Politiek en activisme

Politiek

Doe mee met de acties van Alliantie D19-20 en onderteken hun oproep:

Banken hebben miljarden euro’s verspeeld in hun honger naar meer winst. De Europese staten hebben een groot deel van hun schulden overgenomen om de banken overeind te houden. Maar dit ten koste van hun burgers.

Onze parlementen buigen zich momenteel over het Soberheidsverdrag. Dit verdrag legt de lidstaten een strak keurslijf van besparingen en inleveringen op om de winsten van een kleine minderheid te behouden of te vergroten.

De EU en de VS werken bovendien aan een Vrijhandelsverdrag. Verdere vrijmaking van de markten en competitiviteit komen daarbij op de eerste plaats. De burgers en onze planeet schieten daarbij in. Dit ultra-liberaal beleid is zinloos en komt enkel 1% van de bevolking ten goede. Rijken worden er nog rijker door. Armen armer.

De burgers verlangen echter dat de politiek de belangen van de hele bevolking vertegenwoordigt. Belastingbetalers willen dat hun bijdrage aan de gemeenschap ten goede komt aan een solidaire, transparante en een rechtvaardige samenleving voor iedereen. Een samenleving waar iedereen recht heeft op een menswaardig inkomen.

Een aantal mensen kwamen samen op 24 juni om de krachten te bundelen. Dat gebeurde na een oproep van de melkveehouders van de EMB (MIG en FMB). Boeren, vakbondsverantwoordelijken van ABVV (ACOD-Brussel) en ACV (ACV-Brussel) en vertegenwoordigers van diverse sociale en burgerbewegingen (Oxfam, Climaxi, Constituante.be, Euro-actiecomitis) en burgers hebben besloten tot de alliantie D19-20. Naar de volgende Europese top van 19 en 20 december 2013. Wij willen rekenschap vragen aan de verantwoordelijken voor het huidig sociaal bloedbad.

Voor een ander Europa

Het comité Ander Europa is een samenwerking van Nederlandse en Vlaamse linkse activisten met diverse achtergronden, maar verenigd rond dezelfde overtuiging en bekommernis:

de Europese Unie (EU) is niet het Europa dat we willen, integendeel, het is een ondemocratische politieke structuur, die grotendeels aan de controle van burgers en zelfs van nationale parlementen ontsnapt, en die haar illegitieme macht aanwendt om een neoliberale agenda door te drukken. De EU behartigt de belangen van de grote bedrijven, niet het algemeen belang; ze vertegenwoordigt de wereld van het kapitaal, niet die van de arbeid. De EU wil dat een half miljard mensen zich schikken naar de “wetten van de markt”, terwijl wij een Europa willen waar de economie zich schikt naar democratisch vastgelegde wetten.

(cittaat ven de rubriek "Wie zijn we?" van deze website)

Op deze site verscheen o.a. De kidnapping van de lonen in Europa – Vakbondsantwoorden op de zware aanvallen van de EU op de lonen door Anne Dufresne en Enkele opmerkingen bij Yanis Varoufakis’ plan voor Europa door Willem Bos (26/02/2016).

Constituante.be is een burgercollectief dat met juridische middelen strijdt voor onze grondrechten en tegen het besparingsbeleid dat de EU aan de lidstaten oplegt. Karin Verelst, aktief in dit collectief schreef EU begrotingspact maakt recht wat krom is en veroorzaakt systeemcrisis van onze nationale instellingen (DeWereldMorgen - 19/05/2016).

Een sterkere verenigde linkerzijde (en hierbij bedoel ik links van partijen zoals de SP.a en Groen) is in mijn ogen noodzakelijk om weerstand te kunnen bieden aan de achteruitgang van de levenskwaliteiten van de meeste mensen en - vooral de zwakkeren - in onze maatschappij.

Dat de wegen naar linkse eenheid bijzonder wisselturig zijn, bewijst CAP - Comité voor een Andere Politiek. CAP ontstond in 2006 op initiatief van Jef Sleeckx, Lode Van Outrive en Georges Debunne. Alle drie waren ze decennialang actief binnen de Belgische socialistische beweging. Het doel was een geloofwaardig alternatief links van de traditionele socialistische partijen te vormen. Het initiatief mislukte. Toch kwamen resten van deze beweging nog op bij de regionale en parlementaire verkiezingen in 2009 en 2010.  Zo zorgden ze de facto voor een nog grotere verdeeldheid links van de PS/SP.a. Eind 2011 besliste CAP zichzelf als politieke organisatie te ontbinden.

De LSP (Linkse Socialistische Partij) nam oorspronkelijk deel aan dit initiatief, maar nam na het mislukken hiervan terug als onafhankelijke partij (zonder veel succes) deel aan de verkiezingen). De satarische blog "Het vrije leven is voor iedereen" komt ook uit van deze beweging. Op beide sites vind je trouwens links naar andere initiatieven van deze groepering op het net, zoals het interessante Marxisme.be, met o.a. deze tekst van Albert Einstein uit 1947.
De jeugdafdeling van de LSP, ALS (Actief Linkse Studenten/Scholieren) lanceerde TegenGAS, dat actie voert tegen de groeiende pest van GAS-boetes hier in België. Ik hoop van harte dat dit in samenspraak met andere bewegingen, die even erg tegen deze boetes zijn en ageren, gebeurt.

Rood! ontstond in 2011 toen Erik De Bruyn de SP.a verliet om een eigen beweging te beginnen, Hij was sinds de jaren 1980 bekend als man van de linkerzijde van de toenmalige Socialistische Partij. Aan het eind van 2012 verliet Erik de actieve politiek (lees hier zijn afscheidsbrief). Ondertussen zijn er al vele locale afdelingen en heb ik de indruk dat de samenwerking met de LSP en andere kleine organisaties uitstekend is.
Eind augustus 2016 verscheen op hun site een interview van Stephen Bouquin met Arme en Thomas Pieters, die allebei de hele zomer vrijwilligerswerk in Griekenland hadden gedaan: Een lange zomer in Griekenland in solidariteit met de oorlogsvluchtelingen.

Tijdens de parlementaire verkiezing van 2010 hadden de meeste krachten links van de SP.a (en de groenen) in het noorden van het land een kandidaat op de lijst PVDA+. De ruggengraat van deze lijst wordt uiteraard gevormd door de PVDA (Partij van de Arbeid) zelf (hier vind je het YouTube kanaal van deze partij). Maar ook de SAP (Socialistische Arbeiderspartij) had kandidaten op deze lijst. Vanuit SAP-hoek komt de blog Open brief aan de leden en militanten van ACV en ABVV met als ondertitel "Voor een zelfstandige, strijdbare en democratische vakbeweging".
Akteur Dirk Tuypens kwam al vele malen voor de PVDA op: zijn website, waarvan het meeste ook te lezen is op DeWereldMorgen.

Ik hoop dus dat PVDA en Rood! volgende verkiezing in 2014 samen opkomen! Misschien hunnen ze zelfs de Piratenpartij in hun front opnemen: hun basisstandpunten en hun mening over de GAS-boetes.

Imast (Instituut voor marxistische studies) is een vormingsinstituut geconnecteerd met de PVDA. Op deze site kun je het interessante "De opkomende landen en de uitdagingen van de globalisering" van Samir Amin lezen. Dat de studiedienst van de PVDA alom gekend en gevreesd is voor zijn degelijk werk, kan je bvb. nagaan in "Solden in Antwerpen: uitverkoop bij Opel" door Henri Houben (auteur van De veertigjarige crisis · Het einde van het kapitalisme? - zie ook De krekels en de mieren op DWM hierover). Deze studie verscheen in het maart-nummer 2010 van Marxistische Studies, het theoretisch tijdschrift van imast.
Verwar dit instituut niet met het Instituut voor Maatschappijkritische Actie, Vorming en Onderzoek (Imavo), uitgever van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift (VMT), dat niets met de PVDA te maken heeft. Hier worden ook tal van interessante dingen gepubliceerd zoals Blinde vlekken rond het icoon: Mandela’s anti-imperialisme door Hélène Passtoors. In het herftnummer 2012 van het VMT verscheen trouwens "Een betere kijk op Peter Mertens en de hold-up" door hoofdredacteur André Monnen.
Voor een linkse visie op het bankwezen kan ik verwijzen naar Openbare Bank, een site die wordt gesteund door de Ronde Tafel van Socialisten en IMAST.
De ronde tafel van socialisten is de organisator van de dagen van het socialisme waarvan op 2 november 2013 de derde doorging. Lees een verslag hierover met de nodige commentaren op DeWerledMorgen onder de titel "Dag van het socialisme: over rechtse concurrentie en linkse samenwerking".
DeWereldMorgen publiceert ook enkele lezingen die die dag gegeven werden:
- Emile Roemer: "Participatiesamenleving mooi jasje om sociale voorzieningen af te breken"
- Paul Verhaeghe: Nieuwe beroepsziektes en (gebrek aan) solidariteit
- Sofie De Graeve: "Feminisme als progressief en solidair alternatief"
- Jan Blommaert: "Let op je woorden: Een kleine handleiding voor de tegenkracht" - een artikel, dat je absoluut moet lezen, indien je niet zeker bent van je politieke overtuiging.

Nog enkele andere interessante politieke initiatieven

socialisme 21 ijvert voor een socialisme van de 21° eeuw: een democratisch en feministisch ecosocialisme, dat kritisch staat t.o.v zijn eigen verleden en dat bruikbaar is om de wereld van vandaag te veranderen. De verscheidenheid van politieke opinies en opvattingen over socialisme is hierbij verrijkend.

Nederland

Een interessant politieke Nederlandse site is socialisme.nu, de site van de Internationale Socialisten, die in praktijk nauw samenwerkt met de SP (Socialistische Partij). In de afdelingen waar de SP het toelaat, hebben de leden van deze organisatie zelfs een dubbel lidmaatschap. Internationaal zijn ze geconnecteerd met de Britse SWP (Socialist Workers' Party).

Grenzeloos is een site uit Nederland, die wordt uitgegeven door de organisatie Socialistische Alternatieve Politiek (SAP), de zusterorganisatie van de Belgische SAP. Grenzeloos staat voor ecosocialisme, voor democratie, en feminisme. Grenzeloos wordt gemaakt door een club actieve socialisten . Mensen die actief zijn in vakbonden, de anti-oorlogsbeweging, de solidariteitsbeweging met Palestina, de feministische en queer bewegingen, en de strijd voor een Ander Europa. Velen van hen zijn ook actief binnen de SP en bouwen zo mee aan een brede, linkse, strijdbare beweging voor echte verandering.
Lees bvb. Islamofobie, strijd om een woord door Alex de Jong.

De As is een Nederlands anarchistisch theoretisch tijdschrift dat al verschijnt sinds 1973, waarin met themanummers wordt gewerkt. De meeste nummers bevatten ook een rubriek met een overzicht en besprekingen van boeken en tijdschriften. Oudere nummer kun je op hun site downloaden en lezen. Bijbehorend is er de website Libertaire Orde waar je artikelen over uiteenlopende onderwerpen aantreft.

Vredesbeweging

Vrede vzw heeft in mijn ogen een van de beste analyses van de crisis in Oekraïne: Q & A: De crisis in Oekraïne

De illusie van het Oslo-'vredesproces'

Ludo schetst de historiek van de Israëlisch-Palestijns onderhandelingen en plaatst ze in hun contekst. Een zeer verhelderend artikel op DWM.

Een prangende problematiek blijft in dit verband Europees onderzoeksgeld voor Israëlische defensie-industrie? (zie ook het bijbehorende dossier).

Duitse industrie steunt oorlog om grondstoffen

door Antoine Uytterhaeghe, op 14/5/2013 op de website van Vrede vzw gepubliceerd.

Saoedi-Arabië misnoegd over Obama's koerswijziging ten opzichte van Syrië

ook door Antoine Uytterhaeghe

Waarom het Turkse leger afzijdig bleef tijdens de protestacties

Een knappe analyse van de situatie in Turkije door Ludo De Brabander op dezelfde site

Egypte: een coup vermomd als revolutie

Al vele maanden protestacties in Turkse Hatay

Wat de Joint Strike Fighter ons effectief gaat kosten

Libië: chaos en geweld duren voort en Chaos in Libië

Syrië, ook een oorlog om olie en gas

(zoals overgenomen in Uitpers)

Topbijeenkomst moet de EU verder militariseren

Defensiecijfers in De Standaard... oeps, 'foutje'!

Het Koerdische experiment met democratische autonomie

allen door Ludo De Brabander

Afghaanse asielzoekers vluchten ook voor onze oorlog

door Ludo De Brabander en Soetkin Van Muylem

Het Amerikaanse drone-beleid

door Soetkin Van Muylem

België stemt (opnieuw) tegen resoluties die voor een effectief verbod op kernwapens pleiten! door Pieter Teirlinck (03/11/2015)

De Turkse oorlogspolitiek tegen de Koerden door Ludo De Brabander (19/01/2016)

De NAVO zoekt confrontatie met nog grotere aanwezigheid aan Russische grenzen door Ludo De Brabander (03/02/2016)

De Crem wil vrije meningsuiting bestraffen: Vredesactie voor de correctionele rechtbank

Ik citeer uit bovenvermeld artikel:
"Op 14 november 2008 sloten vredesactivisten symbolisch het ministerie van Defensie. “Minister van Defensie De Crem trekt ons land steeds dieper in een uitzichtloze oorlog in Afghanistan.” aldus het persbericht van die dag. De actie verliep strikt geweldloos en er werd niets beschadigd.
...
Minister De Crem vindt dat er strafrechterlijke feiten zijn gepleegd en dat er een schade is toegebracht van 200 euro. Vredesactie betwist beide. Er is geen enkele materiële schade toegebracht en daar hebben de vredesactivisten ook bewust zorg voor gedragen
."

Steun ook de facebook pagina "Vrije meningsuiting strafbaar? Vredesactie voor de rechtbank"

Vredesactie op 6 februari 2014 voor de correctionele rechtbank (lees ook de reactie van Tom Gorissen op DeWereldMorgen)

Berichtgeving op 6 februari 2014

Vrijspraak gevraagd voor Vredesactie: "Neen, minister De Crem, Poetin is niet het goede voorbeeld" (DeWereldMorgen)
De Crem spant duur proces aan tegen Vredesactie... voor 233,86 euro en OM vraagt vrijspraak voor vredesactivisten die De Crem viseerden (deredactie)
Honderd mensen komen Vredesactie steunen bij proces over actie aan Defensie (De Standaard)

Uitspraak op 13 maart

Gelukkig bijt minister De Crem in het zand en wordt Vredesactie vrijgesproken (DeWereldMorgen).

De vraag van zes miljard: nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen of niet?

10/04/2014 - Nieuwe gevechtsvliegtuigen? Onverantwoord beleid.
14/04/2014 - Nieuwe gevechtsvliegtuigen: wat zeggen de politieke partijen?
14/04/2014 - De vraag van zes miljard: nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen of niet?

Uiteraard heeft ook Vrede vzw heel wat artikels over dit onderwerp gepubliceerd.

De Westelijke Sahara: een tweede Palestina

Lees hierover Westelijke Sahara, de marteling van het stilzwijgen door Gabrielle Lefèvre, gepensioneerde journaliste, die deze reportage voor het Belgisch comité voor steun aan het Sahrawi volk schreef.

De Sahrawi’s, vergeten volk van de woestijn is van de hand van Joran De Meulenaere, student Internationale politiek aan de UGent.

Marokko wijst juristen uit die bezetting Westelijke Sahara onderzoeken (DeWereldMorgen 07/07/2016)

Vrede vzw werkt rond internationale politiek, ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken. Uiteraard verzet het zich ook tegen alle soorten discriminatie, zowel op vlak van ras, van geloof, als van geslacht of sociale situatie. Het uitgangspunt luidt dat een gedegen kennis van het wereldgebeuren onmisbaar is als fundering voor een gezonde maatschappelijke actie op dit terrein.
De site bevat ook een archief van het tijdschrift sinds 1953.
Waarschijnlijk is Ludo De Brabander momenteel de meest bekende figuur van deze beweging. Ik ken hem vooral van zijn interessante artikelen in DeWereldMorgen. Verder schrijft hij voor Uitpers en is hij verantwoordelijk voor de Palestina Weblog van Vrede vzw. Lees bvb. zijn interview met de Israëlische activist en anti-zionist Eitan Bronstein, oprichter van Zochrot en dit op de site van DeWereldMorgen. Lees ook dit doordenkertje van Georges Spriet op dezelfde site of in ingekorte versie op Uitpers. Georges schreef ook Het Belgisch leger op 'drift' dat een beeld geeft van de visie van de organisatie op de Belgische en - bij uitbreiding - Europese defensie en Moskou en Brussel strijden om Kiev.
Ludo schreef ook veel over Syrië. Een goede start is Syrië: 'war by proxy' met een linkje naar een radio interview met hem.
Op 8 mei 2013 schreef hij Israël treedt in Syrië internationaal recht met de voeten en op 2 juni van hetzelfde jaar Europese miljoenensubsidies naar Israëlische defensie-industrie.
Goed nieuws op 27 februari 2014: De BDS-beweging tegen de Israëlische mensenrechtenschendingen zit in de lift
Vluchtelingencrisis in Syrië en en Een bloederige patstelling in Syrië zijn van de hand van Soetkin Van Muylem en Pieter Teirlinck schreef De Amerikaanse olie- en gas-bonanza voor Vrede vzw.
Interessant vond ik ook Verkiezingen in de Filippijnen: een democratie van geld en geweld door Wim de Ceukelaire (Geneeskunde voor de Derde Wereld) en Johan Demyttenaere (intal).
Maar lees vooral het schokkende Irak en het einde van het moderne Midden-Oosten door Dirk Adriaensens (BRussells Tribunal) en ‘Groene economie’: vergroening van de economie of vermarkting van het groene gedachtegoed? door Matthias Lievens, onderzoeker aan de KU Leuven en is actief in vzw Climaxi.
Okinawa: gemilitariseerde eilanden door Masami Kawamura, dokter in de Sociologie en directeur van het 'Citizens’ Network for Biodiversity in Okinawa' over het onheil dat de Amerikaanse legerbasissen op deze Japanse eilanden brengen.
Dan is er nog Het Begrotingsverdrag: een nieuw stuk geschut tegen de Europese volkeren door Herman Michiel.
Over de absurde vervanging van de F16's in België kan je Vervanging F16s: vergiftigd 'kerstcadeau' van 6 miljard euro voor belastingbetaler lezen.
Lees in het kader van de "Groote Oorlog" herdenking ook 14-18: Demilitariseer de WOI-herdenkingen en vooral het dossier De vredesbeweging en Wereldoorlog I over de actieve vredesbeweging voor en na deze oorlog.
Naar aanleiding de start van de Genève II besprekingen: Vrede in Syrië is mogelijk, als... door Ludo De Brabander en Soetkin Van Muylem
Dossier: De toekomst van het Belgisch leger en de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen door Ludo De Brabander en Soetkin Van Muylem (augustus 2014)
Deze toelichting bij het Strategisch Plan voor defensie door de minister van defensie, Steven Vandeput (13/01/2016) werd door Ludo De Brabander in naam van Vrede vzw beantwoord in Het megalomane investeringsplan van Defensie.
In 2009 schreven Ludo De Brabander en Georges Spriet het boek "Als de NAVO de passie preekt..." naar aanleiding van het zestigjarig bestaan van deze organisatie.
Het tweede boek van Ludo "Oorlog zonder grenzen" verscheen in 2016 (aangeraden in de besprekingen van Lode Vanoost en Walter Lotens).
Artikels van Ludo De Brabander en Vrede vzw op DeWereldMorgen (ook hier)
Artikels van Soetkin Van Muylem op DeWereldMorgen
Andere artikels van Vrede vzw op DeWereldMorgen

Agir Pour La Paix, CNAPD (Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie), Links Ecologisch Forum, Pax Christi Vlaanderen en Vrede vzw vormen de kern van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens die naar een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld streeft.

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Ze probeert dit doel te bereiken door middel van campagnes en geweldloze directe actie, gekoppeld aan een degelijke dossierkennis. Het is de Vlaamse afdeling van de War Resisters' International (WRI).
Dankzij de campagne Bomspotting is de Belgische Senaat het eerste parlementaire orgaan binnen de NAVO-landen dat de terugtrekking vraagt van de VS- kernwapens. Dankzij de acties van de trainstoppers ontdekte België dat het meewerkt aan de Amerikaanse oorlogsvoering. Zij organiseren ook trainingen geweldloze actie.

In de zomer van 2013 startte vredesactie een campagne "Geen militair Europa" rond de militarisering van de Europese Unie met bvb. op 7 oktober 2013 deze aktie.
1963-2013: Vijftig jaar kernwapens in België is genoeg - Met een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid op de militaire basis van Kleine Brogel 'vierden' Bomspotters op 11 november een weinig gekende verjaardag: sinds 50 jaar liggen er kernwapens op ons grondgebied. Tegelijkertijd publiceert Vredesactie het dossier 'Kernwapens in België, vijftig jaar achterkamertjes-politiek' dat 50 jaar politieke besluitvorming rond kernwapens op Belgisch grondgebied reconstrueert. Spijtig genoeg moet Vredesactie op 26/11/2013 nog steeds besluiten: Kernwapens in België: regering blijft verstoppertje spelen
Stuur de minister van economie een brief ijvert voor de stopzetting van de import van landbouwgoederen uit illegale Israëlische nederzettingen en roept ons op tot actie tegen deze oorlogseconomie met een voorbeeldbrief en o.a. het dossier War starts here (2010).
Vredesactivisten doeken kantoor wapenlobbygroep op (5/5/2015) en  "Bezetting partijbureaus: Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen” (26/05/2015)
Belgische actievoerders stoppen met meer dan duizend de werkzaamheden van één van Europa's grootste koolmijnen (16/08/2015). Lees meer over deze actie in De grootste actie door Europese klimaatbeweging ooit: Ende Gelände (DeWereldMorgen), waar je ook een interessant filmpje vindt. Meer filmpjes over deze actie vind je hier op facebook.
In Defensie moet werk maken van transparantie en dialoog (22/02/2016) vergelijkt Vredesactie de transparantie van defensie in België met enkele andere landen.
Links naar andere dossiers van Vredesactie vind je op deze pagina.
Vredesactie op YouTube
Vredesactie op DeWereldMorgen en kijk in dit verband ook eens naar De dictatuur van de wapens

Ook het Nederlandse Campagne tegen Wapenhandel is interessant in dit verband.

Op de engelstalige versie van deze pagina vind je een uitgebreidere inleiding op het "Brussells tribunal". Zij proberen o.a. steun te verwerven voor het massale protest in Irak dat de vorm aanneemt van een heuse "Iraakse lente", maar door de massa-media wordt doodgezwegen. Lees hierover Dringende oproep voor internationale solidariteit met de Iraakse “THAWRA”.
Eén van de drijvende krachten achter deze organisatie is Dirk Adriaensens. In 2013 ging de prijs voor internationale solidariteit ter verdediging van gerechtigheid en internationaal recht van dit tribunaal naar de Turkse politieke activiste Ayse Berktay en won Oday Alzaidy de prijs  voor verzet:

Lees ook Vergeten te vragen aan Paul Bremer, alleenheerser over Irak 2003-2004 door Ward Treunen van het BRussells Tribunal op de site van DeWereldMorgen.
Het BRussels Tribunal houdt op 16 en 17 april 2014 een congres om bestaande en mogelijke initiatieven voor vervolging van oorlogsmisdaden, gepleegd in Irak, te bespreken, met het doel verantwoordelijken voor de rechtbank te brengen. Lieven De Cauter, Ward Treunen en Dirk Adriaensens doen een oproep om dit initiatief te ondersteunen in Voor een einde aan straffeloosheid westerse leiders.
Lezenswaardig zijn in dit verband ook de artikels door Haifa Zangana, columnist en adviseur van dit tribunaal op DeWereldMorgen.

Internationale solidariteit

11.be is de portaalsite van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, waar je terecht kan voor informatie van en over de Vlaamse ngo's en de thema's waarrond ze actief zijn. De inhoud van deze site is niet alleen handig opgedeeld per organisatie en per land. Bovendien kun je de zaken die jou interesseren terugvinden per thema, dossier of campagne. Enkele voorbeelden:
- Dossiers, zoals Afrika stemt, en Financiering van ontwikkeling, dat de 3de conferentie rond 'Financing for Development' volgt die van 13 tot en met 16 juli 2015 in Addis Abeba (Ethiopië) plaatsvond. Daar werd o.a. duidelijk hoe de rijke landen de arme landen onder controle houden door de strijd tegen fiscale fraude te beperken tot de bevoegdheid van de Organisatie voor economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de club van 34 rijkste landen. 

- Items: Belgische ontwikkelingssamenwerking

Op deze pagina kun je niet alleen het volgende lezen:

"De afgelopen decennia hebben de lidstaten van de Europese Unie meer dan 1200 “bilaterale investerings- en beschermingsakkoorden” afgesloten om bescherming te bieden aan hun investeerders in het buitenland. Deze “BITs” (naar hun Engelse benaming Bilateral Investment Treaties) verschaffen multinationale ondernemingen het recht om sociale, economische en milieuregels van overheden aan te klagen als zij vinden dat die de winstverwachtingen van hun investeringen zouden kunnen schaden."

Olivier De Schutter lost schot voor de boeg op WTO-top in Bali

door Marc Maes, beleidsmedewerker Handel bij 11.11.11, naar aanleiding van de 9de WTO-conferentie in Bali begin december 2013

Bovendien kun je op deze pagina een petitie tekenen tegen dergelijke wanpraktijken en een uitgebreide brochure hierover downloaden. In "Arbeidsrechten buitenspel in investeringsakkoord met Qatar" kun je over de gevolgen van de BITs in de praktijk lezen.
In het artikel "Waarom Belgische belastingbetaler wel schrik moet hebben van Ping An" op de site van DWM beschrijft Marc Maes hoe de BITs als een boomerang naar België kunnen terugkeren.
Op deze site vind je ook een dossier over klimaatfinanciering: België komt internationale klimaatafspraken niet na en een rits boeiende, maar niet altijd opbeurende informatie zoals Bronnengeheim afgeschaft in Burundi, België hult zich in stilzwijgen. Waar mogelijk worden er trouwens aanzetten tot actie aangegeven.

In het dossier "Verkiezingen in Rwanda" op deze site verscheen Rwanda, een succesverhaal? door Thijs Van Laer als reactie op een opiniestuk van Louis Michel in De Standaard (dat verborgen is achter een betaalmuur).
Een ander interessant dossier is "WTO-top in Bali 2013" rond de top van de Wereldhandelsorganisatie, die van 3 tot 9 december van dat jaar in Indonesië doorging.

Samen met een brede coalitie van ngo's voert 11.11.11 in 2013 en 2014 campagne over het 'recht op voedsel'. Het dossier voedselcrisis bevat een hele hoop informatie over de deze krisis verdeeld over vele artikels. Vergeet er vooral niet de petitie tegen zadenbedrijf Monsanto te tekenen. De campagne zelf wordt uitgediept op de website "Ik kook van woede" en "Sorry is niet genoeg - Vecht je mee tegen de voedselverspilling?".
Een ander interessant artikel is Nieuwe Congolese verkiezingscommissie maakt valse start. Ook het Dossier Het Virunga Park in Congo bedreigd is het lezen waard. Dossier Vrede voor Oost-Congo? is uiteraard van groot belang.

Op 24/09/2016 vierde 11.11.11 zijn 50ste verjaardag. Lees hierover meer in 11.11.11 blikt vastberaden vooruit op zijn 50ste verjaardag op DeWereldMorgen.
Onder het motto creatief met klimaat: Methodologie kost ontwikkelingslanden miljarden aan klimaatsteun (16/11/2016) met downloadbaar dossier. Een ander interessant 11.dossier: Belgische banken investeren bijna 36 miljard dollar in controversiële mijnbedrijven (19/01/2017).

Meer interessante artikels:
- Europese Commissie omzeilt kritiek op handelsverdrag CETA en gebruikt achterdeur (05/07/2016)

FOS-socialistische solidariteit is de Noord-Zuidorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen en speelt als dusdanig een actieve rol in 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. In 2013 voert fos vooral campagne rond recht op waardig huishoudwerk onder de titel "Veeg hun problemen niet onder de mat!'. Uiteraard vind je op hun site heel wat informatie over de problemen van de huishoudwerksters.
In Zuid-Afrika is FOS partner van o.a. ILRIG, een vormings- en onderzoeksinstituut dat sociale bewegingen, activisten en vakbonden ondersteunt, dat o.a jaarlijks de Globalisation School organiseert:

In maart 2015 kwamen vakbondsactivisten Iris Munguía (Honduras) en Noé Nerio (El Salvador) op uitnodiging van FOS naar België. Lode Vanoost interviewde deze mensen voor DeWereldMorgen. In dit verband en in het kader van de campagne “sociale bescherming voor iedereen” liet FOS een documentaire die maken, waarin suikerrietkappers uit El Salvador over hun harde bestaan getuigen:

Lees in dit verband ook volgend dossier uit 2013: De strijd voor arbeidsrechten in de suikersector in Centraal-Amerika
FOS-socialistische solidariteit op DeWereldMorgen
YouTube kanaal van FOS-socialistische solidariteit

intal neemt de tegenstelling tussen Noord en Zuid op de korrel en ijvert voor een andere wereld, zonder uitbuiting en onderdrukking, een wereld van vrede, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen en ontwikkeling voor iedereen.
Op 5 juli 2013 vertrokken 7 enthousiastelingen op solidariteitsreis naar Colombia met intal en Geneeskunde voor de Derde Wereld. Uiteraard hebben ze daarover heel wat te vertellen, te beginnen met "Vrijhandelsakkoord brengt miserie en armoede voor de bevolking in Colombia", een mooie inleiding op hun reisblog "intal in het Zuiden".
Interessante lectuur is ook Het roer omgooien: België moet de vrede in Syrië een kans geven!
Van het prille begin van de Syrische vredesgesprekken "Genève II" wordt verslag uitgebracht door Lina Dibeh in De eerste dagen van Genève II.
Lees verder ook Syrië: Wat is er aan de hand in Yarmouk? Interview met Mohammad Jalbout van de stichting Nour.
Op het YouTube kanaal van intal vinden we o.a. een dabat op 25 februari 2014 plaatsvond in De Valk, thuisbasis van de faculteit rechtsgeleerdheid (rechten) van de KULeuven. Centraal stond de vraag of de KULeuven mag samenwerken met een Israëlisch wapenbedrijf. Lees meer hierover in Debat over KULeuven & Israel Aerospace Industries: Vrijheid blijheid, het moreel compas voor KULeuven? en bekijk de video:

Lees ook België voorziet bombardementen met kernwapens - Legertop stelt waanzinnige eis bij vervanging F16's (01-04-2015): dit artikel is een reactie of het legerdocument 'De Belgische Defensie van de toekomst: Horizon 2030'. Meer hierrond kun je op deredactie lezen startend met "Moeten Belgische straaljagers echt kernbommen dragen?".
Na het drama van 13 november 2015 in Parijs schreef Mario Franssen Parijs: solidariteit in plaats van polarisering
18/01/2016: Artiesten en burgers zetten zich in voor een Lumumbaplein in Elsene (met petitie en video)
intal op DeWereldMorgen

De Belgisch-Cubaanse vriendschapsvereniging, De Vrienden van Cuba VZW, werd in 1969 opgericht en probeert intussen al meer dan 40 jaar objectieve informatie over Cuba te brengen.

Initiatief Cuba Socialista is een Belgische solidariteitsbeweging met Cuba met een heel informatieve website. DeWereldMorgen publiceert regelmatig interessante artikels van de hand van Isabelle Vanbrabant en Katrien Demuynck, (soms verkeerd geschreven), medewerkers van dit initiatief. Katrien was ook coördinator van de Free the Five campagne in Europa. Zij interviewde als eerste René González, de eerste van de Cuban Five die vrij kwam. Het was René González, die opriep tot een originele actie, ter ondersteuning waarvan in Cuba het volgende filmpje gemaakt werd:

Na het historisch akkoord tussen de VS en Cuba waardoor de relaties tussen beide landen genormaliseerd zullen worden, interviewde DeWereldMorgen Katrien Demuynck over de betekenis van dit akkoord onder de titel "Historisch akkoord Havana-Washington overwinning voor Cuba en Latijns-Amerika". Zelf maakte ze samen met Marc Vandepitte de analyse Obama gaat naar Cuba: de knuffel en de knuppel (DeWereldMorgen - 17/03/2016). Lees ook Breaking news: Cubanen krijgen niet langer voorkeursbehandeling in de VS door Isabelle Vanbrabant (13/01/2017).
Op DeWereldMorgen publiceert dit initiatief ook onder de namen Cubanismo en Iniciativa Cuba Socialista. Ook Erwin Carpentier van dit comité schrijft voor DeWereldMorgen.
De cubanismo site zelf is een de meest gelezen Cuba-site in België, ook goed gelezen in Frankrijk en Nederland. Je vindt er dan ook een schat aan informatie, zoals in de analyses Negen zaken die je moet weten over de Cubaanse ‘vluchtelingen’ in Centraal-Amerika door Marc Vandepitte (28/12/2015) en De VS, Cuba en migratie door Erwin Carpentier (29/12/2015).

In volgend filmpje vergelijkt Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) de gezondheidszorg in Cuba met die op de Filipijnen:

Hands off Venezuela! bericht uit en over Venezuela.

CATAPA werkt rond de problematiek van mijnbouw vooral in Latijns-Amerika . Concreet worden boerengemeenschappen die bedreigd worden door mijnbouwmultinationals ondersteund. Sinds enkele jaren volgt CATAPA ook een aantal open pit-mijnbouwcases binnen Europa op, momenteel vooral in Griekenland en Roemenië.

Handicap International is een onafhankelijke internationale niet-gouvernementele organisatie die vooral bekend is voor haar strijd tegen antipersoonsmijnen en clustermunitie en de hulp aan de slachtoffers van die wapens. Intussen zijn de activiteiten van Handicap International veel ruimer. Zo helpt deze organisatie ook mensen met een ander soort handicap en de meest kwetsbaren in noodsituaties en legt ze zich in tal van ontwikkelingslanden toe op verschillende thema's.
Sinds de oprichting van de Franse vereniging in 1982 zijn er nog zeven andere secties bijgekomen: in België, Zwitserland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. Dit netwerk stelt de vereniging in staat om internationaal samen te werken en optimaal kennis en middelen te delen.

De Schone Kleren Campagne werd in 1995 in Vlaanderen opgericht door meer dan tien organisaties. Gelijkaardige platformen zijn er in 15 Europese landen, telkens als een lokale alliantie tussen vakbonden en verschillende soorten niet-gouvernementele organisaties, waaronder verenigingen voor vrouwenrechten, consumentenrechten, armoedebestrijding, Noord-Zuidorganisaties,... De campagnes in de Europese landen werken samen in de Clean Clothes Campaign, met zetel en secretariaat in Amsterdam. De Clean Clothes Campaign heeft een netwerk van zowat 200 organisaties in de verschillende productielanden waarop ze een beroep kan doen. De Clean Clothes Campaign werkt ook samen met gelijkaardige organisaties in andere werelddelen.  Zie hierover ook de Engelstalige versie van deze site.
In Nederlandstalig België zijn de volgende organisaties lid van de Schone Kleren Campagne: ABVV confederatie, ACV confederatie, ABVV Algemene Centrale, BBTK, LBC-NVB, Metea, Wereldsolidariteit, FOS, Netwerk Bewust Verbruiken, Testaankoop, Oxfam. Het Secretariaat wordt georganiseerd door Wereldsolidariteit. In Franstalig België heet het actieplatform AchACT, een platform van zo'n 25 organisaties.

Palestina Solidariteit wil in eerste instantie tegemoet komen aan de nood aan degelijke informatie over de achtergrond en evolutie van het conflict. Die bewustmaking is nodig om druk te kunnen uitoefenen op het beleid.
Door het bevorderen van de solidariteit met het Palestijnse volk te bevorderen, wil deze organisatie bijdragen tot een duurzame vrede op basis van het Internationaal Recht, de mensenrechten en de democratie door op te komen voor de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk en voor vrede, gelijkheid, gerechtigheid. Zij steunen en organiseren ook projecten ten voordele van het Palestijnse volk.
Haar Franstalige tegenhanger is de ABP (Association Belgo-Palestinienne).
Palestina Solidariteit op DeWereldMorgen

Jaffadok, met als ondertitel documentatie over Palestijnen, Israël, Midden-Oosten plaatst het Israëlisch-Palestijns strijdtoneel in een breed kader. Daarom ook aandacht voor de rol van de VS, de EU, Turkije en de Arabische wereld. Jaffadok betrekt daarbij de economie, geschiedenis, het zionisme, nationalisme, bewapening, religie, cultuur, partijpolitiek en gezondheidszorg.
Lees hier bvb. de gastcolumn door Adri Nieuwhof: meer Palestijnse kinderen in eenzame opsluiting in Israëlische gevangenissen.

IPIS vzw - International Peace Information Service - is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat focust op sub-Sahara Afrika. Het onderzoek spitst zich toe op drie kernthema’s: wapenhandel, exploitatie van natuurlijke rijkdommen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees bvb. M23 wil politieke controle over Congolees grondgebied door directeur Filip Reyniers op DWM.

NAIS staat voor Native American Information site: zij vormen een solidariteitsgroep met de "native americans". Het is dan ook logisch dat ze voor de vrijheid van Leonard Peltier ijveren.

Een Ander Joods Geluid (EAJG) is een Nederlandse vredesgroep met als slogan "voor Israël en Palestina, tegen bezetting en geweld". De groep onstond in 2001 uit onvrede over de wijze waarop debat en meningsvorming over Israël in Joodse kring plaatsvinden. Kritiek op Israël wordt vertaald als: tegen Israël. Elke vorm van begrip voor de Palestijnen betekent per definitie: tegen Israël. Velen binnen de Joodse gemeenschap houden hun mond of staan onvoorwaardelijk en ongenuanceerd achter nagenoeg alle officiële Israëlische regeringsstandpunten. Zie hierover mijn blogpost naar aanleiding van het overlijden van Hajo Meyer.
Samen met tien andere Joodse vredesgroepen vormt EAJG een Europese federatie "European Jews for a Just Peace" (EJJP). Voor België is de UPJB (Union des Progressistes Juifs de Belgique) lid van deze federatie. In 2014 werd ook een Vlaamse afdeling, genaamd Een Andere Joodse Stem opgericht. Je kan Yael Brakin van deze organisatie beluisteren in het radio 1 programma "Interne Keuken" onder de titel Een land zonder grenzen.
Een Andere Joodse Stem op DeWereldMorgen
Een Andere Joodse Stem op facebook
Gaza: niet in mijn naam! (DeWereldMorgen - 14/08/2014) werd door Michel Staszewski van de UPJB geschreven.

De Nederlandse Staat van Beleg website wil dienen als archief voor mensenrechtenschendingen in Palestina en tracht deze schendingen ook op diverse manieren breed onder de aandacht van de Nederlandse reguliere media en politici te brengen.

TheRightsForum ijvert voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid en bevat heel wat lezenswaardige zaken. Een drijvende kracht achter dit platform is Dries Van Agt. Waar deze man gedurende zijn premierschap de kant van Israël koos, werd hij in de éénentwintigste eeuw een verdediger van de Palestijnse zaak. Zo zette hij in 2014 de erg ongewone stap een openbare brief te schrijven gericht aan de huidige regeringsleider in Nederland, Mark Rutte: Brief van oud-premier Dries van Agt aan premier Mark Rutte. Ook PvdA’er Frans Timmermans, die op 17 oktober 2014 "promoveerde" van minister van Buitenlandse Zaken in Nederland naar eerste vice-president van de Europese Commissie kreeg van Dries van Agt te horen dat hij de Tweede Kamer verlaat "met een lelijke smet op zijn blazoen". Zie hierover ook Nederlandse oud-premier gispt toekomstig EU-commissaris op DeWereldMorgen.

SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) is een Nederlands onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie en richt zich op duurzame ontwikkeling; zowel sociaal, ecologisch als economisch. Lees bvb. IJzerertsmijn bedreigt nomadische herders in Mongolië (met link naar veel meer informatie over dit onderwerp).
Het SOMO-onderzoek ‘Fools Gold’ onthult dat Griekenland de afgelopen twee jaar via brievenbusfirma’s in Nederland ten minste 1,7 miljoen euro aan belastinginkomsten misliep door belastingontwijking door het Canadese mijnbouwbedrijf Eldorado Gold. Daarnaast veroorzaken de activiteiten van Eldorado Gold ernstige milieu- en mensenrechtenproblemen in Griekenland. De reactie van de Nederlandse regering op het uitbrengen van deze diefstal kan men enkel schaamteloos noemen: Nederland loopt steeds verder uit de pas in aanpak belastingontwijking
ActionAid en SOMO onthullen miljarden tax break voor Shell, Total en Eni (19/01/2016)
Een beetje verder vind je meer informatie over SOMO.

Het Solidariteitscomité voor Rojava verklaart zich solidair met de mensen van de democratische autonome regios van Afrin, Jazira en Kobane, die een confederatie van van vele volkeren vormen. Ook de site Rojava Solidarity verwijst naar dit solidariteitscomité.
Op 12 september 2016 publiceerde dit solidariteitscomité een interview met Salih Muslim, co-voorzitter van de Syrisch-Koerdische PYD (Democratische Unie Partij) in DeWereldMorgen onder de titel "We moeten op een radicaal andere manier samenleven".

Tegen onverdraagzaamheid, uitsluiting, racisme en fascisme

Hand in Hand is een sociaal-culturele vormings- en actieorganisatie. Ze heeft haar wortels in de vredesbeweging als coördinerende instantie van de anti-raketten-betogingen in de jaren 80. Sinds 1992 legt VAKA/Hand in hand de klemtoon op de verdraagzaamheid in eigen land. Een speciaal aandachtspunt van deze organisatie is de racistische discrimatie op de arbeidsmarkt.. Neem ook eens een kijkje bij de vroegere campagnes van deze organisaties (deze staan helemaal onderaan rechts op hun site) zoals de zonder haatstraat.

Anti-Fascistisch Front - Verzet - Blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF): het AFF ken ik nog van de tijd toen dit front gedragen werd door verzetsstrijders van WO II, samen met de jongere generatie, die ondertussen ook oud geworden is. Een informatieve site!

Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme en zo meebouwt aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving. Via kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve initiatieven geeft Kif Kif mensen de instrumenten in handen om een andere stem te laten horen in het maatschappelijk debat over de interculturele samenleving. Zij steunen op die manier actief individuen en groepen die uitgesloten worden van grondrechten of gediscrimineerd worden en versterken hen om zelf op te komen voor hun rechten.
Het verhaal van Kif Kif begon in de loop van 2001. Toen zag een bescheiden website het licht die een aantal opiniestukken bundelde rond een vrij intensief mediadebat over de zogenaamde integratiepolitiek. In 2003 verzamelden zich een aantal mensen die ervan droomden om de website tot een interactief platform om te bouwen en van de organisatie een dynamische beweging te maken. Geleidelijk aan werden activiteiten ontwikkeld, zoals een cursus journalistiek, een literaire schrijfwedstrijd, ... De website werd al snel een van de voornaamste referentiepunten in het maatschappelijk debat over de interculturele samenleving in Vlaanderen en Nederland.
Lees bijvoorbeeld het interview met Professor Jef Verschueren (UA) door Joy Verstichele onder de titel "Taal, cultuur en ideologie". Jef Verscheuren schreef later "Braaf nationalisme en het grote taboe op kritiek" op de site van DWM, welk artikel een aanleiding was voor een goede discussie.
Op deze site besprak Evelien Geerts het eerste deel van een driedelige debatreeks “Tussen ziel en zonde”, georganiseerd door het expertisecentrum voor islamitische culturen MANA, het kenniscentrum voor gender en etniciteit ella en het Vlaams-Nederlandse deBuren in samenwerking met Atlas in het najaar 2012. Voor de geinteresseerden in deze problematiek staat er veel informatie, waaronder video beelden op de site van deBuren.
Belangwekkend is ook de Kif Kif Discriminatiebarometer.
Lees ook eens het interview met Alicja Gescinska door  Joy Verstichele "Het is een dwaalredenering dat we alles moeten tolereren". Ik ben het wel niet eens met de basisfilosofie van Alicja, maar vind dit wel een goede basis tot discussie.
Over leerkrachten die hun verantwoordelijkheid niet nemen: “Wanneer zelfs leerkrachten én vrienden zwijgen als ik slachtoffer ben van racisme.” door Kaoutar Zaitouni. Lees ook het artikel over deze zaak op DeWereldMorgen.
Andere interessante lectuur op deze site is De ‘AEL-generatie’ is breder dan de AEL door Rachida Lamrabet. Op DeWereldMorgen volgenden op dit artikel enige interessante commentaren, vandaar deze link ernaar.
De verhouding tussen de N-VA en de islam vormt misschien een opening tot eerlijke discussie, maar wie durft ze aan?
Neem ook een kijkje in het dossier "Gender & Diversiteit" dat Kif Kif aanlegde.
Andere invalshoeken: Waarom waren er geen Congolese arbeidsmigranten tussen 1945 en 1960 in België? door Rina Rabau
“Jullie stellen dingen in vraag. En terecht.” >> Een gesprek met Lieven Verstraete - interview door Orlando Verde
Lees ook Racisme nog fel aanwezig ten noorden van Antwerpen door Cindy Van Sanden over racisme in het jeugdvoetbal.
In mei 2015 wakkerde de discussie over de noodzaak van praktijktesten door inspectiediensten in de strijd tegen discriminatie weer op. Interessante lectuur hierrond is Wat vinden juridische experten over praktijktesten? door het platform #praktijktestennu.
In 2016 publiceerde Kif Kif een reeks interviews in aanloop naar de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart:
- Racisme kan je afleren!: professor Jean-Jacques Cassiman (KU Leuven) over racisme vanuit een genetisch perspectief en Dr. Olivia Rutazibwa (University of Portsmouth) over racisme als sociale constructie.
- ‘Ontkenning houdt discriminatie in stand’: Bruno De Wever (UGent) over racisme vanuit een historisch perspectief en Wouter Van Bellingen (Directeur Minderhedenforum) over de huidige dynamiek van racisme en discriminatie.
- Men zegt te snel: ‘Het zal zo erg niet zijn’: Bruno Vanobbergen (kinderrechtencommissaris) en Naima Charkaoui (beleidsadiviseur opneemt bij het kinderrechtencommissariaat) over de invloed van discriminatie op kinderen.

Mensen zonder Papieren is een informatie site over mensen zonder papieren in België

Ignored Voice of Roma is een beweging, die is ontstaan uit een diepe verontwaardiging met betrekking tot het hedendaags onbegrensd racisme en discriminatie tegen Roma in heel Europa. Roma worden heden niet gehoord en hun stem wordt zowel door de nationale als de Europese overheden genegeerd. Deze organisatie wil dan ook een breed publiek sensibiliseren en kritisch informeren over de toestand van de Roma en hun mensenrechten in Europa!

Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten, met o.a. de Big Brother Awards, laal van zich horen als er in ons land mensenrechten geschonden worden. In gevangenissen, op het internet, op papier of in het dagelijks leven. De liga streeft naar een samenleving met vrije burgers die eerlijke en gelijke kansen krijgen. Want wij hebben recht op onze Rechten.
Lees ook de artikels, die Marion Van Hecke en Caroline De Geest names de Liga op DeWereldMorgen gepubliceerd hebben. Verder is bvb. het persbericht, dat ze op 19 juli 2013 onder de titel "Dataretentie raakt aan de basis van onze vrijheid" publiceerden.
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december reikt de Liga haar jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten uit aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op dit vlak. In 2015 ging deze prijs naar Henri Heimans, gewezen kamervoorzitter bij hof van beroep Gent, omwille van zijn niet aflatende strijd voor de rechten van geïnterneerden, zowel tijdens zijn carrière in de magistratuur als tijdens zijn pensioen. Lees hierover meer in De Standaard en op DeWereldMorgen.

