LinksRechts debatten

Het lijkt mij de moeite om hier een bruikbaar overzicht van de LinksRechts debatten te geven. Deze debatten zijn een organisatie van deBuren, Toneelhuis en DeWereldMorgen.be.

Het eerste debat over de maakbaarheid van de samenleving ging op 30 mei 2011 door met Jan Blommaert en Jean-Luc Dehaene. "Hoe democratisch is ons land? De kost, de prijs en de waarde van democratie", dat is het thema waarover ze in gesprek gingen. Moderator is Dirk Barrez. Verder is er "fact checker" Christophe Callewaert en Edi Clijsters, voormalig diplomaat in Berlijn. Hij verzekert alvast een inbreng over de werking van het federalisme in Duitsland en over een heel Duitse invulling van economische democratie, de Mitbestimmung door de werknemers in de bedrijven.
Dit is een video in vier delen van telkens een half uur.

Het tweede debat ging op 3 oktober 2011 door en had als thema "De prijs van cultuur". Patrick Dewael, oud-minister van Cultuur, en Jos Geysels, oud-politicus en voorzitter van het Vlaams Fonds van de Letteren, debatteerden en KVS-directeur Jan Goossens reflecteerde. Moderator is opnieuw Dirk Barrez.

Op 15 november 2011 ging het derde debat door onder de titel "Over de waarde van arbeid". Marijke Persoone, voorvrouw van de Vlaamse bediendevakbond LBC, nam het op tegen Karel van Eetvelt (UNIZO). Bea Cantillon (dir. Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA) reflecteert en Dirk Barrez modereert.

"De prijs van solidariteit" vond op 23 januari 2012 plaats. De Europarlementariërs Kathleen Van Brempt (sp.a) en Philippe De Backer (Open VLD, opvolger van Dirk Sterckx) discussiëren over de kost, de prijs en de waarde van solidariteit, in het licht van de eurocrisis. Jef Maes, directeur van de sociale studiedienst van het ABVV en auteur van "Uw sociale zekerheid in gevaar", reflecteert en traditiegetrouw is Dirk Barrez moderator.

Tags: