toekomst van de Nederlandse journalistiek. De nadruk ligt op discussies over en onderzoek naar de invloed van nieuwe media en technologie op de journalistiek. Maar ook bredere ontwikkelingen op het gebied van media, samenleving en publieke sfeer komen aan bod.