Facebook won the Big Brother Awards in 2016
Liga voor Mensenrechten op YouTube

Stop The Killings is een mensenrechtencampagne van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties. Door informatieverspreiding en actie wordt aandacht gevraagd voor de repressie van deze organisaties in het Zuiden. Elementaire mensenrechten blijven er vaak dode letter en overheden beletten op actieve of passieve manier de ontwikkeling van een maatschappelijk middenveld. Focuslanden zijn momenteel Colombia, de Filippijnen en Guatemala.

Vrouwenbeweging

Zolang het een feit is dat één of de drie vrouwen op onze planeet gedurende haar leven verkracht of fysiek mishandeld wordt, zijn acties zoals deze van "1 billion rise" meer dan noodzakelijk. Spijtig genoeg doet het conservatieve stadsbestuur van Antwerpen zelfs moeilijk over dergelijk initiatief, wat veel mensen op de zenuwen werkt. Zie bvb. "Bartjes Valentijn: Vrouwen? Benen open en bek dicht!".

SASSY (Sharing Academic Sexism Stories w/ You) is een plaats waar slachtoffers van sexisme op academisch niveau hun verhaal kwijt kunnen.

Sociaal en ecologisch

Climaxi is een samenwerkingsverband tussen 'Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid', Friends of the Earth en VZW 't Uilekot uit Herzele, ontstaan na het maken van de film 'Climaxi', die de link tussen klimaat en sociale rechtvaardigheid belicht. Lees op de website van Climaxi bvb. Steenkool en schaliegas: verbod in plaats van geheimdoenerij! en Klimaatactivisten nemen het woord tijdens conferentie rond "duurzame" palmolie.
Climaxi op DeWereldMorgen

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.
Op 31 januari 2015 vierde Oikos haar vijfde verjaardag met een feestcongres. Dirk Holemans, coördinator van Oikos, opende de discussie hiervoor met een essay over essentiële vragen, autonomie en de fiets van de 21ste eeuw. Dit essay verscheen ook in DeWereldMorgen onder de titel "Mensen zijn het kotsbeu enkel consument te zijn". Op deze site kun je ook de reacties van Saïda Isbai (verantwoordelijke Diversiteitswerking ACV), Femma, Wim Van Roy (De Wakkere Burger) en Roger De Lange (TimeLab en economiefilosoof aan de Universiteit Gent) op dit essay lezen. Tijdens de bijeenkomst zelf ging Paul Verhaeghe hier verder op in. Zijn integraal betoog wordt weergegeven in Autonomie, autoriteit en democratie: vrijheid kan niet zonder afgrenzing.
In 2016 verscheen het boek "Vrijheid & Zekerheid" van de hand van Dirk Holemans, uitgegeven door EPO en besproken door Walter Lotens en Robrecht Vanderbeeken in DeWereldMorgen.

De Field Liberation Movement is een collectief van bezorgde Belgische burgers, die ons land willen vrijhouden van GGOs in open veld. Zij zijn bereid om hiervoor over te gaan tot ludieke en geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo willen ze niet alleen genetisch gemodificeerde organismen uit ons milieu houden, maar ook het publiek debat over GGOs (veldproeven, patenten, GGO import,…)  aanwakkeren.
Lees bvb. hun persbericht van 18 oktober 2013 onder de titel "Geknoei en onenigheid in de bioveiligheidsraad : vergunning voor een GGO bos in Vlaanderen wordt moeilijk. Het Field Liberation Movement roept op voor een tweede adviesronde in het populierendossier".
- Field Liberation Movement op DeWereldMorgen

BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

stRaten-generaal is een klein maar krachtig collectief van bezorgde en mondige burgers, dat ijvert om bekommernissen en beslissingen zowel van particulieren als van overheden, te plaatsen in het perspectief van het algemeen belang. Zij ontstonden als een Antwerpse burgerbeweging, bekommerd om de impact van grote bouwprojecten op de leefkwaliteit, Lees bvb. Betweterbestuur op de DeWereldMorgen

De Climate Express mobiliseert mensen om actie te voeren voor een wereld met sociale rechtvaardigheid in balans met de draagkracht van de aarde. Deze actiegroep ontstond in november 2013. Toen namen maar liefst 700 Belgen de trein naar Warschau -waar de COP19 toen doorging- om te betogen voor een sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord klimaatakkoord. Het volgende project van de Climate Express is het organiseren van de Belgische massamobilisatie voor de COP21, de internationale klimaatonderhandelingen die in december 2015 zullen doorgaan te Parijs. Het is de bedoeling dat er dan 10.000 Belgen mee naar Parijs reizen.
Natalie Eggermont, voorzitster van deze groepering, schreef in dit verband het boek: ‘Climate Express. Sporen van verandering’. DeWereldMorgen interviewde haar tijdens de boekvoorstelling.
Climate Express op DeWereldMorgen

Arbeid & Milieu vzw, het samenwerkingsverband tussen de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu) en de 3 vakbonden aan Vlaamse zijde: ACV, ABVV en ACLVB.

In Nederland hebben we OneWorld.nl, de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid,  uitgegeven door NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Zij zeggen verder onderdeel te zijn van het internationale OneWorld-netwerk, waarvan ik echter niets terugvind.

Andere bewegingen

In het Netwerk tegen Armoede werken 58 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. Naar aanleiding van de pogingen om leefloners verplicht aan de arbeid publiceerden zij Onbetaalde arbeid voor leefloners is kortzichtig en onrechtvaardig. In Armoede bestrijden: de oplossing ligt bij de mensen zelf? geeft coördinator Frederic Vanhauwaert een boeiende stand van zaken aan het jaareinde van 2013.
Einde 2013 blijkt ook: "20 % meer mensen zoeken steun bij verenigingen waar armen het woord nemen".
Op 16 januari 2014 verscheen Ga direct naar de gevangenis., u ontvangt geen geld. Integendeel ondertekend door tal van organisaties. Verder verscheen in 2014 o.a. Basismobiliteit is essentieel voor mensen in armoede, ook op het platteland

- Netwerk tegen Armoede op DeWereldMorgen.be
- Netwerk tegen armoede op facebook
- Netwerk tegen armoede op twitter
- Netwerk tegen armoede op YouTube

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een burgerrechtenorganisatie, die zich in de eerste plaats richt op mensen met een handicap.

 

Voor degenenen onder ons die een beetje spaargeld hebben is er Fairfin, dat zich bezighoudt met ethisch bankieren. Op hun site kun je o.a. het interessante "Waar moet het naartoe met Belfius?" lezen. Andere interessante lectuur is "Een bank achteruit" waarin Greg Van Elsen zich de vragen stelt in welke mate de Belgische bankensector actief id in de reële economie en Hoe zou het nog zijn met...het bankwezen? met als ondertitel "De nood aan moedige politici is hoog, na 5 jaar crisis en uitgestelde hervormingen" door Luc Weyn.
Eind september 2013 las ik op deze site ook dat BNP Paribas de ethische spaarrekening Krekelsparen stopzet.
Het interview met Kristien Vermeersch en Hugo Wanner onder de titel "Banken waren verbluft over de precisie van onze research" geeft een mooi overzicht van de geschiedenis en voorgeschieden van FairFin.
Op DeWereldMorgen vind je heel wat interessante artikelen ondertekend door Frank Vanaerschot en andere auteurs van FairFin.
FairFin op YouTube

Petitie - 100 000 handtekeningen voor een splitsing van banken (fairfin 25/10/2013): tekenen op www.bankensplitsen.be, zou ik zeggen.

In oktober 2015 organiseerde FairFin de Move Your Money week.

Hoe banken politiek maken: een artikel op basis van BankWijzer onderzoek / Martina Schwab, FairFin / December 2015

Meer dan 60 organisaties (ngo's, vakbonden, verenigingen, coöperaties) hebben hun krachten gebundeld in de coöperatieve New B. Ze willen een nieuwe coöperatieve bank op richten die participatief, transparant, sober en eenvoudig is. Een nieuwe bank die investeert in de reële, lokale en duurzame economie. Je kan het nieuws over deze coörperatieve bank in wording ook volgen op hun facebook page.

FAN (Financieel Actie Netwerk) ijvert voor meer fiscale rechtvaardigheid, omdat overal ter wereld, ook in België, het vooral de gewone mensen zijn die belastingen betalen. Dit netwerk bestaat uit  ABVV, ACLVB, ACV, , BBL, KWB, LBC-NVK,  LEF, 11.11.11, Oxfam solidariteit, Netwerk Vlaanderen en Attac.
Op vrijdag 31 mei 2013 organiseerden het FAN en zijn Franstalige tegenhanger, het RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) de derde «Tax Justice Day». In Mechelen was ik er die dag toevallig getuige van hoe de politie tussenbeide kwam om het uitdelen van flyers aan voorkomende pendelaars te stoppen. Lees hierover dit artikel in DWM.

Persbericht Attac Vlaanderen - gepubliceerd op 16 september 2013

Verjaardag van een gebroken belofte - 5 jaar na bankroet Lehman Brothers

Attac Vlaanderen, dat  wil debatteren, informatie verspreiden, actie voeren en grote bevolkingsgroepen mobiliseren rond een aantal thema’s:
- Het dwarsbomen van de internationale speculatie vooral door te ijveren voor de invoering van de Tobin-taks
- Het belasten van inkomens uit speculatief kapitaal
- De ontmanteling van belastingparadijzen met o.m. in België het opheffen van de financiële coördinatiecentra van multinationals
- Het voorkomen van de veralgemening van de pensioenfondsen
- Het tegengaan van de privatisering van de sociale zekerheid en de instellingen van openbaar nut (spoor, post, enz.)
- Het opheffen van het bankgeheim, ijveren voor een vermogensbelasting en het invoeren van een vermogenskadaster
- Het ondersteunen van de eis voor een veralgemeende opheffing van de Derde-Wereldschuld
- Het steunen van de strijd tegen de patentering door private ondernemingen van de natuurlijke en biologische rijkdommen van de wereld
Zij maken deel uit van de internationale Attac organisatie en zijn ook lid van het Tax Justice Network. Beide internationale organisaties beschrijf ik in de Engelstalige versie van dit hoofdstuk.

Tax Justice NL is een Nederlands onderdeel van de gelijknamige internationale organisatie.

Voor wie meer wil weten over die verdomde banken is de brochure “Het Financiële Overgewicht van Nederland” van SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Onderneming) verrplichte lectuur. Deze Nederlandse Stichting werd opgericht in 1973 in de context van het feit dat grote groepen Nederlanders zich begin jaren ‘70 solidair met de hervormingspolitiek van de Chileense president Allende verklaarden. Het proces van democratisering van de Chileense economie werd destijds bedreigd door de manipulaties van multinationale (Amerikaanse) ondernemingen met belangen in Chili. De gewelddadige omverwerping van de regering Allende in 1973 wekte daarbij massale woede op tegen ’de multinationals’. Enkele ‘Derde wereld’ organisaties en sympathisanten besloten tot de oprichting van een onderzoeksbureau, om de activiteiten en belangen van die multinationale ondernemingen in kaart te brengen.
Heden ten dage is SOMO een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie, die richt zich op duurzame ontwikkeling; zowel sociaal, ecologisch als economisch. Sinds zijn oprichting onderzoekt SOMO multinationale ondernemingen en de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu wereldwijd. SOMO:
- onderzoekt op eigen initiatief
- onderzoekt in opdracht van maatschappelijke organisaties
- coördineert en neemt deel aan netwerken

In het Netwerk tegen Armoede werken 58 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord.
- Netwerk tegen armoede op DeWereldMorgen
- Netwerk tegen armoede op facebook
- Netwerk tegen armoede op twitter

Trekt Uw Plant is een vzw, opgericht in 2006, met als doel om in alle openheid en op simpele doch overtuigende wijze aan te tonen dat het zeer goed mogelijk is in België de cannabisteelt voor persoonlijk gebruik door volwassenen te reguleren. Deze organisatie maakte het mogelijk dat DeWereldMorgen enkele cannabisconsumenten kon interviewen: "We zijn het beu om alles in het geniep te doen"

Een eerste transitiefestival ging in 2012 in Gent door. Men was er zeer enthouiast was over lThe New Economics Foundation (NEF) en de ideeën van Andrew Simms. Een terugblik op het tweede festival in 2014 vind je op de site Transitie Netwerk Middenveld (TNM), een netwerk van vakbonden, de milieubeweging, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers, die hun krachten willen bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken.

PEN Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van PEN International. Deze wereldwijde auteursvereniging ijvert voor vrije meningsuiting en zet zich in voor vervolgde schrijvers. Eén van hun initiatieven is de PEN-Schrijversflat waar buitenlandse auteurs, die hun thuisland zijn ontvlucht omwille van censuur of bedreigingen, een tijdje kunnen verblijven. In 2015 weigerde de dienst vreemdelingenzaken om de één of andere reden een visum voor PEN-flatgast Mamdouh Azzam. Lees meer hierover in Open brief: Wordt de interculturele uitwisseling Syrië-België teruggeschroefd? en ook bvb. in Gevluchte schrijvers vinden vrijhaven in Antwerpen (StampMedia 19/10/2015)

Vzw Zijn, Beweging tegen Geweld, ziet het als haar taak en uitdaging om het heersende taboe rond ‘Geweld binnen vertrouwensrelaties’ te doorbreken en een zo breed mogelijk publiek te informeren, te sensibiliseren en te mobiliseren m.b.t. het voorkomen, de ernst, complexiteit en de urgentie van de geweldsthematiek. Vzw Zijn wil dit realiseren door preventief en duidend op te treden en dit d.m.v. sensibilisatie, educatie, acties en campagnes, netwerkvorming en beleidsbeïnvloeding.

TreinTramBus is de gebruikersorganisatie van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Ze is lid van het bredere netwerk duurzame mobiliteit.

Wijk zonder trein ontstond toen de NMBS de bediening van het station Gentbrugge in 2014 drastig verminderde.

HART BOVEN HARD wil mensen en maatschappelijke domeinen verenigen in hun bezorgdheid rond het voorziene beleid en de aangekondigde besparingen van de Vlaamse en straks wellicht ook de federale regering. 'Hart boven Hard' verzet zich tegen een louter economische kijk, en staat een samenleving voor die berust op gelijkheid, zorg voor de ander en zuurstof voor mensen. Het is een groeiend burgerinitiatief, ontstaan in september 2014, dat mensen in het verzet tegen het geplande beleid verenigt. Tegen de septemberverklaring van de Vlaamse regering publiceerde dit initiatief een alternatieve septemverklaring, die iedereen kan ondertekenen. Ook in 2015 werd aan de Vlaamse Minister-President een alternatieve septemberverklaring overhandigd.
DeWereldMorgen bundelde sommige artikels rond dit thema in het dossier "Hart boven Hard". Er zitten verdomd knappe stukjes tussen. Ook Je suis une fourmi, pas une cigale door Lies Verhoeven hoort in deze reeks thuis. Lees ook de hartslag van Eric Corijn, een interessant werkdocument. Tout Autre Chose is de Franstalige tegenhanger van Hart boven Hard.

Ik citeer uit het zeer lezenswaardige artikel "Hart Boven Hard: een nieuw politiek gezicht voor het middenveld" van de hand van Stijn Oosterlynck (DeWereldMorgen 11/06/2015):
Gangmaker Wouter Hillaert was duidelijk tijdens zijn slotspeech op de Grote Parade 2015: “we hebben niet meer de luxe om elk voor onze eigen winkel op te komen. De vakbonden voor werk, de vredesactivisten voor vrede, armoedeverenigingen tegen armoede, minderheden tegen racisme, de bibliothecarissen voor de bib, culturo’s voor cultuur, … . We zitten vandaag allemaal in hetzelfde bad. En dat bad is simpel: het is de afbouw van alles wat ons werk en ons leven, en dat van anderen, waarde geeft.”
Ook in 2016 werd er zo'n een parade gehouden:

Lees meer over deze parade op de site van Hart boven Hard en in DeWereldMorgen.

Op 7 maart 2016 verspreidde "Hart boven Hard" een alternatieve Metro, het gratis blaadje dat aan stations en dergelijke verdeeld word. De alternatieve versie werd verspreid op 70.000 exemplaren en gaat volledig over de komende besparingen bij de NMBS.

In hetzelfde verband schreef een grote groep jeugdwerkorganisaties het zogenaamde “jeugdmanifest”.

n dezelfde geest is Voor Verbetering Vatbaar, een site  voor jonge progressieve geesten: denkers, syndicalisten en activisten die van onderuit beschrijven, analyseren en nadenken over alternatieven (ook op facebook).

Denktanks en andere fora

De Vooruitgroep is een informele groep van academici, kunstenaars en publicisten die zich zorgen maken over de toenemende verrechtsing van het politiek klimaat en de daarmee samenhangende verschraling van het democratische besef, vooral in Vlaanderen. De groep ijvert voor het herstel van een democratische cultuur gebaseerd op geïnformeerd en betrokken burgerschap, in de lijn van het verlichtingsdenken. Zij is ervan overtuigd dat de financiële en materiële middelen van mensen bepalend zijn voor hun sociaal-culturele mogelijkheden. De groep ijvert dan ook voor een beleid dat maximaal herverdelend werkt en mindergegoede en gemarginaliseerde groepen in de samenleving ondersteunt en helpt macht verwerven.
De teksten van de Vooruitgroep worden doorgaans ook gepubliceerd in DeWereldMorgen en kunnen zo publiek bediscussiëerd. Zie bvb de tekst "De N-VA en haar 'Slag om België' in 2014" van december 2012.
Lees ook "1 Mei 2013 Manifest van de Vooruitgroep" en "Maak er geen staatszaak van! Over onze (Vlaamse en andere) identiteiten".

‘Het is de neoliberale economie, idioot’: Een alternatieve visie op overheidsschuld

door Ferdi De Ville op Poliargus: een analyse waar ik het volledig mee eens ben.

Samen met Gabriel Siles-Brügge schreef Ferdi De Ville het boek TTIP: De waarheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag (2016). Op DeWereldMorgen wordt Ferdi over dit boek geïnterviewd.

Poliargus is een onafhankelijk forum binnen de democratisch socialistische en ecologische beweging. Ik kan hier de bijdragen van Stan De Spiegelaere - zoals bvb. "Van Rompuy’s ‘Grote Sprong Voorwaarts’ mist doel", "Indexsprong: nul euro besparing", alsook "Wie komt op straat bij vakbondsbetogingen?" - warm aanbevelen. Verder schreef Sacha Dierckx het ronduit schitterende "De staking als actiemiddel: zes mythes ontkracht" en "Vijf jaar na Lehman Brothers: waar is het ideologisch debat?". Frank Roels, die we al kennen van DWM, schreef het belangwekkende "Scheppen aandelen werkgelegenheid?". De nieuwe loonnormwet: hoe de gewone werknemer de dupe wordt is van de hand van Maya Braeckman.
De kortere werkweek: individuele keuze of collectieve regeling? door Olivier Pintelon is een mooie inleding op het poliargus paper De kortere werkweek: werken om te leven in plaats van leven om te werken door Olivier Pintelon, Stan De Spiegelaere en Nick Deschacht.
10 dingen die je moet weten over digitalisering en de arbeidsmarkt door Elisa Bruno, communicatiemedewerker bij het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) op basis van ETUI onderzoek van Christophe Degryse, Gérard Valenduc & Patricia Vendramin en Jan Drahokoupil.
Poliargus op DeWereldMorgen

Metis is opgericht door de Stichting Gerrit Kreveld en het Vermeylenfonds, en werkt volkomen onafhankelijk. Hun doelstelling is rekening houdend met de ongelijke bezits- en machtsverhoudingen te streven naar een democratische sturing van staat en markt, die beide ten dienste staan van een actieve civiele samenleving en waarin iedereen faire kansen krijgt en armoede en ongelijkheid bestreden worden.
Metis wil een bijdrage leveren tot het maatschappelijk debat door innovatieve beleidsconcepten  op basis van een krachtig argumentarium te ontwikkelen, die te promoten en op die manier de publieke opinie te overtuigen dat maatschappelijk engagement, solidariteit en geluk perfect kunnen samengaan.
Om hun standpunt te leren kennen is het interessant Enkele duidelijke aanbevelingen voor Europa te lezen. Metis publiceerde ook het opiniestuk Erop of eronder voor sociaal Europa in DeWereldMorgen.

De Stichting Gerrit Kreveld zelf is een centrum voor studie, bezinning en initiatieven die het sociaaldemocratisch gedachtegoed ondersteunen. Hun site biedt ook ruimte aan "Samenleving en politiek", een maandblad dat een kritische blik werpt op maatschappelijke en politieke problemen. Het beweert een geëngageerd, maar niet-partijgebonden blad voor een sociale democratie te zijn. Hier kan je bijvoorbeeld 'Andere migratie, andere verzorgingsstaat', een interview met Nederlands onderzoeker, Monique Kremer door Wim Vermeersch lezen. Wim interviewde ook James K.Galbraith en dit in 'De noodzaak van een Europese sociale zekerheid' (april 2015).
Zeven ziekenfondsmythes doorprikt door Evelyne Hens en Rik Thys (oktober 2015)
'De toekomst draait om verbondenheid', interview met Wouter Hillaert (Woordvoerder Hart boven Hard) door Jan De Zutter (februari 2016)
'Is de deeleconomie wel zo wenselijk?', een interview met innovatiewetenschapper, Koen Frenken door Wim Vermeersch (maart 2016)
'Safe havens in de regio zijn een schijnoplossing', interview met Vanessa Saenen (woordvoerder UNHCR België) door Wim Vermeersch (mei 2016)
'Finaal ging Het Sienjaal over staatsvorming', interview met Bruno De Wever (historicus) door Wim Vermeersch Wim en Peter Renard (september 2016)
Open brief van Miranda Ulens aan de vice-eersteminister en minister van Werk, de heer Peeters onder de titel "WWWW - uw 4 werven" (Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk) - januari 2017

De Nieuwe Socialist huldigt het socialisme als een politieke denktraditie waarvan het potentieel nooit volledig uitgeput is. De initiatiefnemers van deze site stellen echter vast dat vandaag de nood aan herbronning, doorgedreven analyse en het zoeken naar alternatieven vanuit dit socialisme dringender dan ooit is. Bovendien is het duidelijk dat het sociaal-economische model dat de 21ste eeuw heeft beheerst zijn grenzen heeft bereikt en niet meer in staat is de beloften van het kapitalisme waar te maken. Deze “oude vormen en gedachten” moeten veranderen, want de wereld waarop ze van toepassing waren bestaat niet meer.
“De Nieuwe Socialist” biedt een forum voor al wie vanuit een open en dynamisch socialistisch kader wil meedenken aan een alternatief: een labo voor vernieuwing in ons denken, spreken, en handelen. Lees op deze site bvb. Links. Quo vadis? door Pascal Debruyne, Vincent Scheltiens-Ortigosa, Stephen Bouquin, Jan Blommaert en Karim Zahidi (03/03/2015).
An De bisschop is auteur van Hoe de politiek het grootkapitaal vrij pleit. Zij was tot maart 2015 directeur van Dēmos, dat als Vlaams kenniscentrum actief is in het participatiedecreet en zich inzet op de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport. Zij is tevens woordvoerder van Hart boven Hard. Zij schreef dit artikel in eigen naam.

Het centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck bestudeert de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat. Het centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck bestudeert de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat. Het is verbonden aan het Departement Sociologie van Universiteit Antwerpen.
In mei 2014 verscheen hier "De verdeling van de vermogens in België" van de hand van Sarah Kuypers en Ive Marx. Hieruit blijkt dat de vijf procent rijksten evenveel bezitten als de 75 procent armsten. Wim Vermeersch interviewde Ive Marx voor het septembernummer 2014 van "Samenleving en politiek" (sampol) onder de titel 'Onze sociale bescherming moet beter'.

In Verblijfblog licht de onderzoeksgroep Migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam migratierechtelijke thema’s toe door actualiteiten te voorzien van juridische feiten en achtergronden. De sites bestaat uit twee secties: ‘Actueel migratierecht’, waar de actualiteit wordt toegelicht en de onderwerpen worden bepaald door Verblijfblog zelf, en ‘Vraag van de pers’ waar vragen uit de kranten De Correspondent en NRC worden beantwoord. Een versie van dit antwoord verschijnt tevens in die kranten.

Misschien passen de ABVV experten ook onder dit hoofdstuk? Ja, zeker weten! Artikels van de ABVV experten vind je ook op DeWereldMorgen.

Officiële instanties

Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) heeft zijn hoofdkwartier in Genève (Zwitserland). Dit agentschap is door de Verenigde Naties gemandateerd om vluchtelingen te beschermen en te ondersteunen. Dit kan op vraag van een overheid of van de VN zelf. De geboden hulp kan bestaan uit assistentie bij vrijwillige terugkeer, locale integratie of vestiging in een ander land.
Een tweede, minder gekend mandaat van de UNHCR bestaat uit het samenwerken met overheden ter voorkoming van staatloosheid, het oplossen van gevallen van staatloosheid en de bescherming van de rechten van staatloze burgers.
Interessant zijn de brochures die het UNCHR schreef over staatloze mensen in België en Nederland.
Willemjan Vandenplas schreef in dit verband ook een artikel op DWM getiteld Staatloze (mens) in België: "Ik wil dat ze me als mens erkennen".

Ten slotte...

PROGRESS Lawyers Network is een netwerk van advocatenkantoren met vestigingen in Antwerpen en Brussel. In maart 2015 organiseerden ze een Colloquium Stakingsrecht. Lees in dit verband ook "Sociale strijd wordt zo goed als onmogelijk gemaakt", een interview met Jan Buelens van het collectief Progress Lawyers Network gespecialiseerd in Europees sociaal recht, collectief en individueel arbeidsrecht, door Lode Vanoost in DeWereldMorgen.
Progress Lawyers Network op DeWereldMorgen en leden van Lawyers Network op DeWereldMorgen: Jan Buelens (ook hier), Ivo Flachet (ook hier),...

De Verenigde Verenigingen ontstonden in 2002 in een periode van spanningen tussen het bestuur en het middenveld. De eenzijdige nadruk op het primaat van de politiek en de plannen voor neutralisering van het middenveld in beleidsvoorbereiding en participatie waren de directe aanleiding voor het ontstaan van het platform. Maar onmiddellijk was elke betrokken vereniging overtuigd van het belang van een blijvend netwerk en de kracht van samenwerking over zuilen, kokers en sectoren heen.
Nu bestaat 'de Verenigde Verenigingen' uit een divers samenwerkingsverband tussen verenigingen met verschillende overtuigingen, structuren, vrijwilligers, thematiek, acties,… Eén kenmerk hebben ze allemaal: ze verenigen allen mensen en werken zo aan een aantal maatschappelijke opdrachten.
En het lijstje van de deelnemende verenigingen is ronduit indrukwekkend.
Met de Werktank Middenveld wil ‘de Verenigde Verenigingen’ als netwerk van maatschappelijke middenveldorganisaties de uitdagingen aanpakken en werk maken van oplossingen.
"Wat zijn de uitdagingen van het huidig middenveld?" Dat was het onderwerp van het startevent  van deze werktank op maandag 26 augustus 2013. Lees de tekst die Roel Stynen van Vredesactie daar bracht over het recht op sociale actie als basis voor een gezonde democratie onder de titel Actie houdt democratie levend.

Middenveld in beweging ontstond in 2013 en voelt zich verwant met initiatieven zoals o.m. de Toekomstfabriek en De Verenigde Verenigingen, die elk op eigen wijze de kracht van het middenveld thematiseren. De Toekomstfabriek focust op het organiseren van het debat en het stimuleren van het creatief denkproces omtrent dringende maatschappelijke thema’s. De Verenigde Verenigingen zetten in op het  ondersteunen van het middenveld bij het vervullen van haar maatschappelijke taken -met een sterk accent op het problematiseren van de relatie tussen middenveld en overheid. Middenveld in beweging zet in op een gezamenlijk zoekproces naar concrete wegen om tot een (her)politisering van de middenveldorganisaties te komen, het bewaken en verdedigen van grondrechten en het weerwerk bieden aan de neoliberale logica en een daaraan verbonden managementlogica die de slagkracht van het middenveld aantast en op die manier ook onze kernopdracht bedreigt.
Lees meer over de Toekomstfabriek in De Toekomstfabriek: een oefening in (re)politiserende middenveldpraxis op DeWereldMorgen.