Nieuwssites, media, radio en televisie

Om op de hoogte te blijven van het dagelijkse reilen en zeilen heb in enkele Nederlandstalige feeds in mijn “Google Reader”, nl. van de krant De Standaard, van de nieuwsredactie en van de Belgische  publieke omroep, VRT en de alternatieve nieuwssite DeWereldMorgen.

De Standaard is een traditionele krant, die zichzelf het label “kwaliteitskrant” toe-eigent. In mijn ogen is deze feed in mijn feedreader inwisselbaar voor deze van De Morgen of zelfs het weekblad Knack. Er in trouwens nu al een grote overlapping tussen wat ik deze feed te lezen krijg en dat wat de nieuwsredactie van de VRT aanbiedt.

Op de VRT kom ik terug in de sectie “Radio en televisie”.


Lees in verband met media manipulatie ook het DeWereldMorgen-interview ‘De Zeven Zonden van Chávez’, zijn politieke erfenis gebundeld in één boek. Lode Vanoost interviewt daar auteur Michel Collon, oprichter van het collectief Investig’Action en auteur van ‘De Zeven Zonden van Chavez’.


In het najaar van 2013 trachtten Apache.be, DeWereldMorgen.be, MO*, rekto:verso en StampMedia het mediadebat aan te zwengelen: Steun journalistiek in plaats van mediagroepen. Bekijk hierover ook het Dossier Perssteun op DeWereldMorgen met als sprekende ondertitel "De blanco cheque aan de krantenboeren".

In de onderliggende hoofdstukken verwijs ik vaak naar belangrijk en verbazingwekkend nieuws, dat we niet terugvinden in de traditionele main stream media. Dit komt door het feit dat de reguliere kranten en omroepen opereren als een propaganda-systeem voor de belangen van de elite, die de moderne samenleving domineert. Een interessant artikel dat uitlegt hoe dit alles in het werk gaat is Een vergelijkende bespreking van Flat Earth News en Newspeak door Jonathan Cook op de site van DeWereldMorgen. Jonathan is een Britse schrijver en freelance journalist gevestigd in Nazareth, Israël, die schrijft over het Midden-Oosten, en meer in het bijzonder het conflict in Palestina/Israël . De waarheid over dit conflict is een van de slachtoffers van de vooroordelen van de mainstream media. Lees hierover bvb. Gaza in de grote media: de VRT, Gaza in de grote media: De Standaard  en VRT en de 'objectieve feiten' over Israël/Palestina door Lode Vanoost en Israëls politiek zwart op wit door Lieven De Cauter.

Natuurlijk worden er ook andere feiten verdraait en verkeerd voorgesteld. Enkele voorbeelden hiervan vind je in artikels ACW-saga: hoe De Tijd verzwijgt dat 't Scheldt een extreemrechtse bron is (Christophe Callewaert) en vooral Chávez en de ‘twee maanden’ van De Standaard (Lode Vanoost). Lode toont in De Standaard volhardt: foute informatie Chávez niet aangepast aan dat het hier over een bewuste strategie van De Standaard gaat. In De Standaard, Venezuela en fact checking toont Lode aan dat De Standaard volhardt in het geven van misinformatie in verband met Venezuela. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Lode in "Media Lens: Britse media voorbeelden van objectiviteit?" pleit voor een soortgelijk initiatief in Vlaanderen.

Meer analyse op dit vlak vind je in Knack rechts en Humo links? De ledigheid van politieke etiketten en Het dovemansgesprek over de kwaliteit van de media (Christophe Callewaert) en de daaropvolgende commentaren.

In de "De media als pleitbezorgers van de oorlog" beschrijft Dirk Adriaensens de gevolgen van de voortdurende persmanipulaties rond Irak.

Ook klokkenluiders zoals Edward Snowden en Bradley Manning en vooral hun boodschappen zijn het slachtoffer van de traditionele media, die telkens de aandacht van de boodschap proberen af te leiding door leugens en onzin over de boodschappers te spuien. Lees hierover bvb. Zaak-Snowden: The Guardian verdraait woorden president Ecuador en Amerikanen geloven Snowden-bashing media niet.


Meer voorbeelden van vooringenomenheid van de mainstream pers

In "Wat BlablablaLia niet vertelde op Radio1" door Jan De Zutter en Angelique Corne wordt aan de hand van een voorbeeld getoond hoe de nieuwsdienst van de VRT meewerkt aan een klimaat dat de zwaksten in de samenleving criminaliseert en de schuldigen van de crisis beloont.

In De Standaard ontdekt klassenmaatschappij bekritiseert  Marc Vandepitte de manier waarop de Standaard Cuba beschrijft naar aanleiding van een fait divers.

Je kunt het ook verwoorden zoals Eric Goeman, woordvoerder van Attac Vlaanderen,.in Tax Justice Day en de media.

Een mooi voorbeeld volledig uit eigen land: vergelijk gewoon Studenten dwingen Federaal Voedselagentschap inspectieverslagen vrij te geven door David Eeckhout in DeWereldMorgen met met Voedselagentschap zet recensies horecazaken online door Jan-Frederik Abbeloos in De Standaard. Zo snap je onmiddelijk waarom alternatieve pers noodzakelijk is. Eén voorbeeld legt dikwijls meer uit dan een pen kan beschrijven.

Historisch gezien hebben machthebbers altijd gepoogd de waardheid naar hun hand te zetten. De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar is niets voor niets een bekend gezegde. In dit verband vertaalde Lode Vanoost Rol Chileense media bij staatsgreep 1973 door Peter Kornbluh en voorzag dit artikel van een ruime inleiding waarin de schandalige houding van een deel van de Belgische pers in die tijd wordt belicht. Er bestond toen nog geen internet, maar gelukkig al wel alternatieve berichtgeving.

Een mooi voorbeeld van wat er kan gebeuren als je je buiten je eigen specialisatie enkel laat beïnvloeden door wat je hoort en ziet op radio en televisie ondervond Evie Embrechts nadat ze “Assange en geweld - neem vrouwen serieus” publiceerde